Ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne. Fot. PAP/EPA/WAEL HAMZEH / PAP/Paweł Supernak / Canva
Ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne. Fot. PAP/EPA/WAEL HAMZEH / PAP/Paweł Supernak / Canva

Polska na forum ONZ stanęła po stronie Palestyny. Ambasador Izraela grzmi na nasz kraj

Redakcja Redakcja Polityka zagraniczna Obserwuj temat Obserwuj notkę 117
Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło w piątek rezolucję popierającą przyznanie statusu stałego członka Palestynie. Wśród 143 państw głosujących za rezolucją była Polska. „Polska popierająca członkostwo Palestyny w ONZ (...) to niebezpieczny precedens nagradzania agresora” - zagrzmiał ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne.

ONZ. Polska za rezolucją popierającą status stałego członka dla Palestyny

W piątek Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję popierającą przyznanie statusu stałego członka Palestynie. Wśród 143 państw głosujących za rezolucją była Polska. Przeciw rezolucji było dziewięć państw, a 25 się wstrzymało od głosu.

- Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego w sprawie członkostwa Palestyny w ONZ to ważny krok w kierunku dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Dlatego Polska za nią głosuje – uzasadniał w piątek stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski.

- Pozostajemy również po stronie pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie. Zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy żyją w strachu i cierpieniu zbyt długo – ocenił Szczerski. Zwrócił uwagę, że Polska jest gotowa, by z udziałem stron, partnerów regionalnych i międzynarodowych promować powrót do procesu dyplomatycznego, wiodącego do negocjowanego rozwiązania dwupaństwowego na podstawie międzynarodowo uzgodnionych parametrów.

Jego zdaniem należy wciąż wspierać państwowość Palestyny zgodnie z prawem międzynarodowym. Jako długoletni orędownik zasady “równych praw i samostanowienia narodów zgodnie z Kartą ONZ Polska wyraża zadowolenie, że przyjęty dokument przewiduje dodatkowe prawa i przywileje dla Palestyny.

Ambasador Izraela w Polsce: To zła i szkodliwa decyzja 

Do polskiego głosowania odniósł się błyskawicznie ambasador Izraela w naszym kraju, czyli Jakow Liwne. 

„Polska popierająca członkostwo Palestyny w ONZ po masakrze 7.10 to niebezpieczny precedens nagradzania agresora” - napisał w mediach społecznościowych.

Zdaniem dyplomaty „to kontynuacja antyzachodniej decyzji Sowietów z 1988 r. o uznaniu »państwa palestyńskiego«”. Według Liwnego, wynik głosowania to „całkowite pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych dla korzyści politycznych. To zła i szkodliwa decyzja dla bezpieczeństwa, stabilności i Polski”.


Projekt rezolucji ONZ: Państwo Palestyna kwalifikuje się do członkostwa

Warto pamiętać, że to nie koniec procedury ONZ. Przyznanie statusu stałego członka musi zatwierdzić Rada Bezpieczeństwa, Zgromadzenie Ogólne wezwało do ponownego rozpatrzenia wniosku w sprawie zapewnienia Palestyńczykom tego prawa.

Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych potencjalni członkowie ONZ muszą „miłować pokój”, a Rada Bezpieczeństwa musi zalecić ich przyjęcie Zgromadzeniu Ogólnemu w celu ostatecznego zatwierdzenia. W 2012 roku Palestyna stała się państwem obserwatorem niebędącym członkiem ONZ.

Projekt rezolucji określa, że państwo Palestyna kwalifikuje się do członkostwa – rezygnując z pierwotnego sformułowania, że w ocenie Zgromadzenia Ogólnego jest to „państwo miłujące pokój”. Dokument zaleca, aby Rada Bezpieczeństwa ponownie rozpatrzyła prośbę status członka „przychylnie”.

W ostatecznym projekcie porzucono sformułowanie, które stawiałoby Palestynę „na równi z państwami członkowskimi”. Jest tam m.in. zapis dotyczący kwestii głosowania: „Państwo Palestyna nie ma prawa głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym”.


Lista nowych możliwych przywilejów dla Palestyny

Lista nowych przywilejów obejmuje m.in. przyznanie Palestynie prawa do wypowiadania się we wszystkich kwestiach, nie tylko tych związanych z Palestyńczykami i Bliskim Wschodem; do proponowania punktów porządku obrad i udzielania odpowiedzi w debatach; prawo do wyboru na przewodniczącego głównych komisji Zgromadzenia; prawo do udziału w konferencjach ONZ i międzynarodowych zwoływanych przez tę organizację.

18 kwietnia USA zawetowały szeroko popieraną uchwałę Rady Bezpieczeństwa, która torowałaby drogę do pełnego członkostwa Palestyny w ONZ. Zastępca ambasadora USA przy ONZ Robert Wood przyznał w piątek, że jego kraj głosował przeciw rezolucji, choć opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym. Powtórzył, że istnieje proces uzyskania pełnego członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Za najlepszy sposób zapewnienia Palestynie pełnego członkostwa w ONZ uznał bezpośrednie negocjacje z Izraelem. Jak dodał, Palestyna zachowuje status obserwatora. Nie ma m.in. prawa wyboru do Rady Bezpieczeństwa.

W przeciwieństwie do Rady Bezpieczeństwa na Zgromadzeniu Ogólnym, liczącym 193 członków, nie ma weta. Rezolucję zatwierdzono przytłaczającą większością głosów. Przedstawiciele większości wypowiadających się po głosowaniu państw poparli rozwiązanie dwupaństwowe konfliktu izraelsko palestyńskiego.

KW

Źródło zdjęcia: Ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne. Fot. PAP/EPA/WAEL HAMZEH / PAP/Paweł Supernak / Canva

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka