inskrypcje
W poszukiwaniu woli mocy...
9 obserwujących
244 notki
30k odsłon

(194) Socjalny, czyli jaki?

Gdyby przyjąć, iż socjalny znaczy tyle co związany z zaspokajanie potrzeb materialnych i bytowych osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, to co wspólnego z pracą związaną z zaspokajaniem potrzeb materialnych i bytowych ma...

(192) Królowa Polski

 W definicji pracy socjalnej, o której wspomniałem w teście (191) Autokratyczny paternalizm jest zaprzeczeniem skutecznej pomocy społecznej nie wspomina się, iż ma ona działać m.in. by zapobiegać i neutralizować trudne...

(189) Czyżby człapały zmiany?

Kompleksową i bardzo szeroką definicję pracy socjalnej, będącej jedną z form, jednym z rodzajów pomocy społecznej określa Komitet Rady Europejskiej. „Praca socjalna jest specyficzną działalnością zawodową, mającą na celu...