58 obserwujących
300 notek
314k odsłon
  686   0

Wielka Środa. Zapraszamy na rozprawę Górzyńskiego do Gostynia

Wniosła natomiast akt oskarżenia przeciwko Januszowi i Wiesławie Górzyńskim, twierdząc, że oszukali oni Bank, gdyż zamiast nowego komputera chcieli mieć modernizację starego. Podstawą twierdzeń prokurator Anny Skrzypczak były wyłącznie pomówienia oszustów Zenona Bieli i Ferdynanda Górnego, nie znajdujące potwierdzenia w żadnych innych dowodach. Pomówienia te były linią obrony oszustów przed zarzutem, że Zenon Biela przywłaszczył sobie kredyt nie dostarczając w zamian zamówionego towaru oraz że podzielił się przywłaszczonym kredytem z Ferdynandem Górnym.

 

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Niniejszą sprawę badał Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie podzielił on poglądów Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp. W publicznej wypowiedzi na swoim blogu prowadzonym na portalu Salon24 RPO podał:

"Sprawą p. Górzyńskiego RPO zajmuje się od września ub. roku, gdy zwracał się do prokuratury z sugestią, że materiał dowodowy jest niekompletny. Prokuratura nie uwzględniła tych zastrzeżeń. Wczoraj RPO zwrócił się do sądu o informację o stanie sprawy i ustosunkowanie się do zarzutów brutalności policji podczas zatrzymania p. Górzyńskiego. Planowane jest też wystąpienie w sprawie stanu zdrowia zatrzymanego".

Eleganckie sformułowanie Rzecznika, że materiał dowodowy oskarżenia jest niekompletny, oznacza w języku potocznym, że brak jest jakichkolwiek podstaw dowodowych oskarżenia. Zdumiewa determinacja z jaką Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. oskarża bez dowodów Janusza i Wiesławę Górzyńskich.

Na co liczy Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp.?

 

Stanowisko Senatu RP

Podobnie jak RPO, wątpliwości dotyczące aktu oskarżenia, 6-krotnie zgłosił senator Czesław Ryszka.

Linki do Oświadczeń Senatora na stronie internetowej Senatu tutaj: Oświadczenie1.Oświadczenie 2., Oświadczenie 3., Oświadczenie 4., Oświadczenie 5.,  Oświadczenie 6. 

W dniu 26.06.2008 r. Senator pisał do Ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego:

"Ponownie podkreślam, że w niniejszej sprawie istnieją wyłącznie dowody pokrzywdzenia małżonków Górzyńskich przez oszusta Zenona Bielę, znane Prokuraturze Krajowej. Przypominam, że Zenon Biela: przyznał się, że nie dostarczył zamówionego pisemnie towaru - komputera; przywłaszczył środki na sfinansowanie tego zakupu, przydzielone Wiesławie Górzyńskiej w formie kredytu bezgotówkowego, co dodatkowo potwierdził bank w okazanym przez nas ostatnio piśmie z dnia 7 kwietnia 2008 r.; posługiwał się przed organami ścigania fałszywą fakturą rzekomego zakupu części do niedostarczonego komputera; dopuścił do sfałszowania przez nieustaloną osobę podpisu Janusza Górzyńskiego jako gwaranta na umowie kredytowej; potwierdzał nieprawdziwe informacje na tej umowie; przedstawiał liczne, zasadniczo różniące się, rozliczenia dotyczące wykorzystania pieniędzy otrzymanych z banku; nie posiada żadnych dokumentów, które by potwierdziły jego wersję, iż dokonał jakiejś modernizacji komputera, i to rzekomo w porozumieniu z małżonkami Górzyńskimi; nie potrafił nawet wskazać, jakie zespoły wykorzystywano do rzekomej konfiguracji starego komputera - zwanej przez niego modernizacją - skąd one pochodziły i ile kosztowały".

"Przypominam też, że podstawą fałszywego oskarżenia Wiesławy i Janusza Górzyńskich w sprawie Ds. 186/05 jest fałszywy dowód wytworzony w niniejszej sprawie przez Prokuraturę Rejonową w Środzie Wielkopolskiej. Polegało to na tym, że prokuratura ta przyjęła - wbrew wszystkim materiałom dowodowym zgromadzonym w postępowaniu Ds. 596/02 i dalszych, w tym dowodom z dokumentów, a wyłącznie na podstawie pomówienia faktycznego oszusta Zenona Bieli i jego pomocnika, Ferdynanda Górnego - że Górzyńscy i Biela działali wspólnie, w porozumieniu, na szkodę banku, rzekomo wyłudzając kredyt na modernizację starego komputera, zamiast na nowy komputer. Następnie prokuratura sztucznie rozdzieliła fałszywy akt oskarżenia przeciwko Górzyńskim i ich rzekomemu pomocnikowi Zenonowi Bieli oraz skierowała do sądu najpierw tylko oskarżenie przeciwko Zenonowi Bieli, łamiąc przepis art. 34 par. 2 k.p.k. Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej rozstrzygnął w dniu 17 marca 2005 r. sprawę przeciwko Zenonowi Bieli, II K 604/04, bez prowadzenia rozprawy, na podstawie jego wniosku o dobrowolne poddanie się karze, mimo że nie pozwalała na to treść przepisu art. 387 par. 2 k.p.k. W ten sposób przypisano w wyroku winę Wiesławie i Januszowi Górzyńskim, wymieniając ich z imienia i nazwiska, co jest niedopuszczalne zarówno na gruncie orzecznictwa polskiego, jak i ETPC, i mimo że nie byli oskarżonymi w sprawie II K 604/04. Pozwoliło to następnie Prokuraturze Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej powołać się na argument wiarygodności zeznań Zenona Bieli, gdyż rzekomo zweryfikował je sąd".

Lubię to! Skomentuj21 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale