inskrypcje
W poszukiwaniu woli mocy...
4 obserwujących
63 notki
11k odsłon

Czy ufasz politykom?

"Bądź dla siebie latarnią, która oświetla twą drogę i nie poszukuj światła poza sobą„ zaproponował Budda. Sokrates zaś uważał, że cnoty – zalety moralne dostępne są każdemu człowiekowi, których może się nauczyć, może...

"Niewidzialni" Polacy

Dla niektórych osób, także tych sprawujących władzę „najlepiej”, gdyby można się nie kontaktować się z osobami, którym nie udało się. Powodowani tą „potrzebą„ wielu z nas izoluje się od osób wymagających wsparcia,...

Walczymy z biedą, czy nie?

Nie jesteśmy tylko, a być może nawet głównie tymi, od których wywodzimy się. Jesteśmy zmianą skupioną na odkrywaniu nowego. Czynimy to zwykle wspólnie z innymi osobami, zwłaszcza w sprawach dotyczących zbiorowości. Za...

Stoimy przed wyborem...

Obecna demokracja jakże często traktowana przez władze jak parawan mający zasłaniać programy mające autokratycznie, a nawet autorytarnie przekształcać Polskę, by ta im była powolna - oparta w dużej mierze na kalwinizmie skazującym...

Przed wyborami...

Niezależnie od tego czy bóg jest, czy go nie ma – poprzez pogłębianie naszej mądrości mogącej być rozumianą jako efekt działania, poświęconego czasu, trudu włożonego w studiowanie oraz pogłębianie swojej wiedzy prowadzącej do...

Słabi...

Prawdopodobnie obecna RP, w tym prowadzona polityka społeczna, w a niej pomoc społeczna finansowana ze środków publicznych oparta została na modelu, w którym jednym z głównych założeń jest potrzeba zarządzania „zasobami...

Czy mówi się...

Czasem, ten (i ja) i ów mówi, że obecny model RP, model polityki, w tym społecznej, a także pomocy społecznej w Polsce jest zły m.in. dla: ₋ osób i rodzin wymagających wsparcia, bowiem to wsparcie, jeśli ma miejsce, to jest zwykle...