7 obserwujących
2199 notek
318k odsłon
  18   0

Czytajcie Pismo Święte - największy skarb świata!

"Atalia [...] zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego domu Judy. Lecz Joszeba, córka króla, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, i wyniósłszy go potajemnie spośród zabijanych synów królewskich, skryła go razem z jego mamką w pokoju sypialnym".

[BT] 2. Księga Kronik 22, 10-11

"Podczas wydobywania pieniędzy, złożonych w świątyni Pańskiej, kapłan Chilkiasz znalazł księgę Prawa Pańskiego [...]".

[BT] 2. Księga Kronik 34,14

       Opisane tu wydarzenia, które miały miejsce w historii Izraela, powinny dodać otuchy każdemu wierzącemu. Oglądamy w nich suwerenną interwencję Boga: po pierwsze - przez zachowanie rodu królewskiego, po drugie - poprzez takie pokierowanie losami narodu, aby została odnaleziona i zachowana księga zakonu Pańskiego.

       W pierwszym fragmencie Słowa czytamy o Joaszu, który był wówczas rocznym dzieckiem, w prostej linii potomkiem króla Dawida i przodkiem Pana Jezusa. Chłopiec ten miał niegodziwą babką, Atalię, oraz bogobojną ciotkę, Joszebę. Jego babka nie wahała się wymordować wszystkich braci Joasza i z pewnością również zabiłaby swego rocznego wnuczka, gdyby nie uratowała go jego ciotka. Gdyby Joasz został zabity, linia królewska wygasłaby bezpotomnie, uniemożliwiając zapowiadane przyjście Mesjasza. Jednak Bóg zainterweniował, zachowując królewskiego potomka przy życiu, zapewniając w ten sposób również i nasze zbawienie! Niemożliwe było bowiem, aby odwieczne zamysły Boga w Chrystusie zostały pokrzyżowane!

       Przy odbudowie zaniedbanej przez lata świątyni Chilkiasz natknął się na księgę zakonu Pańskiego. Być może leżała gdzieś zakurzona albo zasypana pod stertą gruzu. Zachował się najwyraźniej tylko jeden egzemplarz świętego Słowa Bożego! Bóg zadbał jednak o to, aby zostało zachowane i odnalezione we właściwym czasie, chociaż było bliskie całkowitemu zniszczeniu i zapomnieniu!

       Czytając te historie, wierzący może nabrać otuchy, wiedząc, że mimo naszych słabości, niedociągnięć i niejednokrotnie błędów. Boży zamysł pozostaje niewzruszony. Nie powinniśmy się obawiać, gdyż "dzieje się wola Pana" [Przyp. Sal. 19,21]. Zachowanie linii królewskiej i zakonu Pańskiego z tamtych dawnych czasów składają niezbite świadectwo o niezmienności Bożych planów.

Źródło: Kalendarz ChrześcijańskiLubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale