GPS GPS
866
BLOG

Polska jest zboczona!

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 4

W Polsce nie udaje się przegłosować ustawy o sformalizowaniu związków tworzonych przez osoby przeciwne formalizowaniu swoich związków. Projekt legislacyjny rejestracji związków osób, które nie chcą swoich związków rejestrować ciągle nie może wejść w życie.

Ciekawostką jest to, że parlamentarna partia reprezentująca interesy pederastów i lesbijek, a zatem osób mających pociąg seksualny do tej samej płci, czyli Twój Ruch Palikota, w całości jest za tymi regulacjami. A zatem pederaści i lesbijki chcą, by ich związki państwo regulowało. A gdy wchodzą do Sejmu, to chcą regulować związki innych pederastów i lesbijek. Marzą o pieczątkach, podaniach, kolejkach w urzędach i różnych problemach prawnych, których póki co nie mają. Chcą by wszyscy je mieli.

No ale wszelkie regulacje państwa to przecież stosowanie przemocy! Wszelkie prawo, a zatem ustawy i rozporządzenia, to wymuszanie siłą pewnych zachowań lub powstrzymywanie siłą jakichś zachowań - siłą opartą o policyjną pałkę i kajdanki. A zatem pederaści i lesbijki tęsknią do tego by stosować przemoc lub ulegać przemocy - by przy użyciu przemocy sankcjonować prawnie swoje związki, by stosowanie przemocy podstemplowywać na urzędowych drukach.

Czy zatem homoseksualizm jest jakoś skorelowany z sado-maso? Chcą regulować i być regulowani, chcą to robić przy pomocy państwa, a zatem przy użyciu przemocy, ustaw, prokuratorów, kuratorów, komorników i policjantów. Nie wystarczy im, że po prostu sobie żyją, mieszkają ze sobą, czy też odbywają stosunki seksualne. Chcieliby jeszcze wmieszać w swój związek państwo, które na nich naśle policję z pistoletami i kajdankami.

A zatem państwo to jest narzędzie do zaspokajania ludzkich żądz seksualnych, a w szczególności żądz perwersyjnych, zboczonych, wynaturzonych. Pederaści i lesbijki chcą zaspokajać swe perwersyjne żądze seksualne za pomocą państwa, za pomocą ustaw, za pomącą policji. Ale im się to nie udaje, ustawy nie przechodzą, związki partnerskie pozostają wolne.

Niektórzy uważają, że Polska jest kobietą, a inni sądzą, że jest mesjaszem narodów. A może Polska jest po prostu zboczona? Może to, że socjalizm, a zatem kult przemocy, zdominował Polskę, wynika z tego, że Polacy są zboczeni, są sadomasochistami? No bo dlaczego większość Polaków akceptuje to, że najdrobniejsze ludzkie problemy musi regulować państwo, a zatem trzeba wszystko regulować przemocą, przy pomocy pały?

Heteroseksualiści już sobie wywalczyli to, że w ich związki państwo się wtrąca, że stosuje przemoc wobec małżeństw, szczegółowo je reguluje, nasyła na nie kuratorów, adwokatów, komorników, pomoc społeczną i policję. A homoseksualiści tego nie mają i zazdroszczą. Też chcieliby być zakuwani w kajdanki i chcieliby obrywać pałą, też chcieliby stać w urzędowych kolejkach i pisać podania.

Małżeństwa cywilne to są zboczone konkubinaty – to są związki, które zatwierdza aparat przemocy, a jeśli chce się je zerwać, to się zatrudnia naganiaczy, zwanych adwokatami, którzy szczują na siebie małżonków tak, że ci zaczynają ze sobą ostro walczyć i się bardzo nienawidzić. Instytucja małżeństwa cywilnego jest rodzajem sadomasochizmu. Homoseksualiści też by chcieli zażywać tych niezdrowych emocji, ale nie mogą ich wywalczyć. Po co ich tak męczyć? Dajmy im to. Dajmy im te kajdany i pały, które sami sobie załatwiliśmy!

Grzegorz GPS Świderski

Aborcja na statku <- poprzednia notka
następna notka -> Fundamenty liberalizmu

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo