7 obserwujących
1777 notek
293k odsłony
  18   0

Czytajcie Pismo Święte - największy skarb świata!

"A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zastały pustynię".

1. List do Koryntian 10,1-5

       Pod koniec 9. rozdziału 1. Listu do Koryntian apostoł Paweł ostrzegał głoszących Słowo Boże, że istnieje możliwość , aby być odrzuconym, tzn. pójść na potępienie, pomimo zajmowania odpowiedzialnego miejsca w usługiwaniu Słowem. Powyższe wiersze zawierają podobną przestrogę, mówiącą, że przyjęcie chrztu i branie udziału w Wieczerzy Pańskiej wcale nie wyklucza tej samej możliwości pójścia na potępienie. Apostoł nie mówi, że możemy zginąć, mając udział w śmierci Chrystusa, ale że realnym jest martwe uczestniczenie w symbolach Jego śmierci i pozostanie w stanie wiecznego stracenia. W ten sposób obnaża zgubną naukę, która stała się swego rodzaju pułapką, w którą wpadały liczne masy martwych wyznawców chrześcijaństwa, mających imię, że żyją, a będących umarłymi [por. Obj. 3,1]. Pułapka, o której tu mowa, to stworzenie systemu sakramentalnego, w którym zbawienie uzależnione jest od przyjęcia chrztu i posiadania udziału w Wieczerzy Pańskiej. Dla lepszego unaocznienia tego niezwykle poważnego faktu, apostoł odnosi się do starotestamentowej historii Izraela. Przypomina nam, że wszyscy Izraelici byli ochrzczeni w Mojżesza w obłoku i w morzu i jedli z manny oraz pili z wody, która wytrysnęła ze skały - każda z tych rzeczy mówiła obrazowo o Chrystusie. Niemniej jednak w większości z nich Bóg nie znalazł upodobania i polegli oni na pustyni. Słowa te kryją w sobie poważny fakt: tak, jak Bóg nie został zadowolony samym faktem uczestniczenia Izraelitów w spożywaniu manny i piciu wody, tak i dzisiaj martwe uczestnictwo w chrześcijańskich obrzędach bez wewnętrznego odrodzenia w żadnym razie nie jest w stanie zaspokoić Jego żądań i oczekiwań.

Źródło: Kalendarz Chrześcijański

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale