Blog
Nec temere, nec timide
giz 3miasto
174 obserwujących 1209 notek 1526070 odsłon
giz 3miasto, 9 lipca 2017 r.

Budujemy drogi i mosty dla pana starosty

1738 58 0 A A A

image

Po doskonałej pod każdym względem wizycie Donalda Trumpa w Warszawie, bardzo szybko wróciliśmy na ziemię, czyli do naszego permanentnego sporu tu i teraz, do świata nieustających sprzeczek między tymi co popierają rząd i tymi co rządu nie popierają, a znajdują zawsze pretekst do zmasowanej napaści głównie wirtualnej. Niestety jej ofiarami, co manifestuje się zwątpieniem, padają głównie ci, którzy przez zwykłe niechlujstwo mają problem z kojarzeniem faktów - tu dodam - faktów, które można znaleźć w internecie, wystarczy tylko chcieć. Cały ten żyjący już własnym życiem spór, tyleż nieracjonalny co wirtualny, robi szum i miesza ludziom w głowach, a nadal w Polsce działają wraże siły, którym bardzo na tym zależy, aby spór trwał wszystko jedno na jaki temat.

Najnowszym tematem, który rozgrzewa do czerwoności umysły Polaków wszystkich opcji politycznych jest wniesiony do laski marszałkowskiej projekt ustawy grupy posłów PiS: "o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw".

Art. 1. Ustawa reguluje utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych, zwanego dalej "Funduszem", zasady gromadzenia środków Funduszu oraz zasady finansowania zadań ze środków Funduszu.
Art. 2. Fundusz tworzy się w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Art. 3. Fundusz:
1) gromadzi środki finansowe na budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych oraz mostów w ciągach dróg wojewódzkich, w tym budowę i przebudowę sieci w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328), realizowaną w ich pasie drogowym;
2) finansuje realizację zadań, o których mowa w pkt 1.
Art. 4. Środki Funduszu pochodzą z:
1) opłaty drogowej, w wysokości określonej w art. 28;
2) odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach;
3) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
4) środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
5) wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
6) darowizn i zapisów;
7) wpływów z innych środków publicznych....... etc (link niżej)

Wszystkich najbardziej zainteresował Art. 28 projektu ustawy, czyli: Opłata drogowa stanowi przychód Funduszu i Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1057), z tym że kwota stanowiąca 50% opłaty drogowej stanowi przychód Funduszu, a kwota stanowiąca 50% tej opłaty - przychód Krajowego Funduszu Drogowego.

Przekładając ten zapis na język zrozumiały dla wszystkich, chodzi tutaj o podniesie o 20 groszy istniejącej już akcyzy zawartej w cenie jednego litra paliwa na stacji pomp. Informacja ta z miejsca zaowocowała erupcją określeń w rodzaju: cios dla kierowców, skandaliczna podwyżka, haracz, kasa misiu kasa itp, a wśród sympatyków obecnego rządu dość powszechnym i spontanicznym jękiem: strzał w kolano. Tymczasem niekoniecznie musi to być strzał w kolano. Wystarczy się przyłożyć i racjonalnie całą sprawę zgłębić, porównać, wyciągnąć wnioski i wszem i wobec je wyłożyć. Obrazowo, logicznie, przystępnie i przejrzyście. Poczynając od faktów i konfrontując te fakty z potrzebami, które wyznaczają cel i celowość proponowanej akcyzy - podniesienia tzw. podatku drogowego.

A fakty są takie, że począwszy od 2020 roku znacząco skurczą się fundusze europejskie jakie przez ostatnie kilkanaście lat płynęły szerokim korytem do Polski. Jak te olbrzymie pieniądze były wydawane, to inna sprawa o której tutaj nie będziemy dywagować. Jednym słowem już za parę lat będzie zdecydowanie mniej "taniego pieniądza" z UE także na inwestycje drogowe. Natomiast potrzeby bynajmniej nie zmaleją, chyba nikt temu nie zaprzeczy. Drogi nadal będą budowane i również remontowane już te wybudowane, które po kilku latach wymagają remontu, niestety "taka gmina". Tutaj przypomnę, że na budowę infrastruktury drogowej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w latach 2007 - 2013 otrzymaliśmy z UE ponad 37 mld euro, a w latach 2014 - 2020 już "tylko" 27,41 mld euro. Po roku 2020 będzie tych pomocowych funduszy jeszcze mniej, albo wcale. Tyle w największym skrócie o faktach.
Jeszcze raz tutaj zwrócę jeszcze uwagę na fakt, że wynegocjowana przez stronę polską w UE kwota dla Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 już nie obejmowała dofinansowania budowy dróg lokalnych, o czym swego czasu nieśmiało pisano. Stąd nagląca konieczność powołania Funduszu Dróg Samorządowych, zaproponował rząd pani Premier Beaty Szydło.

Opublikowano: 09.07.2017 21:45. Ostatnia aktualizacja: 10.07.2017 01:07.
Autor: giz 3miasto
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

dostrzegam bzdury, bzdurki i bzdureczki ...
zapraszam na: twitter.com/GregZabrisky

p a m i ę t a m ...
album

czytaj również:
"Warto być Polakiem"
. kliknij na okładkę, pobierz, przeczytaj Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego


Sainte Russie
Memoriał

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • mnie zupełnie nie interesuje z kim i czym senatorowie broniący Koguta byli związani, gdyż...
  • Partisan gardening, się zgodzę, tylko z tym przywołaniem do porządku są pewne problemy....
  • Zebrałem do kupy złe wiadomości z ostatnich 24 h i mam wrażenie, że podjęta właśnie...

Tematy w dziale Gospodarka