Pupilla Libertatis
Myślę, politykuję, rozważam, polemizuję, szukam, prowokuję, dyskutuję, dociekam, analizuję, filozofuję.
144 obserwujących
1732 notki
2192k odsłony
  780   0

Odpowiedź libertarian na list otwarty Jarosława Gowina

Właśnie założyliśmy Partię Libertariańską, a już są na to reakcje! Otóż pan Jarosław Gowin napisał do nas list otwarty: List Jarosława Gowina do Członków-Założycieli Partii Libertariańskiej. Cytuję w całości:

W niedzielę 10 listopada we Wrocławiu odbywa się Zjazd Założycielski polskie Partii Libertariańskiej. Z tej okazji Jarosław Gowin wystosował do Członków-Założycieli nowej partii list z życzeniami owocnych obrad i zaproszeniem do współpracy. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Kraków, 9 listopada 2013 r.
Szanowni Państwo!
Z radością przyjmuję informację o integracji środowiska polskich libertarian i powstaniu Partii Libertariańskiej. Wobec nasilających się na poziomie krajowym i europejskim tendencji etatystycznych prężne środowisko radykalnych obrońców wolności jest dziś szczególnie potrzebne.
Choć podzielam Wasze umiłowanie wolności, to rozsądek każe mi szukać podstaw ładu politycznego także w tradycyjnych wartościach. Jestem głęboko przekonany, że wolność należy poddawać rygorom prawdy, dobra i piękna. Nie ograniczają one prawdziwej wolności, ale pozwalają osiągnąć jej pełnię. Życzę Wam, abyście tworząc nowy ruch polityczni pamiętali o tym, że wolność to także odpowiedzialność!
Przesyłam Wam najlepsze życzenia owocnych obrad. Wasza pryncypialność i energia są dziś Polsce potrzebne. Wasze środowisko ma unikalną misję przypominać politykom głównego nurtu o ideowych pryncypiach. Osobiście zawsze jestem i będę wdzięczny za takie głosy płynące ze środowisk wolnościowych – nawet wówczas, gdy tę krytykę w konkretnych sprawach uważam za chybioną. Mam głęboką nadzieję, że będzie nam dane w najbliższych miesiącach współpracować na rzecz obrony wolności w Unii Europejskiej i w Polsce. Już dziś do takiej współpracy Was zapraszam. Jak pisał bowiem Friedrich von Hayek, to właśnie za sprawą spontanicznej współpracy wolnych ludzi powstają często rzeczy większe od tych, które są w stanie pojąć ich indywidualne umysły.
Twórzmy rzeczy wielkie!
Z serdecznymi pozdrowieniami
Jarosław Gowin

I od razu nasz nowo wybrany koordynator na to zareagował i napisał odpowiedź otwartą: Oficjalna odpowiedź na list posła Jarosława Gowina – też cytuję w całości:

Szanowny Panie Pośle,
z wielką przyjemnością przeczytaliśmy Pana przyjazny list i odczytujemy go jako gest poparcia dla naszej inicjatywy.
To bardzo ważne, by osoby o Pana pozycji podkreślały fakt, że wolność oznacza również odpowiedzialność. Partia Libertariańska stoi na stanowisku, że prawdziwa swoboda musi łączyć się z przestrzeganiem najważniejszej naszym zdaniem zasady, że granicą wolności jednostki jest wolność innych osób.
Jesteśmy przekonani, że najważniejszą zasadą, zgodnie z którą powinno być budowane państwo, jest zapewnienie możliwości samorealizacji wszystkim, bez względu na to, jak pojmują przytoczone przez Pana wartości: prawdę, dobro i piękno.
Zawsze chętnie wspomożemy wszelkie działania, których celem jest poszerzanie właściwie rozumianej wolności. Liczymy na współpracę przy tego typu inicjatywach, zdając sobie sprawę, że jeszcze przez pewien czas będziemy siłą pozaparlamentarną.
Z wyrazami najwyższego szacunku,
Stanisław Domin, Koordynator Partii Libertariańskiej

Uważam, że ta korespondencja do bardzo dobre otwarcie naszej działalności politycznej! Mamy świetnego koordynatora! Mamy świetną partię! Może wreszcie dzięki nam, libertarianom, Polska odzyska niepodległość dla każdego obywatela!
Grzegorz GPS Świderski

Niepodległość <- poprzednia notka
następna notka -> Precz z komuną!

 

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale