121 obserwujących
634 notki
732k odsłony
634 odsłony

Frank Salter: Genetyczne interesy i państwo etniczne

Wykop Skomentuj2

Opublikowanie przez mnie przekładu artykułu izraelskiego socjologa z Uniwersytetu w Hajfie, prof. Sammy`ego Smooha i recepcja na S24 tego tekstu - uświadomiło mi kilka rzeczy. Stan świadomości dotyczący zagadnień etnicznych oraz kompleksu zagadnień związanego z czynną i konsekwentną obroną tożsamościowego i genetycznego interesu kraju - jest nie za duży, poza oczywiście kręgami narodowych ruchów. Jeszcze Wyspiański pełen był niepokoju o zalew obcej genetyki (swamping) względem polskiej. Niestety, dekady okupacji mentalnej Polaków przez obce ideologie i nacje poczyniły spore spustoszenia. Dzieła dokonuje od ok. 50 lat polityczna poprawność wpajając strach nie tylko przed mówieniem o pewnych tematach, lecz nawet i myśleniem.

Wyzbądźmy się strachu. Gdyż nie ma ocalenia bez męstwa, nie ma męstwa bez wysiłku. Nie dlatego nie odważamy się na wiele rzeczy, że są trudne, lecz dlatego są trudne, że się na nie nie odważamy. Tylko wiedza i odwaga mają moc wyzwalania z wasalstwa i niewoli. 

Pomóc w otwarciu umysłów i w pozbyciu się indukowanego przez internacjonalne i kosmopolityczne lobbies strachu przed myśleniem w kategoriach etnicznego interesu może  poniższy, klasyczny i znakomity tekst. 

Frank Salter: Genetyczne interesy


image
Frank Salter

Państwo etniczne


Pomimo rosnącego wpływu międzynarodowych korporacji i instytucji nie poczuwających się do lojalności wobec żadnego narodu, państwa nadal posiadają znaczną pozycję. Paradoksalnie, kurczący się globalnie świat może w rzeczywistości spowodować wzrost ich znaczenia.

Prawowitość narodowej władzy, opartej na powieleniu plemiennej strategii grupowej, daje państwu narodowemu zmasowaną siłę altruizmu, z którą nie mają szans konkurować nastawione na zysk największe nawet przedsiębiorstwa. Owszem, ludzie biznesu podejmują ryzyko komercyjne wkalkulowane w proces bogacenia się, ale tylko rodziny i narody, i ich symulakra, mogą dobrowolnie skłaniać ludzi by ryzykowali dla wspólnoty życie lub odnosili rany. Heroizm i solidarność nie są optymalną praktyką biznesową, co stanowi deficyt motywacjny u tych, którzy chcieliby przedkładać władzę finansową nad władzę polityczną.

Natomiast państwo narodowe dysponuje nadwyżką kapitału altruistycznego, który uprawnia je do rozwijania ekonomii vis-á-vis świata zewnętrznego. Zdolność państwa narodowego do sukcesu w ramach ekonomii międzynarodowej zależy od zdolności rządu do pobudzania współpracy między wewnętrznym rynkiem pracy a kapitałem, i zapewnienia dóbr wspólnych potrzebnych obywatelom w rywalizacji z innymi narodami. Przy czym jedno nie wyklucza drugiego: państwa narodowe mogą umożliwiać swojemu społeczeństwu korzystanie z operatywności rynków globalnych, przy jednoczesnym zazdrosnym strzeżeniu własnej tożsamości narodowej i własnego interesu genetycznego. Państwo etniczne, zwłaszcza kiedy chroni je bezpośrednio do tego odwołująca się konstytucja etniczna, w której centrum znajdują się prerogatywy etniczne większości, byłoby potężnym instrumentem do wypełniania tej misji.


Pasożytnictwo elit


Kontrolowanie w globalnej ekonomii "gapownictwa" [free riding, jazdy na gapę] elit to problem przed którym stają wszystkie narody. Z tym że problemem nie jest tu nierówność wynikająca z różnic w produktywności. To powinno mieć miejsce, aby talent twórczy i inicjatywa były wynagradzane. Problem jest węższy: chronić przeciętnego obywatela przed pasożytnictwem elit.

Dzieje się tak w wypadku kiedy państwo, wspierane przez podatki i altruistyczne działania płynące z szerokiej bazy obywatelskiej, decyduje się promować partykularne interesy jakiegoś segmentu społecznego, w taki sposób, że w rachunku netto będzie to transfer zasobów z tej bazy do poszczególnego segmentu. Jednym z wyjść jest tu opodatkowanie redystrybucyjne, które sprawia, że wszyscy obywatele odnoszą korzyści z wymiany międzynarodowej. To, że znaczne podatki nie muszą hamować aktywności produkcyjnej, można zobaczyć w państwach Europy zachodniej, z których szereg ma przeciętny dochód porównywalny ze Stanami Zjednoczonymi, ale w odróżnieniu od Ameryki mają one szczodre programy świadczeń społecznych i pomocy zagranicznej. Te społeczeństwa są etnicznie jednolite [Salter wydał On Genetic Interests w 2003, zwróćmy uwagę jak to można szybko zmienić - tłum.] w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, lub też przeniosły wiele rządowych funkcji na etnicznie wyodrębnione regiony, jak w przypadku Belgii. Odnoszą one także korzyści z operatywności, którą umożliwia etniczna jednolitość, na przykład w szkolnictwie i egzekwowaniu prawa, w połączeniu z większą kooperatywnością między organizacjami pracowniczymi i korporacjami.

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale