Blog
Liberte! Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający.
Liberte
Liberte www.liberte.pl
0 obserwujących 1406 notek 808501 odsłon
Liberte, 25 maja 2011 r.

Jedność w wolności - historia niemieckiej partii liberalnej FDP

 Marco Buschmann            

 

 

        

I. Okres założycielski (1947-49)

Już latem 1945 r. alianci pozwolili na tworzenie partii politycznych, które miały współdziałać w procesie budowy demokratycznych Niemiec. Powstanie tych partii dokonało się w sposób zdecentralizowany, w pewnym sensie od dołu do góry.

We wszystkich strefach okupacyjnych różne inicjatywy nawiązały szybko do najstarszego ruchu politycznego w Niemczech: liberalizmu. Przykładowo w Berlinie powstała w lipcu 1945 Liberalno-Demokratyczna Partia Niemiec (LDPD). We wrześniu 1945 powstała w Stuttgarcie Demokratyczna Partia Ludowa (DVP), a w Hamburgu Partia Wolnych Demokratów. Już w styczniu 1946 doszło w Opladen do pierwszego większego spotkania przedstawicieli partii liberalnych z brytyjskiej strefy okupacyjnej. W maju 1947 została powołana organizacja krajowa FDP w Nadrenii Północnej-Westfalii. W grudniu 1948 w końcu udało się spotkanie delegatów liberalnych grup partyjnych w Heppenheim, na którym narodziła się Wolna Partia Demokratyczna (FDP). Naturalnie połączyły się tutaj tylko ugrupowania z trzech „zachodnich” stref okupacyjnych.

Spotkanie założycielskie stało pod hasłem „Jedność w wolności”. Zarówno to motto, jak i miejsce obrad, można uznać za źródło wiedzy o politycznych fundamentach nowej partii: w 1947 r. odbyły się w zajeździe „Zum halben Mond” w Heppenheim słynne Obrady Heppenheimowskie. Ich uczestnicy opowiedzieli się za jednością Niemiec i za zapewnieniem praw obywatelskich – a więc za poszerzeniem wolności obywatelskich. Dokładnie do tej tradycji chciano teraz, w roku 1948, nawiązać hasłem „Jedność w wolności”. Niemcy nie miały, także po bezwarunkowej kapitulacji, zostać podzielone, a pozostać jednym krajem, którego obywatele posiadają prawo obrony przed państwem. Wzmocnienie praw obywatelskich, jak i przywiązanie do wolności gospodarczej, były filarami programatyki liberalnej. Równocześnie dla delegatów ważny był szczególny charakter nowej partii liberalnej. Ten charakter spuentował Ernst Mayer, pierwszy sekretarz generalny mówiąc że:FDP musi być partią „różnorodności i szacunku wobec życia indywidualnego”, a nie „zuniformizowaną ideowo jednością jako instrumentem rządów pożądającego władzy kierownictwa partyjnego”.

 

II. Społeczna gospodarka rynkowa, zachodnia integracja i przygotowanie nowej polityki wschodniej (1949-69)

23 maja 1949 weszła w życie konstytucja. 14 sierpnia zachodni Niemcy wybrali zgodnie z jej postanowieniami pierwszy Bundestag, nowy parlament. FDP uzyskała 11,9% głosów, stanowiła silną frakcję i utworzyła koalicję wraz z CDU/CSU, a także Partią Niemiecką (DP). Teraz zadaniem było ukształtowanie nowego, demokratycznego państwa zgodnie z własnymi wyobrażeniami. W tym kontekście pojawiły się centralne pytania zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej: Jaki porządek gospodarczy powinno uzyskać nowe państwo? Jak powinno ono znaleźć swoje miejsce w międzynarodowej wspólnocie państw?

W zakresie kwestii porządku gospodarczego FDP, jako jedyna partia, stała od początku na stanowisku, iż Republika Federalna potrzebowała zasadniczego porządku gospodarki rynkowej z osłonami socjalnymi, społecznej gospodarki rynkowej. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) trwała w tamtym okresie jeszcze w przeświadczeniu, że powinno zostać utworzone państwo socjalistyczne. W swoim wezwaniu przed wyborami do Bundestagu 1949 określiła ona pojęcie społecznej gospodarki rynkowej „bezsensem”, żądała gospodarki centralnie planowanej oraz „uspołecznienia wielkiego przemysłu, instytucji kredytowych i finansowych”. Ale także Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) upatrywała, zgodnie ze swoim „programem z Ahlen”, przyszłość niemieckiego porządku gospodarczego w gospodarce planowej. Berliński polityk CDU, Jakob Kaiser, mówił przez pewien czas nawet o celu „chrześcijańskiego socjalizmu”. FDP znalazła jednak w osobie ministra gospodarki z CDU, Ludwiga Erhardta, ważnego sojusznika dla jej wolnorynkowych wyobrażeń. On to już rok wcześniej, jako dyrektor ds. gospodarki w administracji Trizonii, w pewnym sensie na własną rękę zdecydował o zniesieniu ustalonych cen i położył w ten sposób fundament pod rynkowy mechanizm kreowania cen. FDP i minister Erhardt kontynuowali tą politykę. Jej szybkie sukcesy oraz mający wkrótce miejsce „cud gospodarczy” umożliwiły zaistnienie szerokiej akceptacji dla społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech. Liczba bezrobotnych spadła z 10% w latach 1949/50 do 5,5% w lecie 1953. W tym samym czasie urosły płace.

Po wyborach w 1953 r. FDP ponownie zdecydowała się na koalicję z CDU/CSU, lecz wzajemne stosunki były napięte. FDP wspierała politykę zachodnią Adenauera. Równocześnie pozostała jednak mocno przywiązana do celu ponownego zjednoczenia Niemiec. Z tego powodu kontakty ze wschodem nie miały być zrywane. Tutaj pojawiły się wątpliwości, czy rzeczywiście – jak obiecywał Adenauer – integracja Niemiec w zachodnie sojusze doprowadzi do ponownego zjednoczenia Niemiec. Skierowane wyłącznie ku zachodowi wysiłki Adenauera, które zakończyły się wstąpieniem do NATO w 1955 r., zostały poddane silnej krytyce FDP, ponieważ nie odpowiadały one sytuacji Niemiec. Zostało to podsumowane w następujący sposób przez ówczesnego przewodniczącego partii i klubu parlamentarnego, Thomasa Dehlera: „Nasz kraj leży pośrodku narodów Europy. Nie pozwoli więc narzucić sobie przepisów ruchu drogowego, które z jego polityki zagranicznej czynią drogę jednokierunkową”.

Opublikowano: 25.05.2011 11:52.
Autor: Liberte
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Liberte - magazyn liberalny

Nowy miesięcznik społeczno - polityczny zrzeszający zwolenników modernizacji i państwa otwartego.

Pełna wersja magazynu dostępna jest pod adresem:
www.liberte.pl

Liberte - magazyn liberalny Liberte - magazyn liberalny

Pełna lista autorów

Liberte - rada patronacka
 • Henryka Bochniarz
 • Witold Gadomski
 • Szymon Gutkowski
 • Jan Hartman
 • Janusz Lewandowski
 • Andrzej Olechowski
 • Włodzimierz Andrzej Rostocki
 • Wojciech Sadurski
 • Tadeusz Syryjczyk
 • Jerzy Szacki
 • Adam Szostkiewicz
 • Jan Winiecki
 • Ireneusz Krzemiński
Liberte - partnerzy Liberte - partnerzy - Lewiatan Liberte - partnerzy - Projekt Polska

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

 • @DEDA niestety żadna z tych organizacji nie chce dołączyc do akcji :/
 • @BUCEFAŁ Tak. Masoni z loży "Podatnik" :)
 • @ZBYSZEK Ma Pan rację, że Ci, którzy przeszli na twarde narkotyki, uprzednio zażywali...

Tematy w dziale