Blog
Memento mori..
Michał Tyrpa
Michał Tyrpa inicjator akcji "Przypomnijmy o Rotmistrzu" ("Let's Reminisce About Witold Pilecki")
50 obserwujących 383 notki 377190 odsłon
Michał Tyrpa, 9 marca 2007 r.

Starsi bracia i wnuki "żydokomuny"

Gorzej natomiast w przypadku jednego z popularnych mitów na temat historii II wojny światowej. Wypowiedź Robina Ringera, iż: „Gdyby w AK nie było żadnego antysemityzmu, to zapewne Żydzi lokowaliby swoje sympatie właśnie w ruchu niepodległościowym i nie byłoby tak silnej ich nadreprezentacji w ruchu komunistycznym.” nie spotykała się z wręcz niezbędnym w tym miejscu sprostowaniem. Miejmy nadzieję, że pogłębione badania historyków oraz praca na rzecz ich popularyzacji już niebawem sprawią, że dla żadnego studenta interesującego się historią nie będą tajemnicą na przykład dzieje (i rozmiary) współpracy między Armią Krajową, a Żydowskim Związkiem Wojskowym.

Przy wszystkich mniej lub bardziej uzasadnionych zastrzeżeniach, stwierdzić trzeba, że omawianą debatę wieńczy szereg godnych uwagi wniosków. Jednym z nich jest wyznanie redaktora naczelnego miesięcznika Midrasz: „Uważam działalność żydowskich komunistów za szkodliwą zarówno dla Polski, jak i dla interesów żydowskich w ogóle. Myślę tu o interesach ludności żydowskiej w Polsce, w Europie i na świecie.(...) warunki społeczne nie usprawiedliwiają popełnionych zbrodni. (...) specyficzne warunki społeczne, w których Żydzi żyli przez ostatnie dwa tysiące lat sprawiły, iż z racji swojej kultury stali się najbardziej naturalnym składnikiem ruchu komunistycznego. Odpowiadając na pytanie o ocenę ich działalności muszę jasno oświadczyć, że była to nie tylko działalność zła, ale również głupia. Tej głupoty nie mogą usprawiedliwić bardziej czy mniej szlachetne cele.”
Krzysztof Srebrny tę samą myśl formułuje jeszcze bardziej dosadnie: „(...) działalność pokolenia żydowskich komunistów uważam za głupią, niekorzystną zarówno dla Polaków, jak i dla Żydów. Była to działalność generalnie zbrodnicza i szkodliwa.”

Na marginesie wspomnianej dyskusji nasuwa się parę pytań. Czyżby u progu IV RP pojawił się odpowiedni klimat dla przeprowadzenia wielkiej ekspiacji środowiska Żydów polskich za winy tych spośród nich, którzy splamili się udziałem w zbrodniach komunistycznego totalitaryzmu?

Bogaty zestaw adresowanych do nie-Żydów informacji o judaizmie w jego odmianach ortodoksyjnej, konserwatywnej i reformowanej zawiera serwis diapozytyw.pl . Na prowadzonej przez Instytut im. Adama Mickiewicza stronie znajdziemy także dane ponad dwudziestu działających w Polsce instytucji, stowarzyszeń i fundacji propagujących kulturę żydowską. Na uwagę zasługuje słownik biograficzny, zawierający kilkadziesiąt haseł. Zaprezentowano w nim przede wszystkim sylwetki wybitnych przedstawicieli społeczności Żydów polskich, wśród nich nazwiska rabinów i cadyków, przemysłowców i filantropów, ludzi nauki, kultury i sztuki, działaczy politycznych i społecznych. Natomiast w rubryce pt. „W czasach Nocy i Mgły” pojawiają się obok siebie biogramy tak różniących się między sobą postaci, jak Adam Czerniaków i Chaim Rumkowski, Paweł Finder i Jan Karski, Jacek Różański (Józef Goldberg) i Witold Pilecki... Zaiste, zestawienie owo tworzy bardzo interesujący efekt kontrastu.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej obecny jest w Sieci pod adresem jewish.org.pl . Strona zawiera szereg informacji przede wszystkim na temat trzech głównych nurtów religii mojżeszowej. Można się z niej także dowiedzieć, co to jest judaizm rekonstrukcjonistyczny albo – jedna z ciekawszych form żydowskiej religijności - obywający się zupełnie bez Boga judaizm humanistyczny. W „Materiałach edukacyjnych” pomieszczonych na tejże stronie można m.in. znaleźć tekst pamiętnego przemówienia Jana Pawła II, wygłoszonego 13.04.1986 w rzymskiej Synagodze Większej. Melomani chętnie zapoznają się z ciekawym, choć pobieżnym szkicem do charakterystyki żydowskiej muzyki sakralnej, ludowej i klasycznej. Dla socjologów i politologów interesująca może się okazać lektura pochodzącego z 1994 r. tekstu Jonathana Webera analizującego różnorodność form żydowskiej tożsamości. Mimo całego bogactwa, będącego przejawem rozwiniętych przez wieki rozmaitych strategii przetrwania, w XX stuleciu znalazły one swój tragiczny wspólny mianownik w hitlerowskich komorach gazowych. Ciekawym przyczynkiem do analizy roli pojęcia antysemityzmu w procesie utrzymania i wzmacniania żydowskiej tożsamości narodowej, jest opisany przez Webera moment ambiwalencji: „[żydowskim – red.] Zmaganiom z antysemityzmem towarzyszy wiara, że któregoś dnia antysemityzm zniknie, choć Żydzi zgadzają się, że jest on powszechny w nie-żydowskim świecie. Z jednej strony nie mają oni na to zjawisko wpływu, ale z drugiej strony antysemityzm wzmacnia sens żydowskiej tożsamości (szczególnie w przypadku Żydów świeckich). Antysemityzm wyznacza granice odcinające ich od szerszego społeczeństwa, którego jednak czują się częścią.(...)” Być może uwaga ta po części tłumaczy dającą się nieraz obserwować ogromną łatwość niektórych środowisk żydowskich w nazywaniu antysemityzmem jakiejkolwiek krytyki kierowanej pod ich adresem. Lubujących się w tropieniu wszelkich przejawów pluralizmu internautów o temperamencie (jak by powiedział Poeta) „badaczy owadzich nogów”, niechybnie zainteresują refleksy burzliwego sporu, który przed trzema laty rozgorzał między Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie, a dziennikiem „Gazeta Wyborcza” i tygodnikiem „Polityka”, którym to tytułom – przynajmniej w opinii Piotra Kadlcika, przewodniczącego Zarządu Gmin Wyznaniowych Żydowskich – zdarza się publikować „insynuacje i oszczerstwa”.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

darmowy hosting obrazków Przypomnijmy o Rotmistrzu / Let's Reminisce About Witold Pilecki on Facebook. Doświadczając kolejnych erupcji Inferno Polonico, przed oczami duszy widzę Witolda Pileckiego, który do nas, wolontariuszy akcji społecznej "Przypomnijmy o Rotmistrzu" ("Let's Reminisce About Witold Pilecki mówi"), mówi:"Z powodu mojego imienia będą was nienawidzić" (Mt 24,9)

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Tak, to piękne świadectwo to wielka nagroda na dziesięciolecie znienawidzonej przez polskie...
  • @SIŁACZKA On też miał s w o j e r a c j e ! Więcej empatii, Siłaczko! I odrobinę...
  • @SIŁACZKA Empatia. I podziw. To jest to, czego wciąż nam brakuje... Co teraz odważny...

Tematy w dziale