34 obserwujących
2454 notki
608k odsłon
295 odsłon

Tłum jest umysłowo obojętny

Wykop Skomentuj

Hitler napisał o psychologicznym działaniu obrazów w Mein Kampf :" Trzebateż pamiętać, że tłum jest umysłowo obojętny, że pozostaje przywiązany do swoich dawnych nawyków i że nie jest naturalnie skłonny czytać czegoś, co nie jest zgodne z jego wcześniej ustalonymi przekonaniami, gdy takie pismo nie zawiera tego, co ma nadzieję tam znaleźć. ...


Obraz, we wszystkich jego formach, łącznie z filmem, ma lepsze perspektywy. ... W znacznie krótszym czasie, jednym pociągnięciem, mogę powiedzieć, ludzie zrozumieją obrazową prezentację czegoś, co zajmie im długi i pracowity wysiłek czytania, aby zrozumieć."Mein Kampf zawiera projekt późniejszych działań nazistowskiej propagandy. Oceniając jego odbiorców, Hitler pisze w rozdziale VI: "Znakomita większość narodu ma tak kobiecy charakter i perspektywy, że jego myśl i zachowanie są rządzone raczej sentymentem niż trzeźwym rozumowaniem. Ten sentyment nie jest jednak skomplikowany, ale prosty i spójny. Nie jest wysoce zróżnicowany, ale ma jedynie negatywne i pozytywne pojęcie miłości i nienawiści, dobra i zła, prawdy i fałszu ".Co do metod, które należy zastosować, wyjaśnia:"Propaganda nie może badać prawdy obiektywnie i, o ile jest ona korzystna dla drugiej strony, przedstawia ją zgodnie z teoretycznymi zasadami sprawiedliwości, ale musi ona przedstawiać tylko ten aspekt prawdy, który jest korzystny dla jego własnej strony. (...) Potężne moce mas są bardzo ograniczone, a ich zrozumienie słabe, z drugiej strony szybko zapominamy, że tak jest w istocie, wszelka skuteczna propaganda musi być ograniczona do kilku podstawowych rzeczy, a te muszą być wyrażone w najszerszym możliwym zakresie w stereotypowych formułach, które należy powtarzać nieprzerwanie, aż ostatnia osoba zrozumie ideę, która została przedstawiona. (...) Każda zmiana dokonana w temacie przekazu propagandowego musi zawsze podkreślaj ten sam wniosek.Prowadzący slogan musi oczywiście być zilustrowany na wiele sposobów i pod kilkoma kątami, ale na końcu zawsze trzeba powrócić do twierdzenia o tej samej formule. "Gdy NSDAP miała na początku niewielki dostęp do środków masowego przekazu, musiała polegać w dużym stopniu na Hitlerze i kilku innych, którzy przemawiali na publicznych spotkaniach do 1929 r. Jedno z badań pokazuje, że użycie przez rząd weimarski prorządowej propagandy radiowej opóźniło rozwój nazizmu.

image

Wszystko to plus trzy kluczowe czynniki: nowe formy masowej komunikacji, retoryka odczłowieczania i polityka absolutnego dobra kontra absolutne zło.(Stosunkowo) nową technologią lat 30. było radio. „Cudem radia jest to, że zgrzewa 60 000 000 Niemców w jednym tłumie, którym można grać jednym głosem” - donosi The Times w 1936 roku . To było z założenia. Jednym z pierwszych wysiłków Goebbelsa po dojściu do władzy nazistów było wyprodukowanie i dystrybucja taniego radia - Volksempfänger, czyli odbiornika dla ludzi - które mogłyby przenosić głos i przesłanie Führera do każdego domu.


Radio umożliwiło pośrednią, pozornie osobistą relację między przywódcą a podmiotem. Odcięło to brokerów informacji - reporterów, redaktorów, rzeczników, ekspertów i tak dalej - na których poprzednie generacje liderów musiały polegać. Zamieniło naród w publiczność, a politykę w teatr, w którym emocje były ważniejsze niż sens. W III Rzeszy oprócz sieci kinowej należącej do Ufa kina nie były znacjonalizowane. Większość z 5 506 kin, które istniały w 1939 r. W tzw. Altreich ("Stara Rzesza", tj. Niemcy bez Austrii i Sudetów ), to małe firmy prowadzone przez prywatnych właścicieli. Jednak duża liczba zasad i przepisów wydanych przez Reichsfilmkammer znacznie ograniczyła swobodę przedsiębiorczości kin. Na przykład w każdym programie filmowym było obowiązkowe umieszczanie filmu dokumentalnego i kroniki filmowej. Według prawa z 1933 r. ( Gesetz über die Vorführung ausländischer Bildstreifen vom 23. Juni 1933) rząd był również uprawniony do zakazania prezentacji filmów zagranicznych. W Republice Weimarskiej ustalono kontyngent importowy na zagraniczne filmy, a podczas II wojny światowej import filmów z niektórych krajów był całkowicie zabroniony. Na przykład od 1941 r. Prezentacja amerykańskich filmów stała się nielegalna.Ilościowe porównanie odsetki wyświetlanych filmów niemieckich w stosunku do filmów zagranicznych pokazuje następujące liczby: w ostatnim roku Republiki Weimarskiej odsetek filmów niemieckich wynosił 62,2%, a w 1939 r. W Trzeciej Rzeszy było to 77, 1%, podczas gdy liczba wizyt w kinach wzrosła o współczynnik 2,5 od 1933 do 1939; wręcz przeciwnie, odsetek oglądanych filmów amerykańskich został zmniejszony z 25,8% w 1932 r. do 13,9% w 1939 r .; od 1933 do 1937 jedenaście amerykańskich filmów zostało uznanych za "artystycznie wartościowe" przez władze nazistowskie (np. The Lives of a Bengal Lancer ). 

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura