Pamiątki
Są u nas ludzie nieuleczalni, ślepi, którzy sądzą, że lojalność i zachowywanie wszelkich przepisów prawnych uwolni od niebezpieczeństwa utraty urzędu, lub możności prywatnego zarobkowania, od wywiezienia drogą administracyjną, lub zamknięcia w cytadeli.
6 obserwujących
47 notek
26k odsłon

znakiem absägen Nitrasa

Z pewnym takim opóźnieniem, będącym wynikiem pewnego takiego lenistwa w wypełnianiu społecznego obowiązku dzielenia się swoimi spostrzeżeniami ze wspólnotą ludzi cokolwiek czytających, chciałbym napisać o moim pierwszym skojarzeniu p...

o kaliskiej prowokacji inaczej

W styczniu 2018 roku tefałeny wyemitowały wiele miesięcy wcześniej przygotowany przez wybitnego specjalistę w dziedzinie współczesnego dziennikarstwa, pana redaktora Bertolta Kittela materiał o polskich neonazistach świętujących urodzin...

Aniela ośmiela

Pani kanclerz Angela Merkel zaczęła rozmawiać z odrażającym satrapą Aleksandrą Łukaszenką, czym złamała powszechnie akceptowaną regułę izolowania go przez przywódców Zachodu jako uzurpatora sprawującego władzę na mocy sfałszowa...

Tłumacze praw, Ojczyzny nieprzyjaciele

Historykom z wielką trudnością przychodzi odtwarzanie opinii publicznej czasów minionych. Dzisiaj trudno jest miarodajnie określić  jej stan mimo (lubo za przyczyną) rzekomo profesjonalnych badań, a cóż dopiero z perspektywy wieków...

Portfolio dra Horbana

Miałem takiego życiowego pecha, że przez kilkadziesiąt lat, nim stałem się skromnym rentierem, byłem grafikiem. Nie żebym się bardzo uskarżał na swój los jako taki i ten zawód w ogóle, ale jeden aspekt profesji zawsze był dla mnie d...

Nowy ład powiązanych rąk

Nie od dziś wiadomo, że słowo ma moc magiczną, a poeta i wieszczek to nieomal synonimy. Skąd ta prorocza moc mowy wiązanej - zgłębić niepodobna. Może to być skutek przenikania się ducha z materią w samopodobnych, fraktalnych tworach, ...

Mądrzy i prawi z art. 286

Rzeczowy pan minister Czarnek, powiedział, że skandal. Rzecz cała przemknęła przez Salon niezauważona, zapewne z racji raczej geriatrycznego składu salonowych blogerów, piszącego te słowa nie wyłączając, co to nie koniecznie interesuj...