Rzeczpospolita
link do powieści Pas Kuipera http://naszeblogi.pl/46711-powiesc-pas-kuipera
90 obserwujących
2381 notek
2257k odsłon
  1446   0

Orban o intelektualnym gwałcie , wzbudzaniu nienawiści

 
Orban o intelektualnym gwałcie , wzbudzaniu nienawiści
 
Polecam nie tylko ciekawy, ale również inspirujący artykuł Jarosława Szarka pod tytułem „ Polskie drogi Viktora Obrana
 
Zanim do niego przejdę chciałbym zwrócić uwagę na zjawisko ideologicznego terroru politycznej poprawności w Europie . Polityczna poprawność jest w swej istocie fanatycznym kultem , skrajnie lewicowym którego jedynym celem działania i istnienia jest niszczenie najistotniejszych struktur społecznych , takich jaj rodzina , usuwanie, niszczenie podmiotowości , godności i wolności człowieka . Polityczna poprawności wyrasta bezpośrednio, jest spadkobiercą najgorszych mrocznych ideologi europejskich, faszyzmu i stalinowskiego komunizmu . Wszystkie te trzy systemy łączy nienawiść do rodziny, dążenie do sprowadzenia człowieka do roli bezwolnego , pozbawionego niezależności intelektualnej , ślepo posłusznego narzędzia , do wyeliminowania i zniszczenia jakichkolwiek wartości budujących podmiotowość istoty ludzkiej . Polityczna poprawność jest ideologią niczego nie budującą , nie proponującą niczego konstruktywnego . Jej zwycięstwo oznaczać będzie całkowite zapadniecie się cywilizacyjne Europy
 
 
Marksistów kulturowych stojących za tą ideologia przemocy , ich metody działania, ich filozofie tak opisuje filozof francuski Braque , którego opinię staram się upowszechnić „ Wiele praw, które dziś są przyznawane, służą silniejszym, a nie słabszym. „...Panuje taki terror intelektualny, że dziś nikt już nie ma odwagi przywołać prostej prawdy, iż dla dziecka nie jest przyjemnie dorastać z dwoma tatusiami lub mamusiami. Ten terror idzie w parze z roszczeniami tych, którzy wcale nie potrzebują większych praw. „...( więcej)
 
Skutki terroru ideologicznego, propagandowego , intelektualnego politycznej poprawności ,oraz przemocy instytucji państwa w stosunku do tych , którzy nie chcą mu się poddać można porównać do obłąkanej ideologi Pol Pota. Różnica jest taka ,że Pol Pot użył do niszczenia rodziny ,do zbudowania absolutnie podporządkowanego nowemu kultowi społeczeństwa motyk , którymi jego fanatycy rozbijali głowy nie akceptującym upodlenia . Efektem było zniszczenie biologiczne społeczeństwa . Marksiści kulturowi dokonują tego samego, czyli wyniszczenia biologicznego i zniszczenia struktur społecznych. Tyle , że wykorzystują do tego bandycki system podatkowy , terror propagandowy i przemoc urzędniczą .
 
Fanatyzm politycznej poprawności już wyniszcza biologicznie narody europejskie . Wszędzie tak , gdzie ta totalitarna ideologia przejęła kontrolę nad społeczeństwem następuję dramatyczny rozpad rodziny. Tutaj w ramach dygresji dodam , że model opisujący skutki rozpadu , rodziny, zniszczenia poczucia bezpieczeństwa dla matki i dzieci opisuję doświadczenie behawioralne nad szczurami . W sytuacji , gdyż gniazdo zostanie pozbawione stabilizacji poprzez otwarcie dodatkowych wejść następują zjawiska typowe dla rozbitej rodziny ludzkiej . Szczurze potomstwo jest porzucane, zaniedbywane ,pozbawiane opieki .
 
W Europie wyniszczanej biologicznie przez marksistów kulturowych mogą przetrwać tylko te grupy, te społeczeństwa którzy opierają się tej ideologii .Muzułmanie .
 
Symbolem, znakiem firmowym agresywnej politycznej poprawności jest brak jakichkolwiek symboli innego systemu wartości . Jeśli w urzędzie, szkole zobaczymy tylko gołe w ściany , to znaczy ,że jedynym obowiązującym , panującym na tym terenie systemem wartości jest totalitarna polityczna poprawność. Gołe ściany są symbolem zwycięstwa strategii terroru , strategii pozbawienia społeczeństwa jego praw . Praw człowieka , wo0lnosci obywatelskich , jego podmiotowości .
 
Po tym wstępie wracam do Orbana , któremu udało się jako pierwszemu w Europie zastąpić zwycięsko drogę faszyzmowi naszych czasów , politycznej poprawności .
 
Jarosław Szarek tak opisuje działania Orbana „ W 2007 roku Orbán mówił: "Nikt nie przypuszczał, że odpowiedzialnyrząd krajumoże uczynić zcałym narodem to, co wcześniej czynili tylko obcy: w interesie utrzymania władzy oszukali i ograbili własny naród.Wypróbowali na swoich przeciwnikach politycznychwszystkie środki moralnego niszczenia, przypisali im własne kłamstwa.Przełożyli własne interesy nad interesy ogółu inie próbują się już nawet powoływać na wyższe idee.Wszystkie warstwy społeczeństwa obciążyli negatywnymi skutkamiwłasnej niezdatności, fałszywego myślenia o historii i moralnego nihilizmu". Wymieniałpogardę dla samych siebie, wyśmiewanie i zniesławianie rodziny, społeczeństwa, narodu, religii, pogardę dla obowiązku i pracy... "My, Węgrzy, żyjemyw świecie metodycznego wzbudzania nienawiści.Na własnej skórzeczujemy intelektualny gwałt, jaki nam zadają, pragnąc, byśmy znienawidzili wszystko, nawet samych siebie..."....”"Silna społecznośćnie da sobie odebraćpraw wolności. Nie można jej wpędzić wkryzys i dezintegrację, niemożliwe, by przywódcy bezkarnie ją okłamywali i zmuszali do płacenia ceny za kłamstwa i zaniedbania, którym są winni.A właśnie to zdarzyło się nam, Węgrom... Węgry,nasza Ojczyzna,są dziś krajem słabym... staliśmy się ostatnimi".
Szarek
Dzisiaj to my jesteśmy bliscy stwierdzenia: "To zdarzyło się nam, Polakom...". „ zawołaniem: "Boże, błogosław Węgrów", rozpoczyna się węgierska konstytucja uchwalona w kwietniu 2011 roku, po objęciu władzy przez ugrupowanie Fidesz Viktora Orbána. „...W konstytucji znalazły się - obok wyraźnego odwołania do chrześcijaństwa - również definicja małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz zapis o prawnej ochronie życia ludzkiego. „....( źródło )
 
30 procent Polaków , którzy poparli Kaczyńskiego to ogromne zagrożenie dla Układu . Pomimo prowadzenia w stosunku do Polaków opisywanej przez Orbana polityki „gwałtu intelektualnego , użycia wszelkich środków moralnego zniszczenia , strategii zepchnięcia Polaków do getta wzorowanej na niemieckim , faszystowskim przemyśle pogardy w stosunku do Żydów , pomimo metodycznego wzbudzania nienawiści , pomimo kłamstw , oszustwa . Pomimo tego Kaczyński zbudował gigantyczny polityczny , obóz warowny. Obóz, który ma duże szanse przetrwać okupację ideologiczną Polski .
 
Kto będzie polskim Orbanem ? Kto z tych 30 procent zrobi co najmniej 50 . Kogo Kaczyński zrobi swoim sukcesorem ?
 
Marek Mojsiewicz
 
Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale