anty bolszewia anty bolszewia
169
BLOG

Koalicja 13 Grudnia łaskawa dla rosyjskich szpiegów. Opuścili areszt.

anty bolszewia anty bolszewia Polityka Obserwuj notkę 6
Wątek lubelski z wyjątkowo łagodnymi wyrokami i wypuszczaniem oskarżonych w nieznane.

Wątek lubelski z wyjątkowo łagodnymi wyrokami i wypuszczaniem oskarżonych w nieznane.

Wyrok na szpiegów z uzasadnieniem w Lubelskim Sądzie Okręgowym odczytał sędzia Jarosław Kowalski 19 grudnia 2023 i skazał 14 członków działającej w Polsce rosyjskiej siatki szpiegowskiej, i jednocześnie zdecydował, że czterem skazanym na kary najniższe — od ponad roku do 3 lat pozbawienia wolności - uchyli areszt, choć do pełnej odsiadki pozostało im jeszcze kilka miesięcy. Prokurator Prokuratury Okręgowej Piotr Łopatyński mógł zaskarżyć wyrok uchylenia aresztu czwórki oskarżonych, ale tego nie zrobił. W efekcie cała czwórka zniknęła i miejsce ich pobytu jest nieznane. Wśród nich jest zawodowy, rosyjski hokeista Maksim S. z klubu Zagłębie Sosnowiec, z wyrokiem 3 lat za przyznanie do winy i dobrowolne poddanie karze. Najsurowszy wyrok – 6 lat pozbawiania wolności za działalność szpiegowską – usłyszał Artem A. W sumie Sąd Okręgowy w Lublinie skazał 12 szpiegów na wyroki do 1,5 roku, jeden ma 3 lata, jeden dostał 6 lat za zbrodnie szpiegostwa i sabotaże z montażem kamer rejestrujących i przygotowaniami do wysadzaniem pociągów na trasie do Ukrainy, za co Kodeks Karny Art. 130 § 2. przewiduje kary od 8 lat do dożywocia.

image

 KK Art. 130 § 2. Kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Kolejny wątek szpiegowski z Gdańska,  z podejrzanie niskim wyrokiem więzienia i utajnieniem danych osobowych prokuratora, sędziego i skazanego.

16 kwietnia 2024 roku przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok skazujący wobec obywatela Federacji Rosyjskiej oskarżonego o działalność szpiegowską na rzecz rosyjskiego wywiadu. Oskarżonemu o działalność szpiegowską Sąd wymierzył bezwzględną karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Działalność szpiegowska oskarżonego, podczas udziału w grupach rekonstrukcyjnych polegała na nawiązywaniu znajomości z uczestnikami grup, oficerami wojska polskiego i skoncentrowana była na jednostkach wojskowych zlokalizowanych w północno – wschodniej części Polski. W jej ramach realizował zadania polegające na rozpoznaniu istotnych elementów Sił Zbrojnych RP. Pozyskiwał i gromadził informacje dotyczące Sił Zbrojnych RP, w tym o rozmieszczeniu poszczególnych jednostek wojskowych, ich strukturze organizacyjnej i etatowej, faktycznym stanie etatowym, strukturze dowodzenia, uposażeniu żołnierzy, a także szczegółów dotyczących uzbrojenia poszczególnych pododdziałów, rodzaju używanego sprzętu i uzbrojenia, zasadach komunikacji i łączności oraz współdziałaniu wojsk. Uzyskane informacje mężczyzna przekazywał następnie rosyjskiej służbie wywiadowczej.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka