Rafał Broda Rafał Broda
588
BLOG

Złożą ślubowanie, po czym szybko je złamią?

Rafał Broda Rafał Broda Polityka Obserwuj notkę 28

Każdy, kto na przestrzeni ponad trzech dekad śledził uważnie polityczne działania Donalda Tuska, musi wiedzieć, że mamy do czynienia z postacią wyjątkowo wrogą Polsce, a skrajnie przyjazną naszemu zachodniemu sąsiadowi. Wyznania w ankiecie „Znaku” w 1987 roku zapowiadały jego niechęć do polskości, ale bardziej znaczące były czyny. Od haniebnego udziału w obalaniu rządu Jana Olszewskiego, przez działalność finansowanej przez Niemców partii KLD, aż po realizację nieprzyjaznej Polsce polityki w ramach Unii Wolności, a później Platformy Obywatelskiej, współtworzył bogatą sekwencję faktów, które były skrajnie niekorzystne dla Polaków. Ta antypolska działalność Tuska osiągnęła apogeum w latach jego rządów 2007-2015, gdy przystąpiono już do pierwszej fazy likwidacji państwa polskiego, a hasło „fuer Deutschland” podkreśliło motywację lidera. Podkreślił to także w ostatnim roku tego okresu, gdy osobiście upokorzył Polaków, uciekając do Brukseli i powierzając stanowisko premiera skrajnie niekompetentnej kobiecie. Nie ma potrzeby, by przywoływać długą listę działań dowodzących szkodliwości rządów D. Tuska, natomiast warto podkreślić najbardziej drastyczne działanie. Chodzi mianowicie o jego, być może nieświadome, uczestnictwo w największej polskiej tragedii – w zamachu smoleńskim. Film RESET dokumentuje złowrogi kontekst tego wydarzenia, ale można też wyliczyć cały ciąg politycznych decyzji, który umożliwił wykonanie zamachu, a żadnych wątpliwości nie budzi fakt, że już z pewnością świadome działania i zaniedbania rządu Tuska po katastrofie sprzyjały kryciu sprawców.
Słusznie w kampanii wyborczej Donald Tusk został uznany za personifikację zła, gdy chodzi o interes Polski. Ponowne przejęcie przez niego funkcji Premiera RP w obecnej sytuacji geopolitycznej byłoby najpoważniejszym zagrożeniem dla Polski. Wielu polskich wyborców może nie zdawać sobie z tego sprawy, natomiast politykom wybranym do polskiego parlamentu nie wolno o tym zagrożeniu nie wiedzieć. Dlatego każdy z nich, kto przyczyni się do  objęcia funkcji premiera przez D. Tuska postawi Polskę przed ogromnym zagrożeniem obejmującym także zagrożenie niepodległości Polski.
Dla posłów wspierających swoim głosem D. Tuska będzie to też złamanie poselskiego ślubowania: 

         
Art. 104. Konstytucji RP
1.    Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.
2.    Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie:
"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej."
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".
3.    Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.



W punkcie 1. jest wyraźnie zapisane, że żadne instrukcje wyborców, czy związana z nimi instrukcja i dyscyplina partyjna, nie mogą być usprawiedliwieniem dla współtworzenia zagrożenia Narodu przez Jego przedstawiciela.
Tekst przysięgi jednoznacznie określa zobowiązania Posłów, które są sprzeczne z zachowaniem tworzącym zagrożenie dla suwerenności i interesów Państwa, pomyślności Ojczyzny i dobra Obywateli.
Głosowanie za powołaniem D. Tuska na Prezesa Rady Ministrów będzie więc radykalnym złamaniem przysięgi poselskiej. Posłowie, którzy rozumieją wagę tego głosowania powinni wykonać „ucieczkę do przodu” i umożliwić kontynuację rządów, które wprowadziły Polskę po 2015 roku na drogę imponującego rozwoju prawie w każdej dziedzinie.
    

Zawsze występuję pod własnym nazwiskiem, mimo że wielokrotnie byłem na portalu S24 obrażany. Teraz uzupełnię swoją identyfikację notką o mnie zamieszczoną w Britishpedia.  Broda Rafał prof. dr hab. O: profesor zw. Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, uznany w świecie specjalista w zakresie struktury jąder i oddziaływań jądrowych; B: Cieszyn, 19.01.1944; P: Jan - był absolwentem WSH w Warszawie, głównym księgowym m.in. w F. "Celma" Cieszyn; Eryka Barbara z d. Richter - była bibliotekarzem w Szkole Muzycznej w Cieszynie; MS: Olga z d. Budiańska; Ch: Aleksander 1974 - jest absolwentem UE z tyt. mgr; Joanna 1976 - jest absolwentką UJ Kraków z tyt. mgr germanistyki, obecnie z tytułem dr University of Tennessee; wnuki: Alina, Urszula, Jędrzej; GrA: wuj Eryk Nanke był mjr WP, dowódcą Plutonu Łączności Radiowej Artylerii w Bitwie o Monte Cassino, brał udział w obronie Tobruku, po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii, do ojczyzny powrócił w 1996 roku a swoje przeżycia opisał w publikacji "Cena bycia innym"; E: 1966 - mgr fizyki, 1971 - doktorat w UJ Kraków; 1981 - habilitacja w IFJ PAN w Krakowie; 1991 - tytuł profesora n. fizycznych; Ca: od 1966 pracownik naukowy IFJ PAN w Krakowie, począwszy od asystenta stażysty do profesora zw., pełniąc funkcję kilkanaście lat kierownika pracowni (wcześniej Zakładu) Struktury Jąder Atomowych; zagraniczne pobyty naukowe: 1968 - 1971 Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja; 1972 - 1974 Instytut Nielsa Bohra w Kopenhadze, Dania; 1977 - 1979 oraz 1989 - 1991 Instytut fur Kernphysik KFA Juelich, Niemcy; 1982 - 1984 oraz krótsze pobyty w Purdue University w West Lafayette w stanie Indiana, Stany Zjednoczone w charakterze visiting professor, eksperymenty w Argonne National Laboratory, Stany Zjednoczone; WaCW: 230 publikacji naukowych; 5 najważniejszych tytułów: N=40 neutron subshell closure in the Ni-68 nucleus -Phys. Rev. Lett.74,868(1995) Spectroscopic studies with the use of deep-inelastic heavy-ion reactions -Journal of Physics G - Nuclear an Particle Physics 32, R151 (2006) Yrast isomers in tin nuclei from heavy-ion collisions and the neutron h11/2 subshell filling - Phys. Rev.Lett.68, 1671 (1992) Inelastic and transfer-reactions in Mo-92 + 255 MeV Ni-60 collisions studied by gamma-gamma coincidences -Phys. Lett. B251, 245 (1990) Doubly magic Pb-208: High spin states, isomers, and E3 collectivity in the yrast decay -Phys. Rev. C95, 064308 (2017); Aw: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Wolności i Solidarności; Złota Odznaka Miasta Krakowa; 1 nagroda zespołowa MNiSZW; Nagroda indywidualna III Wydziału PAN; Me: Członek PTF, American Physical Society; założyciel i przewodniczący Klubu "Myśl dla Polski"; współtwórca oraz były członek partii Liga Polskich Rodzin; Ach: zainteresowania naukowo-badawcze: badania struktury jądra i reakcji jądrowych metodami spektroskopii Gamma; współtwórca metody pomiarów krotności Gamma; odkrycie podwójnie magicznych jąder 146Gd, 68Ni i spektroskopia wielu jąder w tych obszarach; rozpracowanie metody badań jąder z nadmiarem neutronów w spektroskopii z użyciem głęboko nieelastycznych zderzeń ciężkich jonów; opublikowanie przeglądowego artykułu dot. tej metody w prestiżowym czasopiśmie J.Phys.G.Nucl.Part.Phys. 32 (2006) R151-R192; zaangażowanie w badania opadu radioaktywnego po "Czarnobylu" w szczególności obszerne badania zjawiska tzw. gorących cząstek; wypromowanie 5 doktorów, recenzowanie kilkudziesięciu prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich; czynny udział w licznych konferencjach międzynarodowych i dziewięciokrotnie jeden z głównych organizatorów Międzynarodowej Konferencji "Szkoła Fizyki Jądrowej w Zakopanem"; udział w odzyskaniu niepodległości poprzez wieloletnią działalność niepodległościową, skutkującą represjami ze strony władz komunistycznych np. odebraniem paszportu na 3 lata (status pokrzywdzonego w IPN); kandydowanie na senatora RP i uzyskanie 133,5 tys. głosów w ciągu 5 tygodni kampanii wyborczej; LS: angielski, rosyjski, niemiecki; H: polityka, muzyka, brydż, turystyka górska - udział w 3 dużych wyprawach w Azji; PMM: odkrycie metody badania jąder neutrono-nadmiarowych; wykłady na prestiżowych międzynarodowych konferencjach; pobyt w Instytucie Nielsa Bohra i poznanie wielu wybitnych ludzi nauki; OA: 1999 - 2016 szeroka działalność publicystyczna w Radiu Maryja i wielu wydawnictwach m.in. Gazeta Polska, Nasz Dziennik, Głos Nasza Polska a obecnie na forach internetowych; Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej (7. edition) BPH - British Publishing House Ltd.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka