Gorące tematy:

290 obserwujących
1723 notki
4942k odsłony
1074 odsłony

Dotacja jest kobietą!

Wykop Skomentuj11

 

Dotacja jest kobietą[1]– rzekła pani minister Bieńkowska, ta od metropolitalnej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK)[2]. Bo to nie Boni wymyślił, to wynika wprost z tego opracowania, a Raport 2030[3] ma tylko przekonać MWzDM, jak to o nich Platforma dba. Żeby już nie skakali przeciw ACTA, bo przecież państwo będzie ich wspierać na drodze wyrzekania się tradycji, więzów rodzinnych i tym podobnych głupot w zamian za cudowny bieg do sukcesu z przerywnikami w klubach i galeriach handlowych.

Dotacja jest kobietą,a pani minister nie jest ministrą, bo to jej zeżarła ministra Mucha ze swym fryzjerem. I o Musze wszędzie pełno, a o Bieńkowskiej cisza. I jeszcze Boni pisze tak, jakby  to on wymyślił ten „cudowny” projekt metropolizacji Polski.

W poprzedniej kadencji pani Hall, załamana widać tym, że nikt o niej i jej wspaniałej pracy pisać nie chce, w akcie desperacji pokazała nogi. Teraz pani Bieńkowska postanowiła nadać płeć dotacjom z UE. I tylko jedno pytanie na usta się ciśnie – czy wam, panie ministry, już całkiem odbija???


 Lepiej niech pani Bieńkowska nam powie, jaki wpływ na jej wizję przyszłości Polski miał „Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju” [4]  z roku 2008, wykonany za pieniądze z UE, gdzie znajdujemy takie stwierdzenia:

Policentryczna struktura systemu osadniczego Polski stanowi pozytywny wyróżnik polskiej przestrzeni na tle innych krajów Europy, co zostało odnotowane w wielu dokumentach europejskich, w tym ESPON i VASAB. Struktura ta stwarza korzystne warunki rozwojowe, związane z wykorzystaniem kapitału ludzkiego, dyfuzją innowacyjności o know-how.... itd. (str.24)

Niestety > Procesom rozlewania się miast na obszary wiejskie towarzyszy negatywnie oceniane zjawisko nieładu przestrzennego, także o obszarach centralnych miast, niskiej jakości przestrzeni publicznej [....]  Zjawisko to > wyraża się także nadmiernym rozpraszaniem zabudowy wiejskiej i agresywnym naruszaniem krajobrazu wiejskiego (str.27)

Przewiduje się, że > Obszary wiejskie, położone poza strefami otaczającymi duże i średniej wielkości miasta mogą stracić w sumie ok. jednej piątej ludności [...]. Pogłębią się występujące od dawna międzyregionalne i wewnątrz-regionalne zróżnicowania rozmieszczenia ludności.(str.31). Na obszarach wschodnich przedsiębiorczość jest hamowana m.in. przez deformację struktur demograficznych będącą wynikiem selektywnej emigracji, co przyczynia się także do osłabienia lokalnych rynków zbytu.(str.32)

 Jakąż radę proponują eksperci na to zjawisko? Jak powstrzymać niekontrolowany rozrost niektórych miast i wypłukiwanie zasobów siły roboczej, skutkujące tworzeniem negatywnego syndromu rozwoju?

Rady ekspertów są super, a definiowane cele strategiczne bardzo rozsądne aż do strony 145 wspomnianego opracowania, gdzie pojawia się jak diabeł z pudełka idea CENTRALNEGO SZEŚCIOKĄTA. Nagle dotychczasowy model rozwoju staje się niedobry, a jako jedynie słuszny wraca model z czasów PRL[5].....

Dlaczego?????

Podobno miała to być alternatywa dla scenariusza ESPONU[6], przewidującego, że rozszerzanie się stref metropolizacji ominie Polskę. Podobno gospodarka „oparta na wiedzy” nie może istnieć poza metropoliami. Podobno musimy wzmacniać miasta kosztem małych ośrodków i terenów poza metropolitalnych, bo inaczej nie będziemy konkurencyjni......czyżby?


Metropolia Silesia >   W Zabrzu na miejscu huty powstał wielki market. W Gliwicach na miejscy huty jest wielka dziura w ziemi i pustka – a są to tereny centrum. W mojej maleńkiej, schowanej w środku lasów gminie, funkcjonuje znakomita fabryka obrabiarek eksportująca wyroby na cały świat[7].

Weźcie i wymyślcie jakiś lepszy pretekst to tych zmian i nie róbcie z ludzi idiotów! Zresztą, lepiej już nic nie wymyślajcie – mapy mówią same za siebie....[8]

Dotacja jest kobietą...... Boże, za co ja musze znosić tę głupotę????

 [6] Program badawczy ESPON(European Spatial Planning Observatory Network) jest europejską siecią obserwatoriów rozwoju terytorialnego i spójności terytorialnej  w ramach 3 Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Polityki spójności Unii Europejskiej. Ma on za zadanie prowadzenie analiz zmian struktury przestrzennej w Europie, śledzenie trendów rozwojowych w celu określenia rekomendacji dotyczących  kierunków europejskiej polityki spójności terytorialnej. Jego kluczowym celem jest  wzmocnienie aspektu przestrzennego wszelkich działań realizowanych przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych, poprzez dostarczanie wiedzy twórcom polityk

Wykop Skomentuj11
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale