0 obserwujących
40 notek
27k odsłon
  413   0

Czyim bohaterem był Lech Kaczyński?


Temat jaki porusza we wspomnianej książce prof. Jerzy Nowak jest w Polsce tematem tabu. Haniebna sprawa kolaboracji Judenratów z Niemcami i udziale samych Żydów w mordowaniu swojego własnego narodu nie istnieje w Polskiej debacie publicznej. Nie odnajdziemy go w podręcznikach do nauki historii do żadnej szkoły. Skrzętnie przemilczany przez historyków, a i jeszcze skrzętniej przez samych Żydów przestał faktycznie istnieć. Nielicznymi wyjątkami są, oprócz wymienionego wyżej autora, prace dr Ewy Kurek – „Poza granicą Solidarności”, która pyta wprost czy Holokaust Żydów byłby w ogóle możliwy gdyby nie kolaboracja szerokich środowisk żydowskich z Niemcami. Ale do sprawy zamilczenia tematu przyczyniła się już powojenna cenzura. Polskie komunistyczne elity, w olbrzymim stopniu naszpikowane oficerami UB i aparatczykami w różnych instytucjach o żydowskim pochodzeniu i pod zmienionymi nazwiskami (sprawą zamiany żydowskich nazwisk na polskie zajmowała się m.in. żona Władysława Gomułki) skrupulatnie zadbały by temat ten w Polsce w ogóle nie ujrzał światła dziennego. Do dziś na wyjaśnienie czeka sprawa żydowskiego lobby ogromnie wpływowego w polskich wydawnictwach i mediach.


Środowiska żydowskie, wyszły najwyraźniej z założenia, że sprawa niepamięci  i niewiedzy wśród Polaków o żydowskich zbrodniach jest na tyle głęboka, a naiwność i wytresowanie ich w tolerancji na tyle utrwalone, że można zacząć leczyć swoje własne kompleksy przerzucając winę za zagładę i zbrodnie na własnym narodzie na Polaków. Ten sam autor kilka stronic dalej pisze:


Nawet, jeśli istniały powody, aby akceptować działalność Judenratu i nawet, jeśli było to moralnie uzasadnione, po wojnie stało się źródłem wstydu i upokorzenia i poczucia winy w gminie żydowskiej czymś, o czym nie można było otwarcie mówić ani czego nie dało się pojąć. […] W Żydach, którzy przeżyli wojnę, ten pozorny brak oporu i współudział we własnej zagładzie pozostawił puściznę wstydu, bezsilności i winy. Dręczyło ich poczucie winy za to, że nie uczynili wszystkiego, by ocalić swoich bliskich i szerzej - całą gminę. Był też gniew na przywódców za to, że nie rozpoznali w porę niebezpieczeństwa i nie nakłaniali ich do oporu. Ten gniew miał prawdopodobnie również inne podłoże. Paradoksalnie, skierowany był na bliskich, za to, że nie udało się ich uratować. Zarówno gniew, jak i poczucie winy były w dużej mierze irracjonalne. Polscy Żydzi w 1941 r. niewiele mogli zrobić, żeby się uratować.  Stanowili bezbronną grupę, wystawioną na atak dobrze uzbrojonego przeciwnika, który był zdecydowany zgładzić ich za wszelką cenę. Ale tak naprawdę Żydzi po wojnie nie mogli skierować swojego gniewu przeciwko bliskim, którzy zginęli, ani przeciwko gminie która uległa destrukcji. Dlatego swój gniew skierowali na Polaków, obwiniając ich za to, że nie uczynili wystarczająco dużo, aby im pomóc, a więc w pewnym sensie wspólnie z Niemcami byli odpowiedzialni za cały Holocaust. W ten sposób Żydzi przyczynili się do rozwoju paranoi, w wyniku której wrogiem stali się wszyscy Polacy i Polska. Ta spirala winy i gniewu wytworzona prze wstrząsy Holocaustu, wpędziła ocalałą społeczność żydowską w paranoję, która skupiła się tyleż na Niemcach, co na Polakach”.


I trudno tu odmówić autorowi celnej analizy skoro przykładów tej żydowskiej zakłamanej paranoi mamy obecnie aż nadto. Od Berlina po USA słychać wszędzie o „polskich obozach koncentracyjnych”, o „polskich obozach pracy, o Polakach jako sprawcach albo współodpowiedzialnych za Holokaust. Polakach, którzy mordowali Żydów dla zysku.


Największą rolę w ofensywie antypolonizmu odgrywają niektóre środowiska Żydów amerykańskich. Wymieńmy te najważniejsze: American Jewish Committee, American Jewish Congress, B’nai B’rith czy Joint Distribution Committee. Towarzyszy temu jednocześnie wybielanie Niemców i ukrywanie ich w wielu publikacjach pod nazwą „nazistów". Cały ten systematyczny i regularnie powtarzający się proces szkalowania Polaków ma na celu stopniowe podstawianie Polski zamiast Niemiec w odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Dlaczego Żydzi skupili się na Polsce? Nie chodzi tylko o odreagowanie swoich win. Powód jest jeszcze inny. Niemcy wszak wykupili się wobec Żydów, wypłacając im odszkodowanie które szacuje się na 60 do 100 mld marek niemieckich. Stało się to w efekcie podpisanego w 1953 roku układu Adenauera z Ben Gurionem. Środowiska żydowskie zdołały także wyłudzić olbrzymie pieniądze od Szwajcarii co szczegółowo opisuje profesor Norman Finkelsztejn w książce „Przedsiębiorstwo Holokaust”. Książka to przedstawienie zagadnienia dotyczącego sposobów  jakie Żydzi znaleźli  by zarobić na tragedii Holokaustu. Na stronie 105 pisze:

Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale