0 obserwujących
1 notka
208 odsłon
170 odsłon

List Otwarty

Wykop Skomentuj2

 Stowarzyszenie "Pokrzywdzeni

 przez Wymiar (nie) Sprawiedliwości"

e-mail: siedlce599@wp.pl

www.stowarzyszenie-pokrzywdzeni.cba.pl

REGON: 367467392                                                                                                                               Siedlce. 06 czerwca 2019 r.

NIP: 8212652421

                                                                                            Rzecznik Praw Obywatelskich

                                                                                            Pan Adam Bodnar

                                                                                                          Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                                                          Pan Andrzej Duda

                                                                                           Marszałek Sejmu

                                                                                           Pan Marek Kuchciński

                                                                                                         Marszałek Senatu

                                                                                                         Pan Stanisław Karczewski

                                                                                            Prezes Rady Ministrów

                                                                                            Pan Mateusz Morawiecki

                                                                                                         Minister Sprawiedliwości

                                                                                                         Pan Zbigniew Ziobro

                                                                                            Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

                                                                                            Pan Leszek Mazur

                                                                                       List otwarty

   – wezwanie do Rzecznika Praw Obywatelskich i żądanie podjęcia czynności przez Organy Państwa najwyższego szczebla w sprawie postępowania upadłościowego spółki ZPP Auto w Siedlcach i działań funkcjonariuszy publicznych działających z naruszeniem prawa.

         Zarząd stowarzyszenia "Pokrzywdzeni przez Wymiar (nie) Sprawiedliwości" apeluje do Rzecznika Praw Obywatelskich o zrzeczenie się sprawowanego urzędu na podstawie art. 7.1.1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. (tj. Dz. u. Z 2018 r. poz. 2179), z powodu sprzeniewierzenia się złożonemu ślubowaniu.

Szanowny Panie Rzeczniku,

po wielu bezowocnych próbach - trwających od początku sprawowania przez Pana Urzędu - pokrzywdzeni przez Organy Państwa członkowie Stowarzyszenia, którzy do tej pory nie otrzymali należnych wierzytelności ze stosunku pracy sięgających 2010 i 2011 roku, nie doczekali się uczciwego zainteresowania tą sprawą ze strony Rzecznika.

  W sferze deklaracji Rzecznikowi nie można nic zarzucić, jednak gdy dochodzi do sytuacji krytycznej na styku obywatel-Państwo a w szczególności na linii obywatel-sąd i podległy mu syndyk, rzeczywistość pokazuje inną twarz Rzecznika.

   Pomimo ogromu nieprawidłowości w postaci działań „nie na podstawie i w granicach prawa” dokonywanych przez syndyka, sędziów komisarzy i prokuraturę a przedstawionych Rzecznikowi bardzo precyzyjnie w kolejnych pismach - wraz z dokumentami źródłowymi, jak np. zeznaniami świadków złożonymi w trakcie trwania śledztwa - stanowisko Rzecznika było niezmiennie sprzeczne z rzeczywistym stanem rzeczy, przepisami prawa oraz zasadami logiki i doświadczenia życiowego, co ewidentnie nie da się pogodzić z etyką i godnością sprawowanego przez Pana konstytucyjnego urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Stanowisko Rzecznika opierało się tylko i wyłącznie na relacji osoby, której skarga dotyczyła a która w udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi przedstawiła ciąg zdarzeń potraktowanych wybiórczo, tylko działań zgodnych z prawem, nie odnosząc się do sformułowanych zarzutów.

 Następnie Rzecznik, znając relację dwóch stron, w udzielonej odpowiedzi całkowicie pominął i nie odniósł się do zdarzeń i sytuacji z udziałem sądu i syndyka opisanych przez skarżących, które, co oczywiste, były działaniami bezpodstawnymi i w sposób rażący przekraczały granice prawa.

Stanowisko Rzecznika - w zaprezentowanym kontekście - jest bardzo krzywdzące dla skarżących i w sposób uwłaczający narusza ich godność.

  Stanowisko Rzecznika w przedmiotowej sprawie, nie dziwi z jednego tylko powodu. Rzecznik dał się poznać jako człowiek stojący bezrefleksyjnie a raczej świadomie, po stronie starego systemu, który w szczególności uosabiają sędziowie, i nie jest istotne, że pewnie zdecydowana większość z nich wchodziła w dorosłość na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku, już w tzw. wolnej Polsce. Istotne jest to, że byli szkoleni przez komunistycznych sędziów, którzy (ci szkoleni), jak się okazuje w naszym przypadku, przerośli swoich nauczycieli.

    W tym miejscu zwrócić należy, iż aparat sądowy w latach 40-tych i 50-tych wydał ok. 8 tys. wyroków śmierci, szczególnie na ludzi związanych z działalnością przeciwko reżimowi PRL. Zgodnie z powszechnie dostępnymi statystykami, w XXI wieku aparat sądowy wydaje 8 tys. tzw. „wyroków śmierci” rocznie, bowiem każde orzeczenie sądu, wydane wbrew faktom i prawu, jest de facto „wyrokiem śmierci na raty”, ponieważ wynikający niego stres, w istocie zabija.

Życie jest wartością najwyższą, lecz nie dla sędziów, którym, de facto nieograniczona władza jaką dysponują, całkowicie odebrała przymioty niezbędne sędziom, o ile je kiedykolwiek mieli.

 Podkreślić należy, że wszystko co jest wskazane w tym piśmie a dotyczące bezpośrednio pokrzywdzonych członków Stowarzyszenia, opiera się na materiale dowodowym zgromadzonym w trakcie postępowania upadłościowego i prowadzonego śledztwa.

   Zarząd Stowarzyszenia stoi na stanowisku, że sędziowie funkcjonują na coraz wyższym poziomie poczucia bezkarności - co zostało wykazane w pismach do Rzecznika - i osiąga monstrualne rozmiary. Takie jest polskie sądownictwo a co roku jest gorzej. Jest to przerażające i porażające.

 Zdaniem Stowarzyszenia obywatel ma większą szansę na wygraną, grając w rosyjską ruletkę, niż szansę na uczciwość w sądzie, o sprawiedliwości nawet nie wspominając.

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo