165 obserwujących
1452 notki
3663k odsłony
3807 odsłon

Hipokryzja uszami się wylewa

Wykop Skomentuj82

Gdy rządził PiS, donosiło się na Polskę do Brukseli i obrzucało nikczemnymi oskarżeniami, ale wtedy był to czyn chwalebny.

 

1. Pan Prezydent Komorowski powiedział, że brudy pierze sie we własnym domu, a nie z granicą. Odpowiem frazą z anegdoty o bacy i kocie - pierze się, tylko się nie wykręca.

Ci, którzy najbardziej dziś krytykują PiS za pranie brudów za granicą, sami nie tylko prali, ale i wykręcali prawdę podczas tego prania.

 

2. Nie będę przypominał, co się działo i co wygadywali niektórzy polscy europosłowie w sprawie lustracji prof. Geremka, bo to człowiek świętej pamięci. Ale inny przykład: Oto obszerne fragmenty rezolucji, przyjętej (PiS głosował przeciw) z 25 kwietnia 2007 roku w sprawie homofobii w Europie. Dwie trzecie tej rezolucji poświęcone zostało Polsce.

To zresztą niejedyna taka rezolucja. W 2006 roku przyjęte zostały dwie podobne, dotyczące nietolerancji i rasizmu, też oblewające Polskę kubłami pomyj.

A oto fragmenty rezolucji z 25 kwietnia 2007 roku, dotyczące Polski.

...mając na uwadze, że Parlament Europejski w rezolucji z 15 czerwca 2006 r. w sprawie nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w  Europie wyraził już poważne zaniepokojenie sytuacją w Europie, aszczególnie w Polsce, potępiając nawołujące do nienawiści i przemocy  oświadczenia liderów Ligi Polskich Rodzin, a szczególnie wicepremiera iministra edukacji,

 ...mając na uwadze, że wicepremier i minister edukacji w polskim rządzie ogłosił w marcu projekt ustawy przewidującej sankcje za „propagandę homoseksualną” w szkołach, podając przykłady przepisów tego projektu ustawy, która przewiduje zwolnienia, grzywny lub kary pozbawienia wolności wobec dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów za „promowanie”w szkołach praw gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów,

...mając na uwadze, że wiceminister edukacji w polskim rządzie  potwierdził, że administracja przygotowuje projekt takiej ustawy, ioświadczył, że „nauczyciele ujawniający homoseksualne skłonności będą zwalniani z pracy”; mając na uwadze, że poszczególni członkowie rządu   zareagowali różnie, w związku z czym nie jest jasne, czy ustawa   istotnie zostanie zaproponowana,

....mając na uwadze, że wicepremier i minister edukacji w polskim rządzie wyraził chęć propagowania przyjęcia podobnego prawa na szczeblu europejskim,

...mając na uwadze, że proponowane przepisy prawne uzyskały poparcie premiera polskiego rządu, który oświadczył, że „proponowanie w szkołach młodym ludziom gejowskiego stylu życia jako alternatywy wobec tego normalnego, to już jest przesada, tego rodzaju przedsięwzięcia w  szkołach należy ucinać”, przedstawiając w ten sposób zniekształconą interpretację edukacji i tolerancji,

...mając na uwadze, że polska rzecznik praw dziecka stwierdziła, że przygotowuje listę zawodów, do wykonywania których homoseksualiści sięnie nadają,

...mając na uwadze, że realizacja Europejskiego Roku Równych Szans 2007 w Polsce poważnie się opóźnia przez niezdecydowanie polskiego rządu  co do projektów, jakie należy wspierać, wśród których znajdują się projekty zaproponowane przez organizacje lesbijek, gejów,biseksualistów i transseksualistów, co w istocie powoduje zablokowanie tego przedsięwzięcia w Polsce,

...mając na uwadze, że w czerwcu 2006 r. Prokuratura Krajowa zaleciła kontrole finansowania organizacji lesbijek, gejów, biseksualistów itransseksualistów, zmierzające do ustalenia ewentualnych powiązań ze„światem przestępczym” oraz ich obecności w szkołach, a także odkrycie śladów działalności przestępczej - kontrola nie przyniosła rezultatów,

...mając na uwadze, że 8 czerwca 2006 r. polski rząd zwolnił kierownika Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i zakazał rozpowszechniania oficjalnej antydyskryminacyjnej broszury Rady Europy, a także mając na uwadze, że nowy kierownik ośrodka stwierdził 9 października 2006 r., że„niewłaściwe wzorce nie powinny być obecne w szkołach, ponieważ celem szkoły jest wyjaśnianie różnicy między dobrem a złem, pięknem i brzydotą (…); szkoła powinna wyjaśniać, że praktyki homoseksualne prowadzą do dramatów, pustki i zwyrodnienia”,

...mając na uwadze, że Terry Davis, sekretarz generalny Rady Europy,zareagował na te wydarzenia, stwierdzając, że „polski rząd ma prawo decydować, czy chce wykorzystać materiały Rady Europy do edukacji w zakresie praw człowieka, ale o ile wykorzystanie materiałów dydaktycznych jest fakultatywne, to zawarte w nich wartości i zasady z pewnością fakultatywne nie są”, a także wyraził zaniepokojenie faktem,że „rząd akceptuje niektóre działania propagujące homofobię (…) i zachowania homofobiczne”,

...mając na uwadze, że polski rząd odmówił również finansowania projektów,którym patronują organizacje lesbijek, gejów, biseksualistów itransseksualistów, w ramach programu European Youth,i uzasadnił tę decyzję w piśmie do tychże organizacji, stwierdzając, że„ministerstwo w swojej polityce nie popiera działań mających na celu propagowanie zachowań homoseksualnych i takiej postawy wśród młodzieży.Rolą ministerstwa nie jest również wspieranie współpracy zorganizacjami homoseksualnymi”,

Wykop Skomentuj82
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale