Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
6 obserwujących
64 notki
16k odsłon
687 odsłon

Spółka Akcyjna „Arma” Fabryki Broni i Maszyn we Lwowie

Wykop Skomentuj14

Lwów jako miasto wieloetniczne rozwijał się do wybuchu II wojny światowej we współistnieniu wielu różnych narodowości: oprócz dominujących liczebnie Polaków Lwów zamieszkiwali Żydzi, Ukraińcy, Ormianie, Niemcy, Czesi, Rosjanie i in. Obecnie, w wyniku powojennych przesiedleń ludności i zmiany granic państwowych, zdominowany przez ludność ukraińską.*


   W dniu 17 maja 1923 r. zatwierdzono statut Spółki Akcyjnej „Arma” Fabryki Broni i Maszyn we Lwowie. Przedmiotem przedsiębiorstwa był wyrób oraz przeróbka broni wojskowej i myśliwskiej, przyborów wojskowych, myśliwskich i sportowych, nabojów myśliwskich, a także różnego rodzaju wyrobów metalowych i maszyn. Spółka mogła prowadzić handel wymienionymi przedmiotami, jak również nabywać, dzierżawić oraz prowadzić istniejące lub tworzyć nowe zakłady przemysłowe i handlowe, które bezpośrednio służą wymienionym celom. Spółka przejęła wykonanie umowy zawartej między spółką jawną „Arma” Lwowskie Warsztaty Broni Jan Wasung i S-ka we Lwowie a Ministerstwem Spraw Wojskowych z dnia 4 sierpnia 1922 r.

    Kapitał Spółki wynosił 600 000 000 mkp i był podzielony na 60 000 akcji po 10 000 mkp, z czego 36 000 akcji było imiennych. Założycielami Spółki byli: Polski Bank Krajowy we Lwowie, dr Stanisław Mycielski, dr Ludwik Roehr, inż. Klaudiusz Filasiewicz, Stanisław Kieszkowski, Włodzimierz Iżycki, Albert Mniszek, Tomisław Jędrzejewicz i Jan Wasung. 

image

Akcja imienna Spółki Akcyjnej „Arma” Fabryki Broni i Maszyn we Lwowie o wartości nominalnej 10 000 mkp z dnia 23 czerwca 1923 r.

image

image

Powyższe dwa zdjęcia pochodzą z albumu "Fabryka Broni i Maszyn "Arma" we Lwowie" z 1927 r.** 


Źródła:

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 8.06.1923, nr 127.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.

*Wikipedia

**http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/doccontent?id=2445

Wykop Skomentuj14
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka