Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz
899
BLOG

Doradca Reagana Europa opiera się na niewolnictwie przemysłowy

Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz Polityka Obserwuj notkę 1

 

Prof. Michael Novak „Od czasów Jana Pawła II mamy jakby nowy impuls w nauczaniu społecznym Kościoła. Kluczowy do niej wkład Jana Pawła II dotyczy wyjaśnienia, jaka jest przyczyna bogactwa nie indywidualnego, ale narodów. Dokładnie to samo pytanie stawiał Adam Smith.”...”Wiedza, umiejętności, kreatywność. Społeczeństwa nie bogacą się poprzez pracę w sensie marksistowskim, czyli przez niewolniczą pracę robotników w przemyśle ciężkim. „.....” „Nawet w Ameryce coraz więcej ludzi szuka dziś bezpieczeństwa, a nie wolności. Jeszcze 20 lat temu było inaczej „....”Koncentracja na bezpieczeństwie jest formą socjalizmu, łagodną, ale jednak socjalizmu. A z socjalizmem jest tak, że działa dopóty, dopóki korzysta z cudzych pieniędzy.”...”Bycie kreatywnym jest ideą chrześcijańską. Nie znajdzie się jej w hinduizmie, buddyzmie, w islamie. W tym sensie Max Weber miał rację, że chrześcijaństwo jest podstawą kreatywności, „....”Katolicyzm dostarcza najlepszej teorii do dynamizmu ekonomicznego. „....(źródło )
 
Orban „„Chrześcijańska Europanie pozwoliłabycałym krajom utonąć w niewolniczych długach”....”aby przezwyciężyć kryzys i ocalić Stary Kontynentod zapaści gospodarczej, moralnej i społecznej, potrzebna jest odnowa kultury i polityki w oparciu o wartości chrześcijańskie...”wartościami, które zawsze napędzały gospodarkę europejskąbyły spójność, rodzina, praca i zaufanie. „....”Europa zarządzana zgodnie w wartościami chrześcijańskimi odrodzi się”.....(więcej)

 
Jeśli państwo dziwicie się , dlaczego wielki dorobek intelektualny Wojtyły jest „zamilczany na śmierć „ przez lewicową , bardzo często esbecka część kleru i przez mainstream intelektualny II Komuny to tekst profesora Novaka daje na to odpowiedź . Nauczanie naszego papieża jest prorodzinne i anty socjalistyczne . Warto tutaj dodać ,że Jan Paweł II był zwolennikiem Opus Dei , które rozwinęło idee ,że praca i nauka jest forma modlitwy do Boga . Im lepsza praca i im bardziej wytężona nauka tym ta forma modlitwy jest milsza Bogu .
 
Bardzo istotnym spostrzeżeniem Novaka jest fakt , że socjaliści wzrost bogactwa społeczeństwa chcą widza w niewolnictwie przemysłowym . Niewolniczą pracę .Aby zrozumieć czym się różni praca niewolnicza od ciężkiej pracy musimy skoncentrować się wolności istoty ludzkiej . Człowiek wolny pracuje ciężko dla siebie, dla swoje rodziny, dla samorealizacji , dla zapewnienia sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwa ekonomicznego . Niewolnik pracuje ciężko , bo musi , a większość owoców jego pracy zagarnia właściciel. W socjalizmie właścicielem współczesnego niewolnika jest państwo, które zrabowane pracującym Polakom dochody strumieniami kierują do kieszeni oligarchii , kasty urzędniczej i nomenklatury partyjnej II Komuny . Pozostałe ochłąpy przeznaczają na edukację i służbę zdrowia . Dane statystyczne mówiące o pogłębiającej się nędzy Polaków pod rządami II komuny i skali rabunku podałem w tekście „ Amerykanie . Okrągły Stół był Układem Jaruzelski Geremek
 
Co ciekawe , ostatnio ruszyła kampania propagandowa II Komuny , do której impuls dał sam Tusk „Tusk stwierdził ,że dla Polaka lepiej nie skończyć studiów i być spawaczem „ Triumf Tuska . Za rok Polski robol tańszy od chińskiego „ Jednym słowem II Komuna chce przekształcić Polaków w niewolników przemysłowych .
 
Co ciekawe problem niewolniczej pracy Polaków dostrzegł Kaczyński „ Kaczyński o niewolnictwie w Polsce
 
Tezy profesora Novaka pokrywają się z tezami profesora Fergusona , który sukces cywilizacyjny Zachodu i zdominowanie całego świata wiąże z fundamentem etycznym dla kreatywności i rozwoju gospodarki jakim było chrześcijaństwo.
 
I tutaj chciałbym dotknąć problemu , z którego zdaje sobie sprawę merytokracja rządząca Chinami . Na jakich fundamentach etycznych , filozoficznych , ba teologicznych musi być oparta bogata, prosperująca, kwitnąca cywilizacja .
 
„Profesor Niall Ferguson w swojej książce „Civilization” w której omawia w jaki sposób cywilizacja Europejska w ciągu 500 lat stała się cywilizacją globalna w jednym z rozdziałów rozważa korelacje pomiędzy rozwojem chrześcijaństwa , szczególnie w jego protestanckiej formie ,a rozwojem gospodarczym kraju. Pisze o gwałtownym rozwoju i ekspansji chrześcijaństwa w obecnych Chinach szacując ilość wyznawców na około 170 milionów .Co więcej przytacza opinie intelektualistów chińskich ,mające świadczyć ,że najwyższe władze Chin również zdają sobie sprawę z istnienia wspomnianej przeze mnie korelacji.  
Ferguson przytacza informację jednego z chińskich akademików , który mówi ,że poprzedni prezydent Chin Jiang Zemin na krótko przed przekazaniem władzy i ustąpieniem ze stanowiska prezydenta Chin i lidera Komunistycznej Partii Chin na spotkaniu najwyższego kierownictwa tejże partii powiedział ,że gdyby mógł ustanowić tylko jeden dekret prawny , który musieliby wszyscy przestrzegać , to byłoby to ustanowienie chrześcijaństwa religia państwową Chin .  
Ferguson przytacza również inny fakt . W 2007 roku nowy prezydent Hu Jintao prowadził nie mające precedensu wcześniej seminarium Biura Politycznego KPCh poświęconemu religii , na którym powiedział 25 najważniejszym w państwie ludziom ,że wiedza i siła ludzi wierzącym musi być wykorzystana do budowy prosperującego społeczeństwa . „....”Ilustracja tego jest przytoczony prze niego oficjalny dokument XIV Zjazdu Komunistycznej Partii Chin, w którym sprecyzowano trzy podstawy stałego wzrostu gospodarczego . Prawa własności ,jak fundament, system prawny jako ochrona i etyka, moralność jako czynnik wspierający . „...”Ale dzisiaj od Europy bardziej dynamiczne są niechrześcijańskie Chiny czy Indie, w ogóle Daleki Wschód.
Te kultury po wielu wiekach stagnacji, właśnie obserwując Zachód, zrozumiały to, co Europa zapomina – powodem bogactwa jest podejmowanie ryzyka. (więcej)

 
Chciałbym przy okazji tego tematu zasygnalizować problem elementów socjalistycznej politycznej poprawności w programie lewicującego skrzydła libertarian.
„ Gary Johnson, kandydat Partii Libertariańskiej na prezydenta USA „....”Ponadto, jego zdaniem, o życiu dziecka poczętego do momentu, kiedy będzie ono miało zdolność do samodzielnego życia, powinna decydować wyłącznie matka. Opowiada się także za legalizacją „małżeństw” homoseksualnych i ochroną organizacji religijnych, by mogły one kultywować swoje przekonania. „...(źródło )
Polecam przeczytanie całego wolnościowego , bardzo dobrego gospodarczego , anty etatystycznego programu Johnsona . Wyciągnąłem z niego niepokojące fragmenty programowe zbieżne z socjalistami politycznej poprawności . Socjalistyczną pogardę dla człowieka , dla najsłabszych , socjalistyczny kult siły i przemocy w stosunku do najsłabszych. Źle by się stało , gdyby te socjalistyczne punkty uznano za ściśle powiązane z programem wolności gospodarczej , idei małego rządu , z programem libertariańskim Jako odpowiedź na żądanie bezkarnego zabijania ludzi wysunięte przez Johnsona zacytuje filozofa Braque
Braque „Panuje taki terror intelektualny, że dziś nikt już nie ma odwagi przywołać prostej prawdy, iż dla dziecka nie jest przyjemnie dorastać z dwoma tatusiami lub mamusiami „....”W naszych społeczeństwach ustalił się system, zgodnie z którym to silniejszy ma prawa. Ciekawym przykładem jest aborcja. Dorosły jest w pozycji dominacji wobec płodu, który nie może się bronić. Kiedy mówimy więc o prawie do aborcji, mówimy o prawie silniejszego „...(więcej)

 

 
Do czego doprowadza ustrój gospodarczy, podatkowy politycznej poprawności II Komuny , ustrój przekształcający Polaków w skrajnie eksploatowanych niewolników przemysłowych .
„„„Polacy ubożeją. Już 3 miliony żyją w nędzy„.....”1 mln polskich dzieci żyje w rodzinach, którym nie starcza na zaspokojenie podstawowych, biologicznych potrzeb. W rodzinach z trojgiem i więcej dzieci na utrzymaniu dochód jest aż o 41,4 proc. proc. poniżej średniej, tam co dziesiąte dziecko żyje w skrajnej nędzy. „....”Zdaniem eksperta na pogorszenie się kondycji gospodarstw wpływ miały przede wszystkim trzy czynniki: rosnące w szybkim tempie ceny, wzrastające obciążenia podatkoweoraz słaby złoty „....(więcej)

 
Pod spodem video , znakomity wykład profesora Wojciechowskiego o nieuchronnym upadku gospodarczym społeczeństw opartych na „etyce socjalistycznej „

 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

 
Orban „„Chrześcijańska Europanie pozwoliłabycałym krajom utonąć w niewolniczych długach..."Zanim jakiekolwiek odrodzenie gospodarcze będzie możliwe,Europa musi wrócić do chrześcijaństwa"...”powiększający się kryzys w Europiema swoje źródła duchowe, a nie ekonomiczne....”aby przezwyciężyć kryzys i ocalić Stary Kontynentod zapaści gospodarczej, moralnej i społecznej, potrzebna jest odnowa kultury i polityki w oparciu o wartości chrześcijańskie...”wartościami, które zawsze napędzały gospodarkę europejskąbyły spójność, rodzina, praca i zaufanie. „....”Europa zarządzana zgodnie w wartościami chrześcijańskimi odrodzi się”.....”przed ReformacjąKościół był przeciwny lichwiepraktyce, która zdaniem tego protestanckiego polityka w dużej mierze przyczyniła siędo masowych, niemożliwych do spłacenia długów w wymiarze narodowym i indywidualnym. „...(więcej)
 
Prof. Michael Novak „Dzisiaj w Europie najbardziej religijnym krajem katolickim jest Polska. Jestem zdumiony poziomem religijności, pobożności młodzieży. Natomiast przywództwo intelektualne w dziedzinie idei religijnych przeszło do Ameryki „.....”Dziś interpretacje społecznej nauki Kościoła idą w kierunku podkreślania bezpieczeństwa, w stronę państwa opiekuńczego, a nie wolności, ryzyka, dynamizmu, inwestycji, wymyślania nowych technologii. „.....”„Oskarżam Europejczyków o to, że tworzą własną wersję społecznej nauki Kościoła, że ją przeinaczają w kierunku socjaldemokratycznym. Interpretują ją jako błogosławieństwo dla państwa opiekuńczego, dla systemów etatystycznych „......”Edukacja powinna być nastawiona na to, aby kształtować ludzi, którzy nie są zadowoleni z tego, co zastali, lecz szukają czegoś więcej. „.....”W demokracji amerykańskiej – pisał de Tocqueville – pierwszą instytucją polityczną jest religia, dlatego że daje ona człowiekowi wizję wspólnoty, wizję twórczości i inicjatywy. Bycie kreatywnym jest ideą chrześcijańską. Nie znajdzie się jej w hinduizmie, buddyzmie, w islamie. W tym sensie Max Weber miał rację, że chrześcijaństwo jest podstawą kreatywności, natomiast jego błędem było to, że utożsamiał ją tylko z protestantyzmem. Protestantyzm akcentuje odkupienie, a nie stworzenie, kreację, a katolicyzm – odwrotnie. Katolicyzm dostarcza najlepszej teorii do dynamizmu ekonomicznego. „......”Max Weber, ale też inni myśliciele na początku ubiegłego wieku przewidywali, że religia zostanie wyeliminowana ze sfery publicznej i przeniesiona do prywatnej. W Europie dzieje się to na naszych oczach. Jakie jeszcze będą tego skutki, oprócz wspomnianego braku kreatywności?
Te skutki już są widoczne. Coraz więcej młodych ludzi ma tylko jedno albo dwoje dzieci. Więcej dzieci wymaga więcej poświęceń – czasu, pieniędzy. Jeżeli jednak chcesz wieść życie przyjemne, nakierowane na siebie – nie angażujesz energii w przedsiębiorczość, obawiasz się wszelkiego ryzyka. Ludność państw Zachodu zmniejsza się poniżej poziomu odtwarzalności pokoleń. To jest bezpośredni skutek słabnięcia zachowań religijnych. Religia zachęca do poświęceń na rzecz przyszłości. Kultura niereligijna skłania do skupienia się wyłącznie na sobie”...”Za najbardziej interesujące intelektualnie pismo uważam „First Things.” ...”Z drugiej strony Weber miał rację, podkreślając, że jeżeli masz pomysł, to musisz podjąć pewne poświęcenie, aby go zrealizować. Musisz oszczędzać dzisiaj, aby zainwestować w przyszłość, to zaś może się udać albo nie udać. „....(źródło)

 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

 
wykład profesora Wojciechowskiego o nieuchronnym upadku gospodarczym społeczeństw opartych na „etyce socjalistycznej „
 
 

|<a Marek Mojsiewicz lubi Marek Mojsiewicz Utwórz swój znacznik „Lubię to” Reklama w internecie

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka