6 obserwujących
39 notek
37k odsłon
  1013   0

Gospodarka rośnie. Czy się rozwija?

Cyfryzacja i gospodarka cyrkularna to nowe motory gospodarki.
Cyfryzacja i gospodarka cyrkularna to nowe motory gospodarki.

Wiele wskazuje na to, że największy wpływ na rozwój firm w perspektywie kolejnych dekad będzie miała cyfryzacja oraz przechodzenie od liniowego do cyrkularnego modelu produkcji.

Wyzwania i możliwe scenariusze z tym związane przedstawiliśmy obszernie w dwóch ostatnich raportach z serii FFbK. Konkluzje obu raportów są podobne: procesów tych nie da się uniknąć, zmieniają one dogłębnie reguły biznesowej gry poprzez integrowanie firm ze środowiskiem naturalnym i społecznym. 

Cyfryzacja i gospodarka cyrkularna - nowe motory gospodarki

Cyfryzacja i gospodarka cyrkularna już wywierają niebagatelny wpływ na działalność gospodarczą, zarówno na poziomie firm, jak i całej gospodarki narodowej. Problem w tym, że stosowane obecnie mierniki, takie jak zysk firmy czy produkt krajowy brutto, wielu efektów nie dostrzegają i w konsekwencji nie mierzą rozwoju w jego pełnym wymiarze. Co gorsza, kierowanie się tymi miernikami nie motywuje do podejmowania działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. 

image
Cyfryzacja ma coraz większy wpływ zarówno na działalność firm, jak i na gospodarkę narodową.

Koncepcja produktu krajowego brutto została opracowana pod koniec lat dwudziestych ubiegłego stulecia, kiedy na świecie żyło 2 miliardy ludzi, a działalność produkcyjna (tworząca wartość) nie napotykała jeszcze na barierę zasobów naturalnych, ani nie czyniła widocznych szkód w środowisku. PKB, podobnie jak zysk firmy, został oparty na koncepcji rynkowej wartości, gdzie główną rolę odgrywają ceny produktów i usług rynkowych, wytworzonych w danym roku. Ceny pełnią rolę wag w procesie sumowania wartości produktów i usług. Produkty i usługi z ceną zero nie przynoszą firmom zysku oraz nie są widoczne w rachunku PKB.

Komputery mogą coraz więcej 

W ciągu trzech dekad moc obliczeniowa komputerów wzrosła ponad milion razy, a pojemność cyfrowych pamięci oraz sieci telekomunikacyjnych wzrosła w niewiele mniejszym tempie. Gdy jednak spojrzymy na udział usług telekomunikacyjnych w PKB, w ciągu kilku dekad zmienił się on nieznacznie. W USA w 1983 r. było to 4,6% i obecnie jest to również 4,6%. Dlaczego? Większość cyfrowych usług komunikacyjnych jest obecnie świadczona bezpłatnie!

image
W ciągu trzech dekad moc obliczeniowa komputerów wzrosła ponad milion razy.

A PKB nie mierzy korzyści, jakie przynoszą one użytkownikom. Facebook tworzy wartość użytkową dla miliardów użytkowników na świecie, ale tej wartości nie widać w PKB – bo usługa nie ma rynkowej ceny. Naukowcy z MIT postanowili oszacować wartość usługi Facebooka dla użytkownika. Zadali im pytanie: ile musiałbym Ci zapłacić, byś przez miesiąc nie korzystał z Facebooka? Okazało się, że usługa Facebooka jest warta przeciętnie 48 dolarów miesięcznie dla indywidualnego użytkownika

Jak cyfryzacja wpływa na zyski firm i PKB? 

Dobrym przykładem jest Uber. Cyfrowa aplikacja (robot) połączyła właścicieli prywatnych samochodów, dysponujących wolnym czasem, z klientami zainteresowanymi tanim transportem prywatnym. Ponieważ robot cyfrowy zastąpił korporację taksówkarską, obniżył koszty usługi i wygenerował dodatkowy popyt na przejazdy. Zwiększając konkurencję, wywarł presję na ceny usług taksówkarskich, co również skutkowało wzrostem liczby przewozów. Wytworzenie nowej wartości rynkowej (dla kierowców, pasażerów) nastąpiło „bezinwestycyjnie”, przez wykorzystanie już istniejącego majątku nieprodukcyjnego i wolnych zasobów pracy. Także wykorzystanie do tego celu cyfrowego robota (produkcyjne aktywo niematerialne, generujące wartość rynkową dla firmy Uber) nastąpiło nieodpłatnie, a więc w sposób niewidoczny dla PKB.

image
Uber jest dobrym przykładem cyfryzacji gospodarki, której niuansów "nie rozumie" PKB.

Bezpośrednie efekty działalności Ubera widoczne w zyskach korporacji taksówkarskich i w PKB to obniżenie wynagrodzeń kierowców taksówek i obniżenie zysków korporacji taksówkarskich. To, czego nie widać w PKB, to wzrost dochodów osób pracujących w wolnym czasie jako kierowcy Ubera. Badania pokazują, że dzięki tej aplikacji pracuje łącznie więcej kierowców (kierowcy Ubera i kierowcy taksówek łącznie). W PKB widać natomiast skutki wzrostu dochodów w postaci wzrostu wydatków konsumpcyjnych (i oszczędności) gospodarstw domowych. 

Jak cyfrowe innowacje zmieniają gospodarkę?

Każda cyfrowa innowacja może w natychmiastowym tempie rozprzestrzenić się po świecie. Serwisy w chmurze dają szybko rozwijającym się firmom dostęp do klientów, finansowania, znajomości, efektywnej pracy oraz mocy obliczeniowych i oprogramowania. W tej coraz bardziej cyfrowej gospodarce „zwyczajni” pracownicy nie widzą wzrostu swoich płac, bo konkurują z tańszymi, wydajniejszymi, cyfrowymi robotami. Zwrot z zainwestowanego „zwyczajnego” kapitału, mierzony realnymi stopami procentowymi, także obniżył się istotnie (cyfrowe aktywa produkcyjne są dostępne po koszcie zerowym).

Lubię to! Skomentuj16 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie