Model budowy atomu Bohra
Model budowy atomu Bohra
mannet mannet
97
BLOG

Idea modelu atomu Bohra - rewitalizacja, szkic ułożenia

mannet mannet Technologie Obserwuj notkę 4

Technologie, Nauka

Masa w geometrii

Startup: Bqv = [ (mv2) / r ] = qE

Formuły startupu nie można napisać w wersji wektorowej. W idei startupu po lewej i prawej stronie są siły, a w środku nie ma siły. Jest geometrycznie ułożona z wielkości fizycznych "na obraz i podobieństwo" wartość siły.

Idea reaktywacji ułożona jest na scenariuszu:

  1. - postrzegania "statycznej sumy" ładunków elektrycznych kwarków protonu oraz niestatycznego ich wpływu w otoczeniu r od jądra protonu,
  2. - wpływu na elektron różnicy dotyczącej linii pola elektrostatycznego w odległości r od protonu,
  3. - linie pola elektrostatycznego pomiędzy nośnikami ładunku elektrycznego są również liniami pola magnetycznego, gdy co najmniej jeden z nich porusza się,
  4. - pole elektrostatyczne działa na poruszający się elektron również jak pole magnetyczne,
  5. - pofalowany wirowy tor elektronu położony jest na niekulistej powierzchni sfery mv2/r.

image

Tor elektronu nie jest okręgiem. Jest pofalowany, ale również nie jest pofalowanym obwodem na płaszczyźnie tego okręgu. W zależności od wpływu na elektron rodzaju (plus, minus) ładunku elektrycznego kwarków protonu, elektron jest przyciągany do jądra i odpychany od niego, oraz działa na elektron siła magnetyczna zmieniająca kierunek jego ruchu.

Wikipedia:
Model atomu Bohra
Siła odśrodkowa
Siła bezwładności
Pole elektryczne
Proton
Siła Lorentza
Cyklotron
Elektron


mannet
O mnie mannet

Blog: "Ułożenia" - sztuka to fizyka bez matematyki. * W przyrodzie są tylko dźwięki i więcej nie ma w naturze muzyki. Talent nie pochodzi z tej Ziemi. * Monter ułożeń niemożliwych [ komentarze ].

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie