Rzeczpospolita
link do powieści Pas Kuipera http://naszeblogi.pl/46711-powiesc-pas-kuipera
90 obserwujących
2381 notek
2231k odsłon
  1500   0

Kaczyński zaatakował Polska nie jest państwem prawa .

Kaczyński zaatakował Polska nie jest państwem prawa .
 
Chodzi o reakcję Kaczyńskiego na kuriozalny, polityczny wyrok sądu w sprawie budów w Polsce.
Kaczyński oprócz tego ,że stwierdził że Polska, a w zasadzie III RP nie jest państwem prawa dodał bardzo ważne zdanie ,które zmroziło establishment rządzący Polską , eksploatujący Polaków. Powiedział „ Sądy w Polsce powinny być całkiem nowe
 
Kaczyński tymi dwoma zdaniami zakwestionował moralne prawo III RP do istnienia . Bo zakwestionował demokratyczny jej charakter , co więcej podkreślił totalitarne elementy konstytuujące system polityczny i prawny III RP . Upadek ,zapaść wymiaru sprawiedliwości Państwo prawa jest fundamentem ustroju demokratycznego. Po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma demokracji bez państwa prawa. Udział wymiaru sprawiedliwości w niszczeniu przeciwników politycznych jest cechą typową dla państw totalitarnych.
 
III RP nie jest państwem prawa. Nie gwarantuje Polakom ochrony praw człowieka , praw politycznych , wolności słowa , tutaj dobrym przykładem jest sprawa Ziobry , w której sądy zostały użyte do ekonomicznego niszczenia przeciwników politycznych , ochrony mienia , które urzędnik III RP bez wyroku sądowego może zrabować obywatelowi . Nie potrafi nawet zapewnić prawa do prawdy materialnej jak chociażby sprawa Jurczyka, czy Bolka w których sąd ferował wyroki terroryzujące obywateli i stawiające na głowie fakty . Korwin Mikke „ Z powodu „braku skargi uprawnionego oskarżyciela” sąd umorzył proces Janusza Korwin-Mikkego, oskarżonego o znieważenie słowem „sk…..syny” trzech sędziów Sądu Najwyższego, którzy oczyścili Mariana Jurczyka z zarzutu „kłamstwa lustracyjnego”, czyli uznali, iż Jurczyk nie był TW „..( więcej)
Szkoda ,że Kaczyński mówiąc o konieczności zbudowania wymiaru sprawiedliwości od nowa nie podał na jakich podstawach ma się ta odnowa opierać.
 
Czy na demokratycznym wyborze sędziów i prokuratorów przez społeczeństwo, czego jestem gorącym zwolennikiem ( Sędziowie wybierani w wyborach powszechnych. Więcej) . W jaki inny sposób Kaczyński chce zapewnić kontrolę społeczeństwa nad sądami. W jaki sposób zapobiec odtworzeniu niebezpiecznej korporacji stojącej ponad prawem, niszczącej państwo i społeczeństwo, ferującej wyroki , budującej orzecznictwo stojące w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem .
 
Polityczna wojna domowa jak ma miejsce w tej chwili w Polsce odbywa się między dwoma obozami . Totalitarnym , który eksploatuje ekonomiczne obywateli , używa sadów do ich poniżania jak chociażby sprawa wysyłania przeciwników politycznych reżymu na badania psychiatryczne , Którego urzędnicy bez wyroku sądu rabują obywateli ( uprawnienia urzędów skarbowych do konfiskaty mienia . Obywatele latami później się sądzą . W międzyczasie totalitarna III RP niszczy ich samych , ich firmy , ich rodziny.
 
 
Polska oczywiście nie jest państwem prawa , nawet jeśli przyjmiemy definicję formalnej koncepcji państwa prawa legitymującego i traktującego lewicowe państwa totalitarne , czyli faszystowskie i komunistyczne jako państwa prawa „praworządne są wszelkie działania organów państwa, które są zgodne z ustanowionych prawem. Sama treść prawa jest obojętna, a więc przyjmuje się, że przestrzeganie prawa jest wartością samoistną, która daje obywatelom poczucie pewności, stabilności i przewidywalności. „...( źródło )
 
Popieranie tej koncepcji , budowa na jej osi sporu przez Platformę świadczy dobitnie o jej totalitarnym charakterze.
 
Koncepcja materialna państwa prawa odmawia uznania lewicowych państw faszystowskich i komunistycznych jako państwa prawa . „nie można ograniczać problemu praworządności jedynie do aspektów formalnych. Ich zdaniemistotna jest również treść prawa. Istotnym argumentem na rzecz takiego pojmowania praworządności są działania reżimów totalitarnych (państwa nazistowskiego czy państw komunistycznych), w którychwiele czynów było wprawdzie zgodnych z obowiązującym prawem, ale prawo to było złe z moralnego punktu widzenia „....( źródło)
 
Oczywiście III RP jak przepoczwarzona PRL nie jest państwem prawa nawet w koncepcji formalnej gdyż państwo prawa powinno cechować
 
Zgodnie z zasadą praworządności państwo prawa powinno:
  • działać w granicach prawa,
  • realizować zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa,
  • gwarantować pewność prawa
  • gwarantować prawo obrony obywatela przed sądem
  • realizować zasadę Lex retro non agit (prawo nie działa wstecz) ( źródło)
Pogrubiłem trzy elementy ,które są łamane w III RP .
 
Jako ilustracje podam prawo podatkowe , które jest tak niejasne ,że łamie zasadę pewności prawa. Prawo urzędów skarbowych do rabunku mienia Polaków bez wyroku sądowego. Obywatel dopiero po konfiskacie mienia może się sądzić , co trwa wiele lat. Prawo to jest typowym prawem państwa totalitarnego mającego na celu sterroryzowanie obywateli. Akceptacja totalitarnego , barbarzyńskiego prawa , które odbiera około 83 procent dochodów ( obliczenia Centrum Adama Smitha ) już sama w sobie jest afirmacja totalitaryzmu .
 
Przemoc , terror instytucji łamiący praw człowieka , niszczący logiczne i etyczne podstawy ładu prawnego . Tutaj jako przykład podam niszczenie przeciwników kultu Bolka .Pisał o tym Gontarczyk „ Wyrok wydany w sprawie Wałęsa – Wyszkowski potwierdza jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania III Rzeczypospolitej: kiedy obraduje sąd, nikt nie może czuć się bezpieczny „ ( Lex Wałęsa więcej ) .
 
O patologiach Trybunału Konstytucyjnego pisał Bugaj „o Trybunale Konstytucyjnym.”.. „Bo uważam, że ostatniozajmuje się on falandyzacją prawa.
To bardzo ostre słowa, bo oznaczają pokrętną interpretację przepisów.
Bugaj :” Wiem ale gołym okiem widać, że orzeczenia Trybunału odzwierciedlają preferencje politycznych jego członków” ( więcej) .
 
Kaczyński ma rację . III RP nie jest państwem prawa gwarantującym . Wymiar sprawiedliwości wymaga całkowitej odnowy,przebudowy .
 
Marek Mojsiewicz
 
 
 
Lubię to! Skomentuj13 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale