Blog
Forum Żydów Polskich
Forum Żydów Polskich
Forum Żydów Polskich Partner: Stowarzyszenie 614. P
87 obserwujących 329 notek 1028091 odsłon
Forum Żydów Polskich, 12 lipca 2013 r.

Ubój rytualny: oświadczenie w sprawie decyzji Sejmu RP

16 sierpnia 1264 r. książę Bolesław Pobożny nadał Żydom Przywilej Kaliski, który m.in. zapewniał im swobodę praktyk religijnych, w tym prawo do religijnego uboju zwierząt.

W latach 1273-1295 podobne przywileje ogłosili dla Żydów książęta śląscy.

W roku 1334 przywilej kaliski potwierdził król Kazimierz Wielki, a od roku 1364 obowiązywał na terytorium całej monarchii Piastów.

1 stycznia 1937 weszła w życie ustawa o zakazie powszechnego uboju rytualnego, jednak zezwalająca stosowanie szechity do potrzeb religijnych.

W przededniu wybuchu II wojny światowej, w roku 1939 ustawa została znowelizowana i ubój rytualny został zakazany całkowicie. Wybuch wojny uniemożliwił jej ratyfikowanie przez senat.

Zakaz uboju rytualnego wprowadzili na terenie tzw. Generalnej Guberni Niemcy.

24 października 1997 r. weszła w życie ustawa o ochronie zwierząt, w której przedstawiona była zasada, iż zwierzę może zostać poddane ubojowi po uprzednim pozbawieniu świadomości, lecz ustanawiała wyjątek dla uboju w sposób przewidziany przez obrządki religijne.

12 lipca 2013 roku przejdzie do historii polskich Żydów.
Dzisiejsze głosowanie w sejmie RP ostatecznie odebrało po 749 latach polskim Żydom, a raczej garstce polskich religijnych Żydów, prawo do swobodnego praktykowania ich religii.

...


Poniżej zamieszczamy oświadczenie w tej sprawie Przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich W RP i Naczelnego Rabina Polski


...

 

Wynik dzisiejszego głosowania w Sejmie odnośnie dopuszczalności uboju rytualnego, był dla nas szokiem.

 Zwyciężył całkowicie nieprawdziwy pogląd, jakoby ubój taki był okrutny, czy wręcz intencjonalnie okrutny. Pogląd ten zyskał na popularności w Europie w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy to pod wpływem hitlerowskiej propagandy zakaz uboju wprowadziły Norwegia i Szwecja; Polska będzie odtąd pierwszym krajem członkowskim UE w którym obowiązuje taki zakaz, nie będący pozostałością regulacji z czasów hitlerowskich.

 

Godzi on bezpośrednio w podstawowe prawa żydowskiej i muzułmańskiej ludności kraju, zmuszonej odtąd, by kupować droższe mięso importowane lub przejść na przymusowy wegetarianizm.

Nie sposób nie zauważyć, że polskie ustawodawstwo nie zakazuje praktyk takich, jak polowanie, w których zwierzętom zadaje się cierpienie dla przyjemności. Prawo do tej przyjemności stoi od dziś w polskim ładzie prawnym wyżej od podstawowych swobód religijnych dwóch wyznań niechrześcijańskich. Trudno nie upatrywać więc w decyzji polskiego Sejmu złowrogiej hipokryzji, jaką zazwyczaj maskuje się dyskryminację części obywateli. Większość, której prawa pozostają nienaruszone, winna jednak mieć świadomość faktu, że gwałcenie praw mniejszości na ogół nie wróży prawom pozostałych nic dobrego.

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować 178 Posłom i Posłankom, którzy, pomimo podziałów politycznych, głosowali za zachowaniem swobód religijnych w Rzeczypospolitej.

 

Piotr Kadlčik

Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich W RP

 

rabin Michael Schudrich

Naczelny Rabin Polski

 

12 lipca 2013r.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnieNa widoczne niżej odnośniki i miniatury WARTO kliknąć!
Forum Żydów Polskich

Facebook FŻP

Stowarzyszenie 614. Przykazania


Coś do poczytania:
książka naszego kolegi redakcyjnego
Pawła Jędrzejewskiego

Judaizm bez tajemnic

Free counters!

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @ Autor. Obawiam się, że polemizuje Pan z rabinem Moskwy z okresu rewolucji (z tej słynnej...
  • @Mysz-a-kysz  Gdy tematyka jest żydowska, to odwoływanie się do prawa mojżeszowego wydaje...
  • @zwyczajna kobieta  "Żydowskich kolaborantów", bo akurat i w tekście Kutza i w -...

Tematy w dziale