0 obserwujących
26 notek
14k odsłon
706 odsłon

Fortuna caeca est ―Szczęście jest ślepe

Wykop Skomentuj

 

Jak oczekiwałem jasnej definicji szczęścia nigdzie nie znalazłem, nawet w Biblii. Za to we wszystkich wypadkach podkreśla się duchowy wymiar szczęścia. A więc wewnętrzna harmonia, czyste sumienie, zgodność życia z prawami natury a szczególnie z wolą Bożą, solidarność w sensie pomocy potrzebnym, równowagę psychiczną itp. Wielokrotnie też zwraca się uwagę na to, że do zguby, utraty szczecią (w niebiosach) prowadzi materialne bogactwo czy pogoń za nim, a z tym związane obawy o jego utratę. Strach, czy jakiekolwiek inne negatywne emocje wywołują poczucie nieszczęścia. Można śmiało powiedzieć, że o szczęściu decydujemy sami: i u ludzi ułomnych, głuchych czy ślepych, nawet pozbawionych kończyn, zauważamy ich zadowolenie, prawdziwe szczęście z losu, na ich pogodnej twarzy, z uśmiechem, błyskiem oczu…

Znamienne w tym sensie jest nawoływanie papieża Jana Pawła II: Nie lękajcie się! (patrz Biblia: Iz 44:8, Mat 17:7)

John Powell w książce szczęście zaczyna wewnątrz stwierdza: szczęście jest ubocznym produktem miłości.

Niewątpliwie strach, czy inne negatywne emocje wywołują poczucie nieszczęścia. Ale też szczęście jest ślepe i krótkie, dające wiele, ale nigdy go nie dosyć, chyba dlatego, że nieustanne przeżywanie szczęścia było by może i tnudne, (fotuna caeca est). Pamiętajmy na słowa biblijne:

 

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina

na wszystkie sprawy pod niebem:
 Jest czas rodzenia i czas umierania,
    czas zabijania i czas leczenia,
    czas burzenia i czas budowania,
 czas płaczu i czas śmiechu,
    czas zawodzenia i czas pląsów,
 czas rzucania kamieni i czas ich zbierania,
    czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich,
 czas szukania i czas tracenia!

(Kohelet 13 - Księga Eklezjastesa [Ekl]= Księga Kaznodziei Salomona)

Na wstępie kilka łacińskich cytatów o szczęścu (Iowa FORTUNA czy FELICITAS)

Fortes fortuna adiuvat ―odważnym szczęście sprzyja!

Fortuna fortes metuit, ignavos premit ―los lęka się odważnych, i miażdzy tchórzliwych!

Fortuna caeca est ―SZCZĘŚCIE JEST ŚLEPE!

Felicitas multos habet amicos ―Szczęście ma wielu przyjaciół!

Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet ―Rzadko bywa szczęśliwa pora, kiedy możemy myśleć i mówić co chcemy! (Terencjusz)

Fortuna favet fortibus ―los sprzyja dzielnym.

Felix ille tamen corvo quoque rarior alboSzczęśliwy ten, przecież krukiem białym także jest!

A na koniec mój ulubiony aciński cytat:

Donec eris felix multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubela, solus eris ―Do czasu, kiedy jesteś szczęśliwym masz licznych przyjaciół, w pochmurne dni pozostajesz sam.

           Inne religie, czy systemy filozoficzne (buddyzm, jóga – utwór Bhagavat-Gita, Vedy czy Upaniszady) używają na określenie szczęścia pojęcie nirwana. W buddyzmie jest to nieuwarunkowany stan (skt asamskṛta dharma) wyzwolenia od cyklu narodzin i śmierci. (W tym sensie reinkarnacja jest pojmowana raczej jako kara za dotychczasowe złe życie, w żadnym wypadku nie jest celem). Osoba, która osiągnęła stan nirwany jest wyzwolona od cierpienia i przyczyn cierpienia ponieważ usunęła niewiedzę, która jest źródłem cierpienia tak, że nie powstają splamienia i odpowiadająca im karma, a po jej śmierci nie dochodzi do kolejnego wcielenia.

           Nirwana to miejsce, "gdzie poznajemy, iż nie ma niczego poza tym, czego doświadcza rozum, gdzie poznając naturę własnego ja, odrzuca się dwoistość i podział; gdzie nie ma więcej żądzy i chciwości, gdzie nie ma już przywiązania do przedmiotów świata zewnętrznego".

           Buddyzm zawsze utrzymywał, że chociaż stan nirwany jest niewyrażalny słowami, to jest rzeczywisty. Zwykle określa się go terminami negatywnymi ale znajdujemy również i określenia pozytywne: nirwana to rzeczywistość poza wszystkimi cierpieniami i zmianami, trwałe, spokojne, niezepsute, nieskażone, itp. Nirwana jest wyspą, schronieniem, ucieczką i celem. Wielkim błędem jest uważanie nirwany ― stanu Tathgaty po śmierci ― za unicestwienie. Wiążą się z tym następujące terminy: upadhiśesza (skt. upadhiśeṣa), nirupadhiśesza i parinirwana.

           Pojęcie nirwany daleki jest o obojętności czy wręcz znieczulicy, jak to wielu sugeruje. Jest to stan równowagi psychicznej bez przywiązania do kogokolwiek czy czegokolwiek. Na ten temat bardzo przekonywająco wypowiada się i współczesny autor Anthony de Mello w książce DROGA DO MIŁOŚI, w której przestrzega przed lgnięciem, po czesku LPĚNÍ! Podobne zdanie ma i Dr. Joseph Murphy w książce Podświadomość. (SUBCONSCIOUS MIND).

           Drogę do szczęścia pokazuje dalszy współczesny autor Marino Prodi pt. ZNAJDŹ SOBIE SIŁĘ RADOŚCI – 10 kroków do szczęśliwego życia.

We wszystkich wypadkach podkreśla się solidarność, pomoc drugiemu, wewnętrzną harmonię.

           Zadaję wam dwa pytania i równocześnie sam próbuję na nie odpowiedzieć:

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale