News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
4 obserwujących
374 notki
33k odsłony
36 odsłon

News info /AGE TIME

Wykop Skomentuj

AGE TIME


AS TO ONE OBJECT AND dictates sharpen the imagination senses WHAT WYPROSIMY The understanding of our Creator OBJECTIVES AND WILL WE and what to ask him.

As the next topic of the development of time, otherwise the time before BC (BC).
Then the Christian Era. we have today.
In which the evolution of our civilization progressed.
Which will end with the Apocalypse to the evolution entering the growth of God's body, or raising the son of God himself.
Which may take several million years to survive. Then the ground will roll up.
Where the new God of man will enter a new Heavenly path of new processes.
This is the way of civilization calculated by God's time as a thousand years on earth, as one day with God.
Whose Plan of God and the knowledge of how our fate will turn out is predicted in millions of years, not as our senses tell us in the fern FRAGMENTS OF TIME.
Ideologies cannot survive even one century.
HS


ERY CZASY


JAKO TO ONE DYKTUJĄ NAM CEL I WYOSTRZAJĄ WYOBRAŹNIE ZMYSŁÓW W JAKIEJ WYPROSIMY TAK ZROZUMIEMY ZAMIERZENIA NASZEGO STWÓRCY I JEGO WOLĘ I O CO MOŻEMY GO PROSIĆ.

Jako następny temat rozwinięciem czasu inaczej czas przed jak przed naszą erą (p.n.e.)
Następnie Era Chrześcijańska. którą mamy dziś.
W której postępowały ewolucje naszej cywilizacji.
Która zakończy się Apokalipsą do ewolucji wkraczającej do wzrastania budowy ciała Bożego inaczej wznoszenie syna samego Boga.
Który może potrwać w przetrwaniu kilku milionów lat . Następnie ziemia się zwinie .
Gdzie nowy Bóg człowieczy wkroczy na nową ścieżkę Niebiańską nowych procesów.
To taka jest droga cywilizacji liczona czasem Bożym Naszego Stwórcy jako tysiąc lat na ziemi to jako jeden dzień u Boga.
Którego Plan Boga i wiedza jak się potoczą nasze losy przewidywana jest w milionach lat a nie jak nasze zmysły nam podpowiadają.w paprociowych UŁAMKACH CZASU.
Ideologie nie mogą przetrwać nawet jednego wieku.
HS

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale