SLD

Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) – partia postkomunistyczna powstała w 1999 roku na bazie Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej. Oba ugrupowania w swoich szeregach gromadziły przede wszystkim dawnych polityków i aparat partyjny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1948–1989), czyli monopartii odpowiedzialnej przez dekady za realia funkcjonowania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Przed rokiem 1999 Sojusz Lewicy Demokratycznej funkcjonował jako koalicja formacji i środowisk lewicowych skupionych wokół SdRP. W latach 1993-1997 koalicja SLD tworzyła rząd z Polskim Stronnictwem Ludowym. Premierami z jej ramienia byli Józef Oleksy (1995-1996) i Włodzimierz Cimoszewicz (1996-1997). Jako partia SLD tworzyła rząd w latach 2001–2005 (do 2003 większościowy rząd koalicyjny z PSL i Unią Pracy; od 2003 rząd mniejszościowy). Premierami byli wówczas Leszek Miller (2001–2004) i Marek Belka (2004–2005).

Nieodwracalny kryzys w SLD spowodowała afera Rywina, jeden z największych skandali korupcyjnych III Rzeczypospolitej. Historia zaczęła się od propozycji korupcyjnej, jaką Lew Rywin złożył Adamowi Michnikowi latem 2002 roku. Propozycja wiązała się z pracami nad projektowaną przez rząd SLD-PSL-UP nową ustawą medialną. W grudniu 2002 roku w „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł Pawła Smoleńskiego pt. „Ustawa za łapówkę czyli przychodzi Rywin do Michnika”. Powołując się na rozmowę z Leszkiem Millerem Lew Rywin deklarował, że ustawa medialna przyjmie kształt proponowany przez Agorę, wydawcę „Gazety Wyborczej”, jeśli firma spełni szereg oczekiwań o charakterze finansowym i medialnym, których beneficjentem będzie SLD.  

Od roku 2005 do 2015 Sojusz był w opozycji parlamentarnej. Obecnie jest formacją pozaparlamentarną – jesienią 2015 roku niespodziewanie dobry wynik ledwo powstałej lewicowej partii Razem sprawił, że SLD nie przekroczył progu wyborczego. W Parlamencie Europejskim SLD należy do Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.