Rzeczpospolita
link do powieści Pas Kuipera http://naszeblogi.pl/46711-powiesc-pas-kuipera
89 obserwujących
2381 notek
2176k odsłon
312 odsłon

Polacy jako chrześcijańskie społeczeństwo militarne

Wykop Skomentuj1

W rękach niemieckich jest już sto procent mediów lokalnych. Bez pięciu tytułów „Już tylko pięć tytułów prasy lokalnej nie należy do Grupy Wydawniczej Polskapresse. To pełen kolonializm medialny nieznany nigdzie w Europie.”...”Specjaliści nie mają wątpliwości. Niemiecki właściciel nie pozwoli, aby w prasie wydawanej w Polsce pojawiały się teksty niezgodne z linią polityczną Berlina . Na ironię zakrawa fakt, że w Niemczech obowiązuje prawo zakazujące sprzedaży niemieckich mediów w obce ręce. Właśnie po to, aby niemiecki odbiorca nie padł ofiarą propagandy obcej racji stanu. „...(źródło )

Chaldejscy i asyryjscy chrześcijanie chcą wrócić na Bliski Wschód, stworzyć oddziały zbrojne i walczyć z Państwem Islamskim. Pomysł podoba się władzom Kurdystanu i Iraku, lecz wśród hierarchów wzbudza kontrowersje. Zachód, jak na razie, jest bezczynny wobec tego pomysłu. „...”„Do American Mesopotamian Organization w Kaliforni zgłosiło się już tysiące chrześcijan, którzy chcą stworzyć oddziały milicji wokół miasta Niniwa. Asyryjski Ruch Demokratyczny zwrócił się o pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięcia do irackich i kurdyjskich władz. Rządom spodobał się pomysł, lecz nie wykazały one konkretnych działań. Jak podkreśla rzecznik Asyryjskiego Kościoła Wschodu w Stanach Zjednoczonych, David Arkis, stworzenie oddziałów chrześcijańskich może się udać tyko wtedy, gdy zaangażuje się w to społeczność międzynarodowa. „...”W chrześcijańskich oddziałach samoobronnych znalazło się kilku Szwajcarów. „...” Stany Zjednoczone i Europa, pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, powinny ustanowić Asyryjskie Siły Zbrojne do obrony Niniwy, Karakoszu i innych obszarów asyryjskich (…) Asyryjczycy nie proszą świata o obronę. Proszą jedynie o pomoc, która pozwoli im samym się bronić – napisała Asyryjska Międzynarodowa Agencja Prasowa. „...”Natomiast maronicki kardynał Bechara Rai z Libanu uważa, że wyznawcy Chrystusa nie powinni emigrować, lecz walczyć w obronie swojej religii, tożsamości i kultury. „...(źródło )

Tomasz Sakiewicz „Niemcy sprzedały Bałtów , Ukrainę i Polskę „...”Ukraińcy nie mają wątpliwości: jeżeli chcą ocalić niepodległość i całość terytorium, muszą uzbroić armię, zamienić społeczeństwo na militarne, na wzór szwajcarskiego, i bić się do zwycięstwa. Niestety, w Polsce jest jeszcze dosyć zdrajców i idiotów, którzy liżąc schody berlińskich urzędów, chcą załatwić sobie pozycję w Europie. Szczególnie ich dużo w elitach rządzących. Możemy za to zapłacić bardzo wielką cenę. Dla Niemców aspiracje mieszkańców Europy Środkowej są tak samo niebezpieczne jak dla Rosjan. Pozbawiają ich decydującego głosu na naszym kontynencie. „...”Jedyną szansą na utrzymanie niepodległości jest wzajemne wsparcie narodów naszego regionu zarówno militarne, jak i polityczne „...(więcej )

Dariusz Dudek „ Zatrzymać soft kolonizację „...” Należy podjąć poważną debatę publiczną na temat bezpieczeństwa gospodarczego państwa, wolną 
od uprzedzeń i podporządkowaną wyłącznie polskiej racji stanu „...”Prawnicy zajmujący się ustrojem wyznają wiarę w wysokie wartości republikańskiego państwa prawa: ma ono być dobrem wspólnym obywateli, rzetelnie przestrzegającym prawa we wszystkich strukturach podzielonej i zrównoważonej władzy, sprawowanej z przyzwolenia narodu i w jego imieniu, w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny. Ale J.J. Rousseau, jeden z ojców konstytucjonalizmu XVIII w., przestrzegał: Kiedy tylko ktoś mówi o sprawach państwa „Co mnie to obchodzi" – należy uważać państwo za zgubione. I. Czuma, współtwórca konstytucji z 1935 r., stanowiącej  prawno-ustrojową próbę ratowania egzystencji Poloniae Restitutae, pisał: „W naszych tradycjach nie leżała namiętność i uwielbianie państwa, choć była miłość Polski. Czyż to wreszcie nie jest to samo?". A C. Norwid wskazywał: „podstawowe pojęcie nie z żadnego prawa konwencjonalnego, ale z natury rzeczy, to jest z prawa wiecznego wywiedzione: że Ojczyzna jest to zbiorowy obowiązek". „...”Okazało się bowiem, że syndrom homo sovieticus dotyczy także ludzi władzy, a „gruba kreska" stała się  parasolem, pod którym można było skutecznie zawierać układy i prowadzić interesy nijak nieprzystające do oficjalnego decorum konstytucyjnego. Prawnicy mówią o ciemnej liczbie przestępstw, których sprawcy nie zostali wykryci albo potrafili wymknąć się Temidzie. Rodzi się przypuszczenie, że afery w strukturach władzy stanowią też tylko wierzchołek góry lodowej, celowo oświetlony przez dziennikarzy lub speców od inwigilacji i podsłuchów. Poniżej może znajdować się szara strefa władzy, sprawowanej niezależnie od reguł prawnych i bynajmniej nie w interesie ogółu. Zderzają się tu dwie wizje polityki, pojmowanej klasycznie jako rozumna troska o dobro wspólne oraz traktowanej jako sztuka działania skutecznego, przy czym nawet skrajnie egoistyczny cel władzy może uświęcać środki. Nepotyzm, klientyzm i układyzm, rak korupcji, niekompetencji i kompletnej nieodpowiedzialności, a zarazem cyniczna frazeologia i presja tzw. poprawności politycznej są typowe dla tej drugiej wizji, niezależnie od oficjalnych deklaracji i kolorów sztandarów partyjnych. „....(źródło )

Piotr Marcin Wiórek, Tomasz Siemiątkowski „Jak zatrzymać soft kolonizację „....”Regulacje niemiecka i austriacka mogą być dobrym wzorcem na etapie prac nad ustawą, która ma zapewnić korporacyjne bezpieczeństwo naszego państwa „...”Kontrola inwestycji zagranicznych przewidziana jest w ustawach wielu państw spoza Unii Europejskiej (Australia, Kanada, Chiny, Japonia, Rosja, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie) i w państwach członkowskich Unii (przede wszystkim: Austria, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy). Dotyczy ona często sfery korporacyjnej i przybiera formę kontroli nabywania przez zagraniczne podmioty udziałów i akcji w spółkach (a szerzej: w przedsiębiorstwach) mających siedzibę na terenie danego państwa. W określonych przypadkach nabycie udziałów w położonych w danym państwie przedsiębiorstwach wymaga zgody właściwego organu. „...”W Niemczech przyjęty został model kontroli następczej. Nie ma obowiązku zgłoszenia transakcji ani obowiązku uzyskania zezwolenia na jej dokonanie. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Technologii uprawnione jest natomiast do wszczęcia postępowania kontrolnego w terminie trzech miesięcy od zawarcia umowy nabycia udziałów albo opublikowania decyzji o złożeniu oferty publicznej albo opublikowaniu informacji o uzyskaniu kontroli w spółce stosownie do przepisów niemieckiego prawa rynku kapitałowego. Po wydaniu decyzji o wszczęciu kontroli nabywca bezpośredni zobowiązany jest złożyć w Ministerstwie wymagane prawem dokumenty. W terminie dwóch miesięcy może zostać wydana decyzja zakazująca nabycia udziałów (akcji) albo zawierająca zalecenia dla nabywcy, których spełnienie ma zapewnić zgodność transakcji z niemieckim porządkiem publicznym i bezpieczeństwem. „...”Aby uniknąć stanu niepewności związanego z możliwością wszczęcia kontroli, nabywca może sam zwrócić się do ministerstwa z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dopuszczalności transakcji. Zaświadczenie to uznaje się za wydane, jeżeli resort nie rozpocznie postępowania kontrolnego w terminie miesiąca od wpłynięcia wniosku. „..”Zarówno niemiecka AWG, jak i austriacka AußWG wyraźnie stanowią, że ograniczenie nabywania udziałów może nastąpić w interesie porządku publicznego i bezpieczeństwa Niemiec w rozumieniu powołanych przepisów TFUE. „...(źródło )

„SIL cieszy się we Francji niewiele mniejszym poparciem niż prezydent Francois Hollande - pokazuje sondażJak wynika z badania przeprowadzonego przez brytyjski ośrodek ICM Research dla Rossija Siegodnia, aż 16 procent mieszkańców Francji przyznało, że ma pozytywny stosunek do ISIL. Odsetek ten jest jeszcze większy wśród młodzieży: w grupie wiekowej od 18-24 lat, popularność Państwa Islamskiego wynosi nawet 27 proc.”...(źródło)

„Według niemieckiego kontrwywiadu około 400 islamistów z RFN udało się na wojnę w Syrii i Iraku. Niemieckie władze obawiają się ich powrotu do kraju. Co najmniej 5 dokonało samobójczych zamachów. „...”Tygodnik „Der Spiegel" poinformował, że około 20 byłych żołnierzy Bundeswery udało się w regiony działań wojennych w Syrii i Iraku, by dołączyć do oddziałów dżihadystów. Żołnierze ci są dla islamskich ugrupowań terrorystycznych szczególnie wartościowi, gdyż inni przybywający z Niemiec dżihadyści nie posiadają żadnej wiedzy wojskowej. „...(źródło)

Szef MSW Niemiec Thomas de Maiziere powiedział dziś, że władze nie będą tolerowały samozwańczej „policji szariatowej” w niemieckich miastach. Zapowiedział podjęcie kroków przeciwko członkom tej formacji wywierającym presję na mieszkańców Wuppertalu. „...”Islamscy aktywiści pouczali też właścicieli sklepów z alkoholem, że łamią prawo islamskie. Pikietowali też salony gier i inne placówki prowadzące działalność niezgodną z zasadami islamu. „...(źródło )

„"Foreign Policy": Putin zaatakuje atomem? Pierwsza będzie Warszawa”...”Dziennikarz i autor kilku książek Jeffrey Tayler na łamach "Foreign Policy" pisze, że narastający konflikt na wschodzie Ukrainy może zakończyć się punktowymi atakami nuklearnymi na kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwszy cios miałaby odebrać Warszawa, ponieważ już wcześniej przeprowadzano symulację ataku nuklearnego na stolicę Polski. W dalszej kolejności ucierpiałoby Wilno, stolica Litwy. „...”W zeszłym tygodniu na forum młodzieży, które odbywało się nieopodal Moskwy, Władimir Putin przypomniał światu, że "Rosja jest jednym z najpotężniejszych państw nuklearnych". - To rzeczywistość, nie tylko słowa - powiedział. „..”Kilkanaście dni wcześniej, 14 sierpnia, na konferencji w Jałcie, rosyjski prezydent powiedział zgromadzonym przedstawicielom Dumy, że planuje "zaskoczyć Zachód naszymi nowymi rozwiązaniami w kwestii ofensywnej broni jądrowej, o których jeszcze nie mówimy".....”W sierpniu Piontkowski opublikował niepokojące wnioski na temat tego, co, jego zdaniem, może Putin zrobić, aby wyjść zwycięsko z obecnego impasu z Zachodem i, za jednym uderzeniem, zniszczyć NATO jako organizację, położyć kres hegemonii Stanów Zjednoczonych i "amerykańskiej wiarygodności jako światowego strażnika pokoju" ….”Naukowiec wyjaśnia stanowiska dwóch obozów prezentujących rady dla Putina na temat sposobu rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Pierwszy, zwany "Partią Pokoju", składa się z osób zajmujących wysokie stanowiska we wpływowych think-tankach. Mowa tu chociażby o Siergieju Karaganowie, szefie moskiewskiej Wyższej Szkoły Ekonomii. Wzywa on Putina, by ogłosił zwycięstwo na Ukrainie teraz i tym samym zakończył konflik”...”Piontkowski odrzuca jednak możliwość realizacji tego rozwiązania. Obranie tej drogi mogłoby zostać odebrane przez otoczenie prezydenta na Kremlu jako porażkę. Wówczas mógłby go spotkać los Nikity Chruszczowa, który został obalony i zmuszony do przejścia na emeryturę po tym, jak w 1962 roku jego próby utrzymania komunizmu na Kubie dzięki stacjonowaniu tam rakiet atomowych omal nie zakończyły się katastrofą. Drugi obóz nacisku na Putina, zwany "Partią Wojny", daje prezydentowi dwie opcje. Pierwsza, pisze Piontkowski, jest "romantyczną wizją i inspirującym scenariuszem: IV Wojna Światowa będzie między powstającym z kolan prawosławnym rosyjskim światem a gnijącym i dekadenckim światem anglosaskim (III Wojna Światowa to był, jego zdaniem, okres zimnej wojny)". Rosjanin uważa, że przewaga sił zbrojnych Sojuszu przy jednoczesnej słabości gospodarczej, naukowej i technologicznej Rosji, zakończy się klęską Rosji. „...(źródło )

Patriarcha Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego Filaret wydał oficjalne oświadczenie, w którym stwierdził, że prezydent Rosji Władimir Putin znajduje się pod wpływem diabła. Porównał go przy tym do Kaina i do Judasza oraz nazwał “nowym faraonem”. ...”Wzywam wszystkich wierzących na Ukrainie, by modlili się o sprawiedliwy sąd i godziwą odpłatę od Boga dla tego władcy. Nie bójcie się jego siły – dlatego, że wobec mocy Bożej jest ona niczym, i choć serce jego stało się okrutne jak serce starożytnego faraona, to jednak koniec jego władzy jest już blisko. „...(źródło )

Grzegorz Braun „ Pomyślne rozwiązanie sprawy polskiej, ukraińskiej i białoruskiej to jest integracja Międzymorza bałtycko-adriatycko-czarnomorskiego, integracja jagiellońskiej Europy, ale nie na warunkach, które jedni mieliby dyktować drugim. Ta integracja może nastąpić wyłącznie przez przemyślenie Orędzia Fatimskiego z 1917 roku. Sto lat minie wkrótce, jak powiedziała Najświętsza Maryja Panna, co się stać musi, żeby świat ocalał. Jak wiadomo, minął cały XX wiek i stało się wiele rzeczy niewyobrażalnie straszliwych, ale to orędzie w dalszym ciągu pozostaje aktualne. Nie wiem, kto tu kogo będzie nawracał w tej naszej Środkowej Europie, ale chodzi o budowę katolickiego, chrześcijańskiego imperium w tej części świata. Słowo „imperium” powinno być rozumiane bez emocji. Bardzo praktycznie trzeba myśleć o idei imperialnej. Któż to bowiem jest imperator? Jest to ten, kto jest w stanie zadbać o swoje bezpieczeństwo, kto jest w stanie rządzić się po swojemu, nie dopuszczając do realizacji na swoim terenie innej racji stanu. Tylko i aż tyle. „...(źródło )

Co najmniej 20 samochodów podpalono w nocy z piątku na sobotę na zamieszkanym przez niezamożnych imigrantów przedmieściu Sztokholmu Norsborg – poinformowała szwedzka policja.To coś jakby pewien rodzaj niepokojów społecznych. To jakaś forma deklaracji przeciwko społeczeństwu, ale nie wiemy dokładnie, jaka to deklaracja—powiedział oficer sztokholmskiej policji Gert Rosvall. W sierpniu podpalano także samochody na przedmieściu Sztokholmu Rinkeby, które ma najwyższy poziom bezrobocia w całej aglomeracji stołecznej. „...(źródło )
--------------
Mój komentarz

Amerykanie zbroili najpierw fanatycznych islamskich mudżahedinów przeciw Rosji i jeszcze bardziej fanatyczne oddziały muzułmańskie w Syrii przeciw Asadowi .Co w takim razie przeszkadzałoby Amerykanom , czy Unii uzbroić oddziały chrześcijan , w końcu Asyryjscy chrześcijanie chcą walczyć z kalifatem, Państwem Islamskim , stworzyć własne oddziały wojskowe . Potrzebują tylko broni.

Na to jednak ani lewak Obama , ani lewacka hołota rządząca Europa się nie zgodzi . Muzułmanie z z całego świata jada walczyć w szeregach armii kalifatu . Gdyby uzbrojono , czyli de facto utworzono chrześcijańska armię na Bliskim Wschodzie to tam też płynęliby chrześcijanie walczyć w obronie swojej wiary i wartości z niej wypływających . I za jakiś czas by wracali do swoich krajów takich jak USA, Wielka Brytania , Niemcy, czy Polska w których religią panującą jest fanatyczna polityczna poprawność . W których chrześcijan , dzięki przeideologizowaniu ich na wyznawców politycznej poprawności przekształcono w potulne chłopstwo pańszczyźniane . Oligarchowie zrobili z chrześcijan prawdziwe ludzkie bydło , które nie ma prawa mieć Boga , rodziny , ani nawet prawa do wychowania swoich dzieci .

W lewackich rządach Europy wybuchła panika, kiedy uświadomiono sobie ,ze dziesiątki tysięcy obywateli krajów Zachodu którzy wyjechali , aby walczyć w szeregach muzułmańskiego wojska Kalifatu ...wróci . Wyjechali jako zwykli cywile, ale wrócą jako doświadczeni , zaprawieni w walce żołnierze , którzy nie pozwolą na to aby wyznawcy lewackiej , obłąkanej religii jaka jest polityczna poprawność molestowali ich dzieci w szkołach w ramach gender i przekształcali je w seksualne zabawki , ani żeby niszczyli ich rodziny , niszczyli życie ich córek i żon i sióstr przekształcając je w k.. , które są do dyspozycji prawie każdego , które bardzo często nie wiedza nawet kto jest ojcem ich dzieci . Ci muzułmańscy żołnierze nie będą patrzyli spokojnie jak ich synów i barci fanatycy religijni politycznej poprawności przekształcą w bezmózgich roboli , bez ambicji , bez marzeń , porzucających niczym najgorsze zwierzęta swoje dzieci , nie potrafiących zaopiekować się kobietą.

A ci jeśliby do takiej Polski wróciło 15 tysięcy Polaków Wróciło 15 tysięcy chrześcijańskich żołnierzy . Czy nie padłby blady strach na bandytów seksualnych gender , którzy śmiejąc się polskim rodzicom w nos szerzą przemoc seksualna w szkołach wobec bezbronnych polskich dzieci.

Sakiewicz ma rację. Nie tylko Ukraińcy , ale i Polacy wobec zagrożeń ze wschodu, Zachodu oraz lewackiej dywersji w samej Polsce powinni przekształcić się w społeczeństwo militarne . I racje ma Braun że państwo polskie powinno być państwem katolickim .I nie jest w tym nic dziwnego. Nie ma państw , które nie opierają się na jakiejś religijnej aksjologi . Nawet Francja jest państwem, które ma swoja religię państwowa , jak ja określił profesor Ferguson , Religią tą jest polityczna poprawność , do której wyznawania zmuszono już większość Francuzów . Ze śmiertelnym skutkiem , bo prawie jedna trzecia młodych ludzi w wieku 18 – 24 to osoby popierające fanatyków muzułmańskich i idee siłowego ustanowienia państwa muzułmańskiego.

Obecnym i przyszłym zagrożeniom militarnym jakie będą wyzwaniem dla Polski mogą stawić czoła jednie armia której żołnierze będą gotowi oddać życie za Boga Honor i Ojczyznę .

Bo chyba nikt nie wyobraża sobie Biedronia , który gotów jest odda swoje życie za parady równości i dark roomy w przybytkach homoseksualnych , albo Środę za prawo mężczyzny do noszenia sukienek i wymuszania na wszystkich nazywania siebie kobietą .

Grzegorz Jurczyński Dark room „Na 300m2 powierzchni, zapewniliśmy Wam moc atrakcji w klimacie SAFE-SEX-PARTY takich jak: darkroomy, sex kino, tematyczne party i wiele innych. Tylko u nas zabawisz się w większym lub mniejszym gronie w ciemnym labiryncie lub prywatnej kabinie, poczujesz moc niezapomnianych wrażeń i będziesz marzył o tym, aby do nas wrócić i poczuć to poraz kolejny. „..”Tekst przedstawia ofertę klubu dla gejów mieszczącego się w Krakowie.  Pojawiają się tu takie pojęcia jak „darkroom”, „ciemny labirynt”, „prywatna kabina”. Wszystkie te nazwy stanowią ofertę przeznaczoną dla mężczyzn chcących doznać przypadkowego kontaktu homoseksualnego. „..”Każdy uczestnik jest całkowicie rozebrany. Kontakty fizyczne (współżycie homoseksualne) odbywają się z przypadkowo napotkanym w ciemnościach partnerem. Po kilku minutach następuje zmiana partnera. Można zatem mówić, iż w owym pokoju dokonuje się orgia rozumiana jako (homo)sex grupowy „...(źródło )

video Jak zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Europie? (03.09.2014)
Jarosław Kaczyński i Taras Woźniak, redaktor naczelny czasopisma „JI” na Ukrainie podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy 2014 w specjalnym panelu pt. „Jak zapewnić bezpieczeństwo w Polsce i Europie?”
video Marek Chodakiewicz - Chrześcijaństwo a sprawiedliwość społeczna

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt

Link do Różne takie
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1„ Dobre złego początki „2 Na końcu którego będzie o bogini Kali „3 „Nie należy nerwosolu pić na oko4 „ O rzeźbie Niosącego Światło5 „Impreza u Starskiego „6 „Tych filmów już się oglądać nie da „7. „ Mutant „

Rozpocząłem pisanie VIII rozdziału
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale