Nowa Energia
Blog poświęcony energetyce - zielonej, konwencjonalnej, transformowanej
0 obserwujących
43 notki
7041 odsłon
  177   0

Parlament Europejski - więcej OZE i mniejsze zużycie energii

Eurodeputowani chcą wzrostu wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł – w 2030 r. ma to być 45% ogólnego miksu. Opowiedzieli się także za jej większym oszczędzaniem.

14 września europosłowie głosowali za zwiększeniem udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w UE do 45% do 2030 roku. W sektorze transportu zastosowanie OZE powinno doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 16%. Pomóc mają w tym m.in. wykorzystywane w większej skali zaawansowane biopaliwa i paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego, takie jak wodór. Przemysł powinien zwiększyć swoje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o 1,9 punktu procentowego rocznie, a sieci ciepłownicze o 2,3 punktu.

Współpraca ponad granicami

Każde z państw członkowskich będzie musiało stworzyć dwa transgraniczne projekty związane z rozwojem odnawialnej energii elektrycznej. Państwa konsumujące więcej niż 100TWh będą musiały rozwinąć trzeci taki projekt do końca 20230 roku. Posłowie postulują też o stopniowe zmniejszanie udziału drewna zaliczanego do energii odnawialnej.

418 eurodeputowanych opowiedziało się za takimi rozwiązaniami, 109 było przeciw, 111 wstrzymało się. W osobnym głosowaniu poparli rewizję dyrektywy o efektywności energetycznej (EED), czyli prawa, które wyznacza cele oszczędności zarówno w zużyciu energii pierwotnej, jak i końcowej.

Większe oszczędności

Europosłowie podnieśli unijny cel redukcji zużycia energii, tak aby kraje członkowskie musiały wspólnie zapewnić redukcję zużycia energii końcowej o co najmniej 40% do 2030 roku i 42,5% w zużyciu energii pierwotnej w porównaniu z prognozami z 2007 roku. Odpowiada to odpowiednio 740 i 960 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe) w przypadku końcowego i pierwotnego zużycia energii. Państwa członkowskie powinny ustalić wiążące wkłady krajowe, aby osiągnąć te cele. Te propozycje zostały przyjęte przy 469 głosach za, 93 przeciw i 82 wstrzymujących się.

Teraz przyjdzie czas na negocjacje aktów prawnych, co do których ministrowie państw członkowskich przyjęli stanowiska w czerwcu. Wtedy zgodzili się na 40-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym koszyku energetycznym w 2030 r. Uzgodniono także zmniejszenie zużycia energii do 2030 r. o 36% w przypadku energii końcowej i o 39% w przypadku energii pierwotnej.

Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka