Centralny Port Komunikacyjny (CPK)

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) "Solidarność" ma być węzłem transportowym opartym na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym.


Chcesz więcej tytułów?