moj moj
812
BLOG

Ministerstwo Energii Donalda Tuska

moj moj Rozmaitości Obserwuj notkę 0

Ministerstwo Energii Donalda Tuska

 

Autor: prof. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek jest kierownikiem Zakładu Geologii Stosowanej i Geochemii na Uniwersytecie Wrocławskim, posłem na Sejm RP KP PiS Przewodniczącym Zespołu Surowców i Energii oraz Z-cą Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, (www.jedrysek.eu). W latach 2005-2007 był wiceministrem środowiska i Głównym Geologiem Kraju - inicjatorem poszukiwań gazu i ropy w łupkach w Polsce.

 

Ministerstwo Energii czy Ministerstwo Surowców i Energii?

Ostatnio Pan Premier Donald Tusk wypowiadał się w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii, które być może miałoby powstać w miejscu resortu Skarbu Państwa. Jest to ćwierć kroku w dobrym kierunku i powielenie postulatu Prawa i Sprawiedliwości z 2010 roku.Polska jest jednym z najbardziej bogatych pod względem surowcowym krajem w Europie w tym w szczególności zasobnym w klasyczne surowce energetyczne (węgiel i węglowodory). Wśród odnawialnych źródeł energii mamy istotny potencjał w zakresie ciepła Ziemi i produkcji biomasy (biopaliw). Wszystko to surowce energetyczne, determinujące profil energetyki w Polsce na dziesięciolecia. To surowce decydują o energetyce a nie odwrotnie. Polska posiada także inne wyjątkowo bogate, na skalę UE, złoża surowców w tym sól, bursztyn, miedź, srebro, pierwiastki ziem rzadkich o znaczeniu strategicznym i geopolitycznym, itd. Mówienie więc o ministerstwie energii i wyciąganie spraw surowców energetycznych z problematyki innych surowców jest karygodnym, szkodliwym i krótkowzrocznym działaniem. Tylko człowiek o mentalności marnego kelnera (nie ujmując niczego dobrym kelnerom) nie zastanawia się jakie składniki i warunki są niezbędne do przyrządzania potraw. A tym są surowce energetyczne dla energetyki. Polska nie ma polityki surowcowej, a próba jej wprowadzenia, w tym wydzielenia odpowiedniego organu z jednostki naukowej jaką jest Państwowy Instytut Geologiczny, nie udała się w 2007 r. i nie udała sie w tej kadencji Sejmu (projekt autorski odrzucony w 2012 r przez koalicję PO-PSL).

W celu zabezpieczenia interesów naszego państwa powinniśmy powołać Ministerstwo Surowców i Energii. Podstawą skupienia w jednym ministerstwie wszystkich spraw związanych z surowcami i wynikająca z nich energetyką, jest fakt, iż w Polsce nie można oddzielać spraw surowcowych od energetycznych. W tej kwestii rok temu złożyłem do Pani Marszałek projekt uchwały Sejmu - trafił on do komisji regulaminowej - sprawa dotyczy powołania w Sejmie Komisji Surowców i Energii wraz rekomendacją do powołania odpowiedniego ministerstwa. Prace się odwlekały mimo próby rozmów, dyskusji itd. Pół roku temu odbyło się pierwsze spotkanie Komisji w tej sprawie, a dwa tygodnie temu, na ostatnim posiedzeniu Komisji, doszło do głosowania i remisu (8 głosów za i 8 głosów przeciwko) - stąd sprawa nadal jest więc nierozstrzygnięta. W tydzień po tym głosowaniu Pan premier wystąpił w zapowiedzią, że myśli o Ministerstwie Energii.

Takie rozwiązanie może być nawet szkodliwe, bo jak wspomniano wyżej, energetyka w Polsce bazuje głównie na surowcach naturalnych, a zatem nie można w naszych warunkach oddzielać polityki surowcowej od polityki energetycznej. Takie działanie doprowadziłoby do sytuacji, w której część surowców będzie znajdować się w kompetencji jednego ministerstwa, a pozostałymi surowcami zajmować się będzie inne ministerstwo i inne komisje w Sejmie i Senacie. Myślałem, że większego bałaganu być nie może - jednak Tusk pokazał, że wie jak to można zrobić.

 

Import?

Sens powołania ministerstwa energii, bez oglądania się własne surowce, byłby wtedy uzasadnione, jeśli ktoś planowałby uzależnić Polskę od importu surowców energetycznych i chciałby likwidacji lub oddania polskich złóż w cudze ręce, bez kontroli Państwa. Zbiegiem okoliczności (?) od dłuższego czasu można zaobserwować brutalne próby wejścia spółek rosyjskich do polskiej gospodarki bazującej na surowcach naturalnych. Niech za przykład posłuży przemysł chemiczny. W Polsce mamy trzy duże zakłady chemiczne Tarnów, Kędzierzyn i Puławy - do przejęcia tych Zakładów przymierzają się ciągle Rosjanie. Działanie spółki Arcon z Rosji, która weszła w posiadanie większej liczby akacji, niż wcześniej uważano, jest spektakularne. Nie wiemy jaką liczbę akcji obecnie posiada spółka Arcon. Miała mieć 12 %, ale ma może ich 15 %. To jest ważne bo tuż przed swoją dymisją Min. Skarbu Budzanowski dopuścił do sprzedaży 12% akcji należących do Skarbu Państwa - grozi to wrogim przejęciem Zakładów Azotowych w Kędzierzynie przez udziałowca z definicji mniejszościowego, bowiem akcje spółki Acron skupuje natomiast przez pośredników.

Nie sądzę aby kluczowy wpływ na dymisją Ministra Budzanowskiego miała sprawa LOTu Sprawa firm chemicznych jest pośrednio kluczowa, bo ona znacząco powiązana ze sprawą gazu w łupkach. Podyktowane jest to tym, że firmy chemiczne zużywają ok. 20 % zużycia krajowego (ok. 4 mld.m3). Rosjanie wykupując akcje polskich firm chemicznych zapewnili by sobie nie tylko rynek zbytu na 4 mld3, ale doprowadziliby to do uzależnienia polskiego przemysłu chemicznego od Rosji. Z jednej strony Polska zmierza do dywersyfikacji swoich potrzeb gazowych (jak na razie tylko z importu), a z drugiej rząd Donalda Tuska prowadzi Polskę na ścieżkę uzależnienia firm chemicznych od Rosjan. Kontrola kurka z gazem może w konsekwencji doprowadzić do „zawalenia się” wielu sektorów, a więc i Państwa.

Należy pamiętać, że polskie firmy chemiczne mają duży potencjał w produkcji np. nawozów sztucznych dla polskiego rolnictwa. Upośledzone działanie tych firm spowodowałoby, że Rosjanie mieliby także większe możliwości eksportowe, co w ostateczności wspomogłoby przemysł rosyjski.

Takie zachowanie Rosji w stosunku do polskiej gospodarki rodzi pytanie, dlaczego tak mocno atakowana i niszczona przez rząd jest sprawa koncesji na poszukiwania gazu w łupkach w Polsce? Rząd Donalda Tuska doprowadził do sytuacji, w której, pomimo iż od wydania pierwszej koncesji minęło już ponad 6 lat, jesteśmy w gorszej sytuacji niż w połowie 2007 r. W 2006 i 7 rząd Prawa i Sprawiedliwości wydał pierwsze koncesje poszukując aktywnie wiarygodnych inwestorów, ale równocześnie rozpoczął przygotowywanie Państwa pod względem organizacyjno-prawnym (projekty ustaw, strategie zabezpieczenia interesów Państwa, organy doradczo-kontrolne, polskie know-how itd). Od 2007 r. byliśmy przez cztery lata liderem w Europie. Rząd PO zrezygnował z koncepcji rządu PiS i przystąpił do wydawania koncesji, czyniąc Państwo bezbronnym. W rezultacie wszystkie koncesje zostały udzielone na starych zasadach, przez co Państwo utraciło realną kontrole nad nimi i tak naprawdę nikt nie jest teraz w stanie dokładnie powiedzieć kto w wielu przypadkach jest w ich posiadaniu. Destrukcyjne działania rządu PO-PSL doprowadziły do sytuacji, że wiarygodne firmy się z Polski wycofują niema na pewno przekazując w drodze wymiany udziałów koncesje np. Rosnieftowi. Liderem nawet na skalę UE dawno nie jesteśmy, mamy kolosalne problemy, nikt gazu u nas nie chce poszukiwać itd. Planowane powołanie Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych, jako spółki akcyjnej (w projekcie PiS z 2007 r. miał to być organ Państwa Polak Służba Geologiczna) obejmującej udziałem koncesje na złożach surowców energetycznych, tyko może ułatwić kontrolę Państwa nad złożami i to w jednym akcie sprzedaży.

 

Nowe gazociągi z Rosji

Ostatnio dosyć głośno zrobiło się w mediach o planach przeprowadzenia przez teren Polski gazociągu do Europy Południowej Jamał 2. Inwestycja związana z budową nowego gazociągu ewidentnie uderza w interesy Polski, ponieważ zamknie nam w przyszłości rynek zbytu dla naszego gazu. Jeśli pozwolimy Rosjanom na wybudowanie nitki gazociągu, który zabezpieczy dostawy do Europy Południowej, co zwiąże te kraje długoletnimi umowami na dostawy gazu z Rosji, to Polska nie będzie miała gdzie eksportować swojego gazu. Dodatkowo jeśli sprzedamy polskie firmy chemiczne, które dziś najwięcej potrzebują tego gazu, to nie będziemy mieli możliwości jego sprzedaży. W rezultacie Polska będzie miała gaz, ale nie będzie miała go gdzie sprzedać. Jest to być może także jedna z przyczyn dlaczego niektóre firmy zajmujące się poszukiwaniem gazu w łupkach już teraz chcą się z Polski wycofać. Najwyraźniej mamy tu do czynienia z jakąś grubszą sprawą, której w pełni nie sposób zrozumieć, ze względu na brak danych. Niemniej jednak, po poskładaniu wszystkiego można dojść do wniosku, że Donald Tusk bardzo wspomaga Putina w zwiększaniu kontroli Rosji nad polskim przemysłem i polską energetyką. Działania rządu polskiego i/lub ich brak tam gdzie być powinny, konsekwencji powoduje oddawanie Niemcom coraz większego pola monopolizacji handlu gazem w Europie. Wygląda na to że Gazporm się podzieli stając się firmą globalną skupioną na dystrybucji gazu na świecie - kraje bałkańskie przystępują do Gazociągu południowego - to ograniczy nasze szanse na eksport gazu drastycznie. To że Rosji zależy na czasie widać gołym okiem bowiem sięga po własne rezerwy finansowe, cena gazu spada a oni budują gazociągi. Sprawa idzie o monopolizację i windowanie cen. Każde opóźnienie poszukiwań gazu i ropy w łupkach w Polsce jest więc dla Rosji kluczowe - jak widać rząd w Polsce naszego sąsiada wspomaga. Pytanie - czy to jest nieudolność, pech czy coś innego w działaniu rządu Tuska? Może to pech, bo jak tylko D. Tusk przyjechał Nigerii nagle spadła produkcja ropy i pojawiły się problemy z handlem na wielką skalę kradzioną ropą. A bardziej serio - D. Tusk otrzymał list otwarty m.in. w tej sprawie w połowie 2010 r. (patrz linki poniżej) kiedy jeszcze można było wiele spraw uratować - list pozostał bez reakcji.

 

 

Ministerstwo Surowców i Energii

Należy jeszcze przypomnieć więc, że jeśli Polska ma bazować na własnych surowcach, to nie możemy oddzielić polityki surowcowej od energetycznej. Wartość złóż w Polsce to księgowo największy majątek narodowy - wielokrotnie większy niż wartość całego przemysłu wraz z energetyką. Oddzielenie tego spowoduje jeszcze większe straty w zakresie zabezpieczenia surowcowego i przejmowania złóż przez obcy kapitał jak ma to miejsce w przypadku miedzi, srebra, złota i innych rzadkich pierwiastków, uranu, węgla kamiennego, rzadkich surowców skalnych, dostępu do złóż na dnach oceanów (Polska konsekwentnie traci tu swoją pozycję) itd.

 

 

Rekomendowane publikacje uzupełniające:

 

2013.04.13

Europocałunek śmierci: czy rząd polski, czy rząd w Polsce?
http://morion.salon24.pl/500458,europocalunek-smierci-czy-rzad-polski-czy-rzad-w-polsce

2013.04.11
Upadek przedsiębiorczości w polskiej geologii i geofizyce
http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=yWYJEE_M_H4

2013.04.09
Sposób na sprzedanie złóż gazu, ropy i węgla czyli Narodowy Operator Kopalin Energetycznych (NOKE)
http://www.youtube.com/watch?v=Biq3_jOJegE

2013.04.09
Sposób na sprzedanie złóż gazu, ropy i węgla
http://morion.energo24.pl/1750,ssposob-na-sprzedanie-zloz-gazu-ropy-i-wegla-w-ciemno-za-jednym

2013.03.05
Komu zależy (jeszcze) na polski gazie z łupków
Wywiad z posłem prof. Mariuszem-Orionem Jędryskiem
http://www.nettg.pl/news/108588/komu-zalezy-jeszcze-na-polskim-gazie-z-lupkow

2013.02.14
Geotermia w Toruniu
http://www.youtube.com/watch?v=InjH9ZWBF6E
http://www.youtube.com/watch?v=mIQGbQKKrzU------------------
2012.09.26
Antyłupkowe lobby
http://www.naszdziennik.pl/wp/10810,antylupkowe-lobby.html

-------------------------
25 sierpnia 2012
Mariusz-Orion Jędrysek dla Stefczyk.info: Antypaństwowe działania Donalda Tuska w sprawie wydobycia gazu łupkowego
http://wpolityce.pl/wydarzenia/34797-mariusz-orion-jedrysek-dla-stefczykinfo-antypanstwowe-dzialania-donalda-tuska-w-sprawie-wydobycia-gazu-lupkowego


--------------------
Państwo utraciło kontrolę nad polskim gazem
http://gpcodziennie.pl/11911-panstwo-utracilo-kontrole-nad-polskim-gazem.html

Global shale gas loop endolf Asian consumers - "Nikkei Asian Review"
http://jedrysek.eu/articles/NikkeiBusinessIPodApplic1205301MOJ.pdf

Nie staniemy się szybko...
1,9 bln m3 gazu w łupkach
http://www.nettg.pl/news/101770/nie-staniemy-sie-szybko-eksporterem-gazu-

Podatek od kopalin. Niemoralna propozycja (rządu) - (Przedruk z artykułu opublikowanego w Gazecie Finansowej w dn. 03 lutego 2012 r. Tytuł Redakcji GF).
http://inwestycje.pl/prawo/Podatek-od-kopalin.-Niemoralna-propozycja-rzadu;156443;0.html

Rząd traci nawet na łupkach
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120127&typ=my&id=my03.txt

Obietnicę premiera Tuska można włożyć między bajki
http://blogopinia24.pl/polityka/166-obietnic-premiera-tuska-mona-woy-midzy-bajki

Koncesjonowanie do poprawki
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120117&typ=my&id=my05.txt

Polska mogłaby się stać Szwajcarią energetyczną Europy (przedruk z Gazety Finansowej)
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/polska-moglaby-sie-stac-energetyczna-szwajcaria-europy,1746255,4199

2011.10.14 Fronda. Ropa z łupków? Mówiłem o tym 5 lat temu i śmiano się ze mnie
http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/ropa_z_lupek__mowilem_o_tym_5_lat_temu_i_smiano_sie_ze_mnie__16129

2011.10.07 Wywiad Uważam Rze .
Ile już stracilismy?
http://uwazamrze.pl/2011/10/16076/ile-juz-stracilismy/

2011.10.07 Uważam Rze .
Norwegia czy Bantustan Uważam Rze
http://uwazamrze.pl/2011/10/16083/norwegia-czy-bantustan/


Z gazu można wycisnąć więcej. Gość Niedzielny 21/2011 29-05-2011
http://gosc.pl/doc/869273.Z-gazu-mozna-wycisnac-wiecej

Gaz złóż niekonwencjonalnych (łupki) - gospodarka strukturami geologicznymi Warto Rozmawiać
http://www.tvp.pl/publicystyka/tematyka-spoleczna/warto-rozmawiac/wideo/polska-coraz-mniej-suwerennosci-11012011/3786315

List otwarty do Pana Premiera D. Tuska - własność złóż, Pgg, służba geologiczna, gaz z łupków
http://jedrysek.eu/articles/TuskD1007011MOJ.pdf


oraz sporo więcej na stronie www.jedryek.eu

 

 

moj
O mnie moj

państwowiec

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości