Blog
Salon Japolana
Japolan
Japolan Wciąż uczę się życia, w czym ludzie pomagają.
0 obserwujących 46 notek 23716 odsłon
Japolan, 9 października 2009 r.

Traktat Lizboński a przesiedleńcy i orzecznictwo ETS

W Republice Czeskiej zagadnienie ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego zostało ostatnio połączone z kwestią przesiedleńców - głównie niemieckich.

Prezydent Václav Klaus wydał dziś oświadczenie, dotyczące wczorajszej rozmowy telefonicznej z Premierem Królestwa Szwecji (państwa, które w tym półroczu sprawuje tak zwaną prezydencję w ramach Wspólnot Euroepejckich / Unii Europejskiej). Owiadczenie Prezydenta Republiki Czeskiej zostało zamieszczone zarówno na witrynie internetowej Kancelarii Prezydenta Republiki Czeskiej, jak i na stronach internetowych pana Václava Klausa (także po angielsku).

Pan Václav Klaus stwierdził, że szwedzki premier (pan Reinfeldt) był niedyskretny, gdyż przekazał do wiadomości publicznej informacje o treści wczorajszej rozmowy telefoniznej obu panów, która to rozmowa miała mieć charakter poufny. Także treść piątkowej rozmowy z panem Jerzym Buzkiem (Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego) skłoniła została przez Prezydenta Republiki Czeskiej wskazana jako powód wydania oświadczenia.

W oświadczeniu znalazły się następujące słowa na temat aktualnych tendencji w Unii Europejskij oraz o samym Traktacie Lizbońskim: "Wielu sobie nawet nie uświadamia, że Traktat Lizboński dla Republiki Czeskiej oznacza zasadniczą zmianę. Ten Traktat - jak wiecie - zawsze traktowałem jako zły rozwój Unii Europejskiej. On pogłębi dzisiejsze problemy UE, zwiększy deficyt demokracji w niej, pogorszy umiejscowienie naszego kraju i wystawia go na nowe ryzyka. Między innymi także dlatego, że doprowadzi do zagrożenia pewności prawnej obywateli oraz stabilności stosunków własnościowych w naszym kraju." ["Aniž si to mnozí uvědomují, Lisabonská smlouva pro Českou republikou znamená zásadní změnu. Tuto smlouvu jsem – jak víte – vždy pokládal za špatný vývoj Evropské unie. Prohloubí dnešní problémy EU, zvýší její demokratický deficit, zhorší postavení naší země a vystavuje ji novým rizikům. Mimo jiné i proto, že povede k ohrožení právní jistoty občanů a stability vlastnických vztahů v naší zemi."]

Pan Václav Klaus stwierdził, że poruszany przez niego problem jest niezależny od aktualnego rozpatrywania przez Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej sprawy, którą zainicjowali senatorowie Senatu Republiki Czeskiej. Chodzi o to, że - zdaniem Prezydenta Republiki Czeskiej - poprzedni Rząd Republiki Czeskiej niewystarczająco zadbał o interesy Państwa. Prezydent obawia się, że niemieccy wysiedleńcy z ówczesnej Czechosłowacji mogliby przeciwko Republice Czeskiej (próbować) występować z żądaniami (zwłaszcza majątkowymi), także do Europejskiego Trybunału Sprawidliwości. To zaś, w powiązaniu ze znaczeniem ETS i jego orzecznictwo, mogłoby faktycznie prowadzić do "przełamania tzw. dekretów Benesza", które były prawną formą reakcji na Czechosłowacji na problem mniejszości niemieckiej w tym państwie.

Na temat samej Karty Praw Podstawowych Unii Euroepejskiej w oświadczeniu znalazły się następujące słowa: "Nieoddzielnym składnikiem Traktatu Lizbońskiego jest Karta Praw Podstawowych Unii Euroepejskiej. Na jej podstawie będzie luksemburski Europejski Trybunał Sprawiedliwości badał, czy w zgodzie z tą Kartą są przepisy prawne, zwyczaje i praktyka w państwach członkowskich. To umoliwi obchodzenie czeskich sądów i realizować np. żądania majątkowe osób wysiedlonych po II wojnie światowej bezpośrednio przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Karta w końcu umożliwia kontrolowanie już wiążących orzeczeń czeskich sądów." ["Nedílnou součástí Lisabonské smlouvy je Listina základních práv Evropské unie. Na jejím základě bude lucemburský Soudní dvůr EU posuzovat, zda jsou právní předpisy, zvyklosti a postupy používané v členských zemích v souladu s touto Listinou. To umožní obcházet české soudy a uplatňovat např. majetkové požadavky osob vysídlených po II. světové válce přímo u Soudního dvora EU. Listina dokonce umožňuje přezkoumávat již platná rozhodnutí českých soudů."]

Warto wspomnieć o wybranych reakcjach na oświadczenie pana Václava Klausa:
1. W "Nowinkach" przedstawiono stanowiska określonych osób, które nie zgadzają się z prezydenckimi obawami, dotyczącymi zwłaszcza tzw. dekretów Benesza.
2. Rząd Republiki Czeskiej ma się zajmować nowymi warunkami, przedstawionymi przez Prezydenta Republiki, w najbliższy poniedziałek.
3. Pan Jerzy Buzek stwierdził, że zagadnienia, poruszone w oświadczeniu prezydenta Václava Klausa, winny być rozstrzygnięte w Republice Czeskiej.

O omawianym oświadczeniu Prezydenta Republiki Czeskiej poinformowały media, w tym: "Novinky" (jest tam nagranie video), "Lidovky" i "Czeskie Radio" (są tam pliki audio).

Opublikowano: 09.10.2009 23:59.
Autor: Japolan
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Z Polski jestem. Ponadto bardzo lubię: Morawy, Czechy, Słowację i wiele innych rejonów.

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • Jaki pan, taki kram ... Odnośnie do tablicy, to można spróbować sformułować to...
  • Wywiad we Frondzie W numerze 55 "Frondy" jest długi wywiad z panem profesorem Krasnodębskim....
  • PO co próbować? PO co pan Bronisław Komorowski miałby próbować łączyć, skoro doskonale...

Tematy w dziale