Referendum

sposób oddawania głosu o charakterze powszechnym, najbardziej zgodny z ideałem demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy obywatele mający prawo do głosu. Podczas referendum obywatele całego państwa mogą wyrazić swoje zdanie na temat poddawany głosowaniu.