Krzysztof J. Wojtas Krzysztof J. Wojtas
386
BLOG

Wyroki TSUE - tylko po kontrasygnacie TK

Krzysztof J. Wojtas Krzysztof J. Wojtas Trybunał Konstytucyjny Obserwuj temat Obserwuj notkę 14

Taki rozwiązanie wydaje się oczywistym wobec zaistniałej sytuacji.


Mamy zasadę nadrzędności Konstytucji nad prawem Unii Europejskiej, ale jednocześnie Polska zrzekła się w pewnych obszarach ze swojej jurysdykcji cedując ją na organy UE - TSUE.

Konflikt jaki się pojawił wynika z próby rozszerzenia kompetencji UE poprzez TSUE na obszary, z których swej jurysdykcji Polska się nie zrzekła.

Takie obszary zawsze istnieją na styku stref wpływów i należy je każdorazowo określać. O ile bowiem w chwili obecnej wyraźnie widać, że to UE chce Polskę zmusić do uległości, to nie znaczy, że zawsze granica będzie tak jednoznaczna. Może się okazać, że któraś z opcji znajdującej się czasowo u władzy będzie chciała podporządkować swoim wyobrażeniom szerszy zakres kompetencji.


W tej sytuacji, wobec nadrzędności Konstytucji WSZYSTKIE WYROKI TSUE powinny mieć kontrasygnatę TK.

Dlaczego wszystkie? Po prostu dla uniknięcia niejasności prawnych. W przypadku wyroków wydanych na podstawie jasno określonych kompetencji - nie ma żadnego problemu, aby sędziowie, w okrojonym składzie, potwierdzali wyrok. 

W przypadkach wątpliwych - TK kierowałby sprawę do rozpatrzenia w szerszym składzie, czy nawet pełnym składzie TK.


Z kolei możliwość kierowania spraw do TSUE przez sędziów sądów powszechnych byłaby możliwa wyłącznie poprzez TK. Każde pogwałcenie zasady winno skutkować zarzutem zdrady stanu i usunięciem z grona sędziowskiego.

członek SKPB, instruktor PZN, sternik jachtowy. 3 dzieci - dorośli. "Zaliczyłem" samotnie wycieczkę przez Kazachstan, Kirgizję, Chiny (prowincje Sinkiang, Tybet _ Kailash Kora, Quinghai, Gansu). Ostatnio, czyli od kilkudziesięciu już lat, zajmuję się porównaniami systemów filozoficznych kształtujących cywilizacje. Bazą jest myśl Konecznego, ale znacznie odbiegam od tamtych zasad. Tej tematyce, ale z naciskiem na podstawy rzeczypospolitej tworzę portal www.poczetRP.pl

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka