Ostatnie komentarze

No takiej sofistyki to już dawno nie widziałem, doprawdy!!! I to jakże sprytnej, bo z pozycji obrony bardzo ważnego 8 przykazania.  Autor zdaje się nie dostrzegać, że tu nie chodzi o Owsiaka, bo ten, jak każdy z nas, będzie sądzony...