kejow kejow
2086
BLOG

Przywrócić pamięć Ravensbrück- ostatnia akcja RPO J.Kochanowskie

kejow kejow Rozmaitości Obserwuj notkę 20

W dniu 23 kwietnia 2010 roku w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie upamiętniające 65 rocznicę wyzwolenia obozu w Ravensbrück- Salon 24.pl dostał zaproszenie na oficjalnym blogu RPO..

W obchodach wzieli udział:

Dr. Wanda Półtawska , Z-ca RPO Stanisław Trociuk 23.04.2010

Dr. Wanda Półtawska , Z-ca RPO Stanisław Trociuk 23.04.2010

Panie z Klubu Kobiet Ravensbrück, przewodniczący Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz wolontariusze i przedstawicielki Fundacji na Rzecz Kobiet „Ja Kobieta”. Zaproszenie otrzymał Salon24.pl z uwago na szczególny charakter lekcji patryjotyzmu udzielonej przez Żywych Świadków Historii.

http://www.kobieta50plus.pl/news/1,32947,odzyskac-z-niepamieci

B.wieżniarki z KL Ravensbruck Niemcy u Rzecznika Praw Obywatelskich

B.wieżniarki z KL Ravensbruck Niemcy u Rzecznika Praw Obywatelskich

Konferencja jest dziełem zbiorowym, efektem współpracy istniejącego od 1946 r. Klubu Byłych Więźniarek Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück, Fundacji “Polsko-Niemieckie Pojednanie”, Fundacji “Ja Kobieta” zajmującej się problemami starszych kobiet, mającego podobny cel portalu społecznościowego www.kobieta50plus.pl.

Alicja Gawlikowska Przew. Klubu Kobiet Ravensbruck

Alicja Gawlikowska Przew. Klubu Kobiet Ravensbruck

Obie wspomniane fundacje realizują też projekt “Odzyskać z niepamięci – Solidarność pokoleń czyli spotkania z kobietami, które przeżyły obóz w Ravensbrück”, a jednym z celów jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Jak starsi (w tym kobiety) postrzegają stosunek młodych do ich traumatycznych przeżyć? Co jest dla nich ważne w kontaktach z młodszym pokoleniem? Jak wesprzeć porozumienie starszych z młodymi?

Elisabeth Haag Niemcy skrzypaczka 23.04.2010

Elisabeth Haag Niemcy skrzypaczka 23.04.2010

W ramach projektu ukaże się wkrótce książka ze wspomnieniami więźniarek i przedmową dr. Janusza Kochanowskiego. Z-ca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk szeroko omówił udział tragicznie zmarłego RPO dr. Janusza Kochanowskiego.

Z-ca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk czyta przedmowe J.Kochanowskiego

Z-ca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk czyta przedmowe J.Kochanowskiego

Wspomniano o pomocy niemieckiej charytatywnej fundacji Oskara Kolbe , na tegoroczne obchody wyzwolenia pojechało tylko 8 byłych Winiarek do Ravensbruck.Istotną rolę odegrała Polsko Niemiecka Fundacja POJEDNANIE wypłacające odszkodowania i udzielająca pomocy więźniarkom z Ravensbruck

Przewodniczacy Fundacji Pol-Niemieckiej POJEDNANIE Dariusz Pawłoś

Przewodniczacy Fundacji Pol-Niemieckiej POJEDNANIE Dariusz Pawłoś

Kustosz Muzeum ZAMEK w Lublinie Wystawy Ravesbruck

Kustosz Muzeum ZAMEK w Lublinie Wystawy Ravesbruck

PODSUMOWANIE

jest potrzeba upowszechniania przemilczanej historii i martylogii kobiet w Ravenbruck poddawanych pseudomedycznym eksperymentom . Z uwagi na skład wieżniarek przeważającej cześci polska inteligencja i ruch Poslski Podziemnej – władze PRL zapomiały i przemilczały historię i tragedię wieżniarek z Ravensbruck.

Mam do tego osobiste odniesienie.

Proszę o publikację wspomnień b. wieżnów obozów hitlerowski i łagrów rosyjskich aby młode pokolenie nie zapomniało. To było przesłaniem zmarłego RPO dr. Janusza Kochanowskiego

PS.  Moja matka Zofia , Babcia Aleksandra oraz jedyna obecnie żyjąca we Wrocławiu  ciocia Bronisława  nr. 56750 były po wypędzeniu z Powstania Warszawskiego więźniami Ravensbruck od dnia 13,08,1944 a następnie wywiezione do niewolniczej pracy do KL Dachau w niemieckim Koncernie Zbrojeniowy AGFA Gevert.

kejow
O mnie kejow

Działam głównie w samotności piszę pracuję - staram się robić to co lubię. Poszukuję nowości przy pewnym konserwatywnym podejściu i racjonalnym spojrzeniu - ale nie omijam słowa fantazja. lex brevem esse oportet quo facilius ab imperitis teneatur - przepis prawny powinien być zwięzły, aby ludzie z nim nie obeznani tym łatwiej go przestrzegali, łatwiej mogli go zapamiętać ------------------------

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości