7 obserwujących
2192 notki
317k odsłon
  18   2

Czytajcie Pismo Święte - największy skarb świata!

"Ale wy jesteście rodem wybranym, królestwem kapłańskim, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości".

1. List Piotra 2,9

                                                                              Królewskie kapłaństwo [1]

       Jako królewscy kapłani pokazujemy ludziom Chrystusa. Nie czynimy tego jedynie przez głoszenie Ewangelii. Królewskie kapłaństwo to coś więcej - tu chodzi przede wszystkim o nasze postępowanie jako chrześcijan. Całe nasze życie ma być światłem w tym świecie i świadectwem dla Pana. Każdy wierzący jest królewskim kapłanem na miejscu, w którym postawił go Pan. Wypełniamy to zadanie w świadomości, że jako ogół wierzących stanowimy jeden lud. Podobnie jak w przypadku świętego kapłaństwa, również i tu zawarta jest myśl o wspólnocie. Podobną myśl wyrażał Paweł, pisząc: "Wy jesteście listem Chrystusowym" [2. Kor. 3,3]. Chodziło o wspólne świadectwo Koryntian - wszyscy stanowili list Chrystusowy, znany i czytany przez wszystkich ludzi. 

       Przytoczony wiersz nawiązuje do 2.Mojż. 19,5-6, gdzie czytamy: "Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów [...], będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym". Niegdyś Izrael miał być świadectwem dla Boga, jednak nie sprostał temu zadaniu. Dlatego jego miejsce zajął niebiański lud Boży - wszyscy żyjący dzisiaj wierzący. Jako odkupieni jesteśmy rodem wybranym. Jakiż to wspaniały przywilej, że Bóg wybrał nas, abyśmy w czasie łaski byli Jego świadkami!

                                                                              [ciąg dalszy jutro]

Źródło: Kalendarz Chrześcijański

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale