Poznanie
Jedną masz rzecz do zrobienia w życiu, poznanie siebie, co znaczy poznanie absolutnej Świadomości. Wszystko inne wybierasz sam i to wszystko jest już tylko obciążeniem.
13 obserwujących
171 notek
157k odsłon
11435 odsłon

SKANDAL AKADEMICKI – Uniwersytet Śląski w Katowicach (1)

Wykop Skomentuj4

Kazimierz Miroszewski - dziekan, byli Janusz Kolczyński 1973-1976, Bohdan Jałowiecki 1977-1978, Jan Kantyka 1978-1979 i 1981-1987, 7lat, kadencje niełączne, zmiana ustawy, Jan Przewłocki 1979-1980, Jerzy Szydłowski 1981, Adam Hrebenda 1987-1993 zmiana ustawy, Jan Iwanek 1993-1999, Józef Bańka 1999-2005 (około 1999/2000 syn zatrudniony w Instytucie Filozofii, nepotyzm?), Bogdan Łomiński 2005-2008, Wiesław Kaczanowicz 2008-2016

Waldemar Wojtasik - pro

Małgorzata Suchacka - pro

Danuta Ślęczek-Czakon - pro


Instytut Filozofii


Dariusz Kubok – dyr. 2014 nadal, byli Józef Bańka – dyr. 1976-1999, 23 lata, Andrzej Kiepas - dyr. 1999r. Do 2014, 15 lat
Tomasz Kubalica - z-ca
Magdalena Wołek - z-ca
Agnieszka Woszczyk - z-ca

Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki – Kier. Mariusz Wojewoda 2017 nadal
Zakład Etyki – Kier. Danuta Ślęczek – Czakon (z-ca dyr. instytutu 1999-2008, 9 lat)
Zakład Filozofii Praktycznej i Coachingu – Kier. Tomasz Czakon 2006  nadal, 12 lat
Zakład Filozofii w Polsce – Kier. Barbara Szotek 2005 nadal, 14 rok (prodziekan 2002-2008, zmiana ustawy)
Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej – Kier. Andrzej Noras, byli Czesław Głąbik (z-ca dyr. 1975-1982, 7lat, prodziekan, prorektor 1982-1990, 8lat)
Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej – Kier. Bogdan Dembiński
Zakład Logiki i Metodologii – Kier. Krzysztof Wieczorek

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Mariusz Kolczyński – dyr. 2012 nadal, byli Piotr Dobrowolski 1987 – 2003, 16 lat, zmiana ustawy,  Jan Iwanek 2002 – 2012, 10 lat i zmiana ustawy (kier. zakładu przez 27 lat, senator UŚ 1993 – 2012, 19 lat)
Agnieszka Turska – Kawa - z-ca
Katarzyna Czornik – z-ca 2012 nadal
Patrycja Szostok – z-ca, Rzecznik WNS 2005 – 2015 - 10 lat

Zakład Badań nad zachowaniami politycznymi – kierownik Mariusz Kolczyński 2013 nadal.
Zakład Dziennikarstwa – kierownik Marian Gierula 2003 nadal, 15 lat
Zakład Komunikacji społecznej – kierownik Stanisław Michalczyk może 2004 nadal, 14 lat
Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych – kierownik Zbigniew Oniszczuk
Zakład Polityki Społecznej – kierownik Marian Mitręga
Zakład Stosunków Międzynarodowych – kierownik Tomasz Kubin, byli Mieczysław Stolarczyk, wieloletni kierownik od 2003r.
Zakład Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych – kierownik Jan Iwanek od 1991 nadal, 27 lat
Zakład Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej – kierownik Marek Barański 1993 nadal, 26rok
Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej – kierownik Sylwester Wróbel

Instytut Historii


Jerzy Sperka – dyrektor 2012 nadal (z-ca dyr. 1999-2012, 13 lat, zmiana ustaw), byli Jerzy Szydłowski 1986 – 1993, 7 lat, zmiana ustaw
Dariusz Rolnik – z-ca,
Jakub Morawiec – z-ca, może od 2015 nadal
Maciej Fic – z-ca

Zakład Historii Starożytnej – kierownik Wiesław Kaczanowicz 1999 nadal, 20rok, zmiana ustaw
Zakład Historii Średniowiecznej – kierownik Idzi Panic
Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w. - kierownik Ryszard Skowron 2003 nadal, 16rok, zmiana ustaw
Zakład Historii Nowożytnej XIX w. - kierownik Dariusz Nawrot
Zakład Historii Najnowszej 1918 – 1945 – kierownik Sylwester Fertacz
Zakład Historii Najnowszej po 1945 – kierownik Krzysztof Nowak
Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii – kierownik Tomasz Pawelec, byliAntoni Barciak 1994-2014, 20lat, zmiana ustaw
Zakład Archiwistyki i Historii Śląska – kierownikRyszard Kaczmarek 2000 nadal, 19rok, zmiana ustaw

Instytut Socjologii

Tomasz Nawrocki – dyr., byliWładysław Jacher 1981 – 1993, 12 lat, zmiana ustaw (kier. Zk. Soc. Pracy, 1978- co najmniej do 2002, 24lata, zmiana ustaw)
Robert Pyka – z-ca
Małgorzata Tyrymbon - z-ca
Dorota Nowalska – Kapuścik – z-ca

Zakład Socjologii Ogólnej – kierownik Urszula Swadźba, byli Zbigniew Żechowski 1978-2003, 25 lat, zmiana ustaw, Andrzej Niesporek 2003-?
Zakład Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych – kierownik Adam Bartoszek, byli Władysław Jaher 1978 – 2002, 24 lata, zmiana ustaw, Leszek Gruszczyński 2002-?
Leszek Gruszczyński – kierownik 2002-?
Zakład Socjologii Polityki – kierownik Tomasz Nawrocki, byli Bohdan Jałowiecki, Jacek Wódz ?-2017
Zakład Badań Kultury Współczesnej – kierownik Kazimiera Wódz 1988 nadal, 31 rok
Zakład Socjologii Wiedzy – kierownik Wojciech Świątkiewicz 1990 nadal, 29 rok
Zakład Socjologii Rozwoju – kierownik Marek Szczepański 1991 nadal, 28 rok
Studium Pracy Socjalnej – kierownikKazimiera Wódz 1994 nadal, 25 rok

Zakład Historii Sztuki

Ewa Chojecka – kierownik 1978-?
Barbara Szczypka – Gwiazda – kierownik 2003 nadal, 16 rok

Wydział Prawa i Administracji

Czesław Martysz – dziekan 2012 nadal, byli Zygmunt Tabor 2005-2012
Piotr Pinor – pro
Joanna Jagoda – pro

Katedra Historii Prawa – kierownik Marian Mikołajczyk
Katedra Kryminalistyki – kierownik Tadeusz Widła, może 2000 nadal, 19rok, byli Jan Widacki 1977-?
Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego – kierownik Grzegorz Łaszczyca, byli Karol Sobczak 1968-?, Karol Podgórski, Ernest Knosala
Zakład Postępowania Administracyjnego – kierownik Andrzej Matan 2006 nadal, 13 rok
Katedra Postępowania Cywilnego -  kierownik Andrzej Torbus, może 2013 nadal
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji – kierownik Czesław Martysz
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego – kierownik Wojciech Popiołek
Katedra Prawa Finanswego – kierownik Jadwiga Glumińska – Pawlic
Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska – kierownik Aleksander Lipiński
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego – kierownik Piotr Pinior
Katedra Prawa Karnego i Kryminologii – kierownik Olga Sitarz
Katedra Prawa Karnego Procesowego – kierownik Kazimierz Zgryzek
Katedra Prawa Konstytucyjnego – kierownik Anna Łabno
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego – kier. Barbara Mikołajczyk 2014 nadal, byli Genowefa Grabowska wieloletnia-2014
Katedra Prawa Pracy i Polityki Socjalnej – kierownik Andrzej Matan
Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej – kierownik Teresa Kurowska
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego – kierownik Bogdan Dolnicki
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego – kierownik Rafał Blicharz
Katedra Teorii i Filozofii Prawa – kierownik Zygmunt Tobor 2005 nadal, 14rok, byli Józef Nowacki co najmniej 1989-2005, najmniej 16 lat

Wydział Artystyczny w Cieszynie

Małgorzata Łuszczak – dziekan
Małgorzata Mendel – pro
Małgorzata Kaniowska – pro
Krzysztof Bąk – pro

Instytut Sztuki

Łukasz Kliś – dyr.
Adam Czech – z-ca
Katarzyna Handzlik – z-ca
Marcin Urbańczyk – z-ca

Zakład Grafiki – kierownik Krzysztof Bąk
Zakład Rysunku Krzysztof Kula
Zakład Rzeźby – Jerzy Fobre
Zakład Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej – kierownik Witold Jacyków (zakład powstał w 1997r.)
Zakład Nowych Mediów – Małgorzata Łuszczak (zakład powstał w 2005r.)
Zakład Projektowania Graficznego – Łukasz Kliś

Instytut Muzyki

Hubert Miśka – dyr., byli Józef Świder 1985 – 1999 (2000), 14 lat (dziekan Akademii Muzycznej 1967-1972 i 1975-1991, 21 lat, zmiany ustaw, kadencje niełączne)
Urszula Mizia – z-ca, 2016 nadal
Agnieszka Kopińska – z-ca, 2016 nadal
Magdalena Szyndler – z-ca, 2016 nadal

Zakład Teorii Muzyki, Kompozycji i Multimediów - kierownik Bogumiła Mika
Zakład Instrumentalistyki - Kierownik Michał Korzistka co najmniej  2008 nadal, 11rok
Zakład Dyrygowania i Metodyki Prowadzenia Zespołów Muzycznych – Kier. Izabella Zielecka-Panek
Zakład Dydaktyki Muzycznej i Kształcenia Wokalnego - Kierownik Hubert Miśka
Zakład Muzyki Rozrywkowej - Kierownik Tomasz Spaliński

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Iwona Szarejko - Dziekan w kadencjach 1996-2002 i 2008-2016 – 4 kadencje, 14 lat, kadencje niełączne
Kazimierz Czechowicz - Pro 1975-1990, 4 kadencje z przerwami, najwyżej 15 lat
Stanisław Cabała - Pro 1992-1999, 3 kadencje co najmniej 7 lat
Jerzy Klag - Pro 1999-2008, 3 kadencja 9 lat

Zofia Piotrowska-Seget - Dziekan, 2016 nadal
Piotr Świątek - Pro 2016 nadal
Maria Augustyniak – Pro 2016 nadal
Edyta Sierka – Pro 2012 nadal

Katedra Anatomii i Cytologii Roślin - kierownikRobert Hasterlok 2010 nadal, 9 rok
Katedra Biochemii - kierownik Agnieszka Mrozik
Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin – kierownik Dorota Kwiatkowska
Katedra Biologii Komórki – kierownik Ewa Kurczyńska
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody-  kierownik Barbara Tokarska-Guzik
Katedra Fizjologii Roślin – kierwonik Waldemar Karcz
Katedra Genetyki – kierownik Iwona Szarejko
Katedra Mikrobiologii – kierownik Zofia Piotrowska - Seget
Pracownia Technik Mikroskopowych i Laboratorium Mikroskopii Skaningowej – kierownik Robert Hasterok
Katedra Ekologii – kierownik Stanisław Cabała
Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii – kier. Mirosław Niekonieczny, byli Paweł Miguła 1993,(zaledwie dwóch kierowników w ciągu 25lat)
Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt – kierownik Piotr Świątek
Katedra Hydrobiologii – kierownik Małgorzata Strzelec
Katedra Zoologii – kierownik Aleksander Herczek
Pracownia Dydaktyki Biologii – kierownik Marek Kaczmarczyk
Pracownia Dokumentacji Botanicznej – kierownik Adam Rostański 2002 do nadal, 17 rok

Wydział Filologiczny

Krzysztof Jarosz - dziekan 2016 nadal
Adam Dziadek - Pro
Magdalena Pastuch - Pro
Jolanta Latkowska - Pro
Tomasz Sapota - Pro

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Jacek Tomaszczyk – dyr., byli Iwona Socha 1994 – 2005, 11 lat
Iwona Swoboda – z-ca
Karol Makles – z-ca

Zakład Bibliotekoznawstwa -  kierownik Anna Tokarska
Zakład Zarządzania Informacją – Kierownik Elżbieta Gondek
Zakład Historii Książki i Bibliotek – Kierownik Danuta Sieradzka
Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej – kierownik Teresa Wilkoń

Instytut Filologii Germańskiej

Renata Dampc-Jarosz – dyr. 2012 nadal, byli Norbert Morciniec 1974 – 1984, 10 lat, Zygmunt Mielczarek 1984 – 1996, 12 lat, Grażyna Szewczyk 1996 – 2012, 16 lat
Michał Skop – z-ca
Zbigniew Feliszewski - z-ca

Zakład Językoznawstwa – kierownik Monika Bielińska
Zakład Historii Literatury Niemieckiej – kierownik Robert Rduch
Zakład Glottodydaktyki i Translatoryki – kierownik Iwona Wowro
Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej – kierownik Renata Dampc-Jarosz
Zakład Kultur Krajów Niemieckojęzycznych i Skandynawskich – kierownik Zbigniew Feliszewski

Instytut Filologii Słowiańskiej

Mariola Szymczak – Rozlach – dyr 2016 nadal
Robert Bańskowski – z-ca
Magdalena Błaszak - z-ca

Zakład Literatur Słowiańskich – kierownik Barbara Czapik – Lityńska 
Zakład Współczesnych Języków Południowo – i Zachodniosłowiańskich – kierownik Mariola Szymczak-Rozlach 2017 nadal
Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki – kierownik Robert Bońkowski
Zakład Slawistyki Kulturoznawczej - kierownikLech Miodyński, 2001 nadal, 18 rok (z-ca 1991-93 i 2002-2009, 9lat, kadencje niełączne)
Zakład Teorii Literatury i Translacji – kierownik Leszek Małczak 2016 nadal
 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Jolanta Lubocha-Kruglik – dyr.
Lidia Mięsowska – z-ca
Ewa Kapela - z-ca

Zakład Języka Rosyjskiego – kierownik Piotr Czerwiński 1999 nadal, 20 rok, byli Michał Blicharski 1977 – 1999, 22 lata
Zakład Historii Literatury Rosyjskiej – kierownik Piotr Fast
Zakład Lingwistyki Stosowanej – Andrzej Charciarek
Zakład Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki - Jolanta Lubocha-Kruglik

Instytut Języka Angielskiego

Adam Wojtaszek – dyr. 2016 nadal (członek rady instytutu 2004 nadal, 14 lat)
Monika Grotek - z-ca
Marcin Zabawa - z-ca

Zakład Psycholingwistyki Stosowanej – kierownik Danuta Gabryś - Barker
Zakład Translatoryki – kier. Andrzej Łyda 2008 nadal, 11rok
Zakład Językoznawstwa Orientalistyki i Językoznawstwa Ogólnego –kier. Andrzej Łyda 2016 nadal (członek rady instyt. 1996 nadal, 22 lata, z-ca dyr. 1998-2008, 10 lat, dyr. stud. podypl. tłumaczeń i interpretacji 2008 nadal)
Zakład Językoznawstwa Stosowanego – Maria Wysocka
Zakład Historii Języka Angielskiego – Rafał Molencki
Zakład Języków Specjalistycznych – Adam Wojtaszek 2012 nadal
Zakład Badań Kontrastywnych – Bożena Cetnarowska
Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego – Ewa Bogdanowska - Jakubowska

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

Mirosława Siuciak – dyr. 2016 nadal, byli Olga Wolińska 1993 – 2002, 9 lat
Katarzyna Wyrwas – z-ca
Ewa Biłas -Pleszak - z-ca

Zakład Historii Języka Pokskiego – kierownik Mirosław Siuciak
Zakład Leksykologii i Semantyki – Magdalena Pastuchowa
Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu – Bożena Witosz
Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania – Jacek Warchała

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

Wiesław Banyś – dyr. 2002-2008 i 2016 nadal, 3 kadencje, niełączne, 8 lat, byli Aleksander Abłamowicz 1978-2002, 24 lata (członek senackiej komisji, 2 równoczesne kadencje 1996-1999 (budżetu i badań) i 1999-2002)
Monika Sułkowska - z-ca
Joanna Warmuzińska-Rogoż - z-ca
Ewa Półtorak - z-ca

Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej – kierownik Magdalena Wandzioch
Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki – kierownik Wiesław Banyś 1991 nadal, 28rok
Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość – kierownik Halina Widła 2007 nadal, 12rok
Zakład Literatury i Kultury Włoskiej – kier. Krzysztof Jarosz
Zakład Hispanistyki – kierownik Joanna Wilk-Racięska
Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego – kier. Krzysztof Jarosz 2000 nadal, 19 rok
Zakład Lingwistyki Tekstu – kierownik Ewa Miczka 2004 nadal, 15 rok (z-ca dyr. 1996-2008, 12lat, zmiana ustawy, dyrektor 2008-2016)

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Zbigniew Białas – dyr.
Marta Mamet – Michalkiewicz - z-ca
Marcin Sarnek – z-ca

Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej – kierownik Ewa Borkowska
Zakład Teorii Literatury i Kultury – kierownik Marzena Kubisz
Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich – Paweł Jędrzejko
Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych – Zbigniew Białas
Zakład Retoryki i Kultury i Mediów – kierownik Leszek Drong

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

Tadeusz Miczka – dyr. 1997-2004 i 2012 nadal, 14rok, kadencje niełączne
Beata Gontarz - z-ca
Magdalena Kempna – Pieniążek - z-ca
Anna Maj - z-ca

Zakład Teatru i Dramatu – kierownik Ewa Wąchocka 2001 nadal, 18 rok
Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach – kierownikAndrzej Gwóźdź 1994 nadal, 25rok, byli Tadeusz Miczka 1986 – 1994, 8 lat
Zakład Kultury Literackiej – kierownik Beata Gontarz
Zakład Teorii i Historii Kultury – kierownik Anna Gomóła 2017 nadal
Zakład Komunikacji Kulturowej – kierownik Tadeusz Miczka 2005 nadal, 14rok
Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni – kierownik Maria Popczyk

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

Ireneusz Opacki – dyrektor 1974 – 2003, 29 lat, kierownik zkł. Teorii Literatury 1974-2003, 29lat/Wg. Wikipedii dyrektor 1977-1987 (10 lat) i 1992-2002 (10lat), łącznie 20 lat

Krzysztof Uniłowski – dyrektor, kadencje bd.
Maciej Tramer – z-ca, kadencje bd.
Anna Kałuża – z-ca, kadencje bd.
Grzegorz Olszański - z-ca, kadencje bd.

Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu – bd.
Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki – kierownik Mariola Jarczyk, kadencje bd.
Zakład Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu – kierownikMarek Piechota do 1993 nadal, 25 lat
Zakład Historii Literatury Poromantycznej – kierownik Krzysztof Kłosiński, kadencje bd.
Zakład Literatury XX i XXI w. - kierownik Marian Kisiel, kadencje bd.
Zakład Krytyki i Literatury Ponowoczesnej – kierownik Alina Świeściak, kadencje bd.
Zakład Teorii Literatury – kierownik Aleksander Nawarecki, kadencje bd.
Zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji – kierownik Dariusz Pawelec 2007 nadal, 11 lat (dyrektor Biblioteki UŚ i Centrum Informacji Naukowej i BA UŚ od 2004 do nadal, 14 lat)

Katedra Filologii Klasycznej - kier.Przemysław Marciniak 2014 nadal, byli  Stefan Zabłocki – kierownik 1991-1998, 7 lat, Tadeusz Aleksandrowicz – kierownik 2004-2014, 10 lat
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej – kir. Ewa Jaskółowa
Katedra Literatury Porównawczej – kier. Zbigniew Kadłubek może 2002 nadal, 17 rok
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich – kier. Romuald Cudak 2004 nadal, 15rok

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Zenon Gajdzica - Dziekan
Bogusław Dziadzia - prodziekan
Andrzej Kasperek - prodziekan
Kinga Czerwińska - prodziekan

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Maciej Kurcz - Dyrektor
Anna Drożdż - z-ca

Zakład Teorii i Badań Antropologicznych - Kierownik Halina Rusek
Zakład Studiów Globalnych - kierownik Maciej Kurcz

Instytut Nauk o Edukacji

Krzysztof Śleziński - Dyrektor
Dorota Sieroń-Galusek - z-ca
Barbara Chojnacka-Synaszko - z-ca

Zakład Historii i Teorii Wychowania - Kierownik Andrzej Murzyn 2012 nadal
Zakład Edukacji Kulturalnej - kierownik Katarzyna Olbrycht
Zakład Edukacji Humanistycznej - Kierownik Eugenia Smyrnova-Trybulska
Zakład Edukacji Filozoficzno-Społecznej - Kierownik Krzysztof Śleziński 2012
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań - Kierownik Ewa Ogrodzka-Mazur 2012 nadal, byli Tadeusz Lewowicki 1989 - 2012, 23 lata
Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej - Kierownik Alina Szczurek-Boruta 2012 nadal
Zakład Pedagogiki Specjalnej - Kierownik Elżbieta Górnikowska-Zwolak 2017 nadal, byli Zenon Gajdica od powstania 2005 – 2017, 12 lat
Zakład  Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej - Kierownik Zenon Gajdzica
Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej - Kierownik Urszula Szuścik, co najmniej 2001 nadal, 17 lat

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Danuta Stróż - Dziekan 2012 do nadal, byli Henryk Morawiec 1982 – 1990, 8 lat, Marian Surowiec 1996 – 2005, 9 lat
Piotr Porwik - pro
Katarzyna Trynda - pro
Małgorzata Adamczyk - Habrajska – pro

Instytut Informatyki

Zygmunt Wróbel – dyrektor od 2012 do nadal, byli Alicja Wakulicz – Deja 1993-2012, 19 lat
Barbara Marszał-Paszek - z-ca
Sebastian Stach - z-ca

Zakład Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej – Urszula Boryczka
Zakład Systemów Informatycznych – kierownik Mariusz Boryczka
Zakład Systemów Komputerowych – kierownik Piotr Porwik
Zakład Modelowania i Grafiki Komputerowej – kierownik Agnieszka Lisowska
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych – Zygmunt Wróbel

Instytutu Nauki o Materiałach

Józef Deniszczyk – dyr., byliZbigniew Bojarski 1974 – 1991, 17 lat, Henryk Morawiec 1991 – 2003, 12 lat, Eugeniusz Łagiewka 2003-2008, zmiana ustawy
Maria Kupka – z-ca
Zbigniew Stokłosa - z-ca

Zakład Badań Strukturalnych – kierownik Tomasz Goryczka
Zakład Biomateriałów – kierownika Danuta Stróż
Zakład Krystalografii – kierownik Włodzimierz Bogdanowicz
Zakład Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych – kierownik Grzegorz Honeczok
Zakład Modelowania Materiałów – kierownik Józef Deniszsczyk
Zakład Materiałów Inżynierskich – kierownik Marian Kupka

Instytut Technologii i Mechatroniki

Dariusz Bochenek – dyr.2014 nadal, byli Mieczysław Wołek 1977-1986, 9 lat (zk. Mech. 1984-?), Zygmunt Surowiak 1986 – 2014, 28 lat
Joanna Korzekwa - z-ca

Zakład Elektroceramiki i Mikromechatroniki – kierownik Małgorzata Adamczyk – Hebrajska 2014 nadal, byli Iliczuk
Zakład Technologii Warstw Powierzchniowych – kier. Władysław Skoneczny od 2005 do nadal, 13 lat

Wydział Matematyki, Fizyki, Chemii

Karol Kołodziej – dziekan 2016-2020, (członek sen. komisji 1998-2005, 7 lat, dyr. międzywydz. Indyw. Stud. Matem-przyr., 16 lat), byli Franciszek Buhl 1978 – 1987, 9 lat, (dyr. instyt. chemii 1974-1981, 7 lat), Maciej Sablik 2005-2012
Tomasz Połacik – pro
Jan Sładkowiski – pro
Jarosław Polański – pro

Instytut Matematyki

Maciej Sablik – dyr.
Katarzyna Horbacz – z-ca
Michał Baczyński – z-ca 2012 nadal

Zakład Algebry i Teorii Liczb – kierownik Przemysław Koprowski
Zakład Analizy Rzeczywistej – kierownik Janusz Morawiec
Zakład Biomatematyki – kierownik Marta Tyran-Kamińska
Zakład Informatyki i Matematyki Dyskretnej – kierownik Michał Baczyński 2017 nadal
Zakład Logiki Matematycznej – kierownik Tomasz Połacik
Zakład Metod Matematycznych w Ekonomii i Finansach – kierownik Henryk Gacki 2016 nadal
Zakład Równań Funkcyjnych  – kierownik Maciej Sablik
Zakład Równań Różniczkowych – kierownik Tomasz Dłotko
Zakład Teorii Mnogości i Typologii – kierownik Szymon Plewnik
Zakład Teorii Prawdopodobieństwa – kierownik Katarzyna Horbacz
 
Instytut Fizyki

Jerzy Dajka – Dyr.
Seweryn Kowalski - Z-ca
Armand Cholewka – Z-ca

Zakład Astrofizyki i Kosmologii – kierownik Jan Sładkowski
Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej – kierownik Marian Paluch
Zakład Fizyki Ciała Stałego – kierownik Jacek Szade
Zakład Fizyki Ferroelektryków – kierownik Krystian Roleder
Zakład Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań – kierownik ?
Zakład Fizyki Kryształów – kierownik Ewa Talik
Zakład Fizyki Medycznej – kierownik Zofia Drzazga 1996 nadal, 23 rok
Zakład Fizyki Teoretycznej – kier. Jerzy Łuczka 1991-1993, 1996-2002, 2005 nadal, 21 lat, kadencje niełączne
Zakład Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki – kier.
Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych – kier.

Instytut Chemii

Stanisław Kucharski – dyr. 2005-2008 i 2016 nadal, kadencje niełączne, byli Zbigniew Bojarski (1968 - 1973),Józef Śliwiok (1973 – 1974) i (1987 – 2005), 19lat, kadencje niełączne, Franciszek Buhl (1974 – 1981), 7lat, Ludomir Tokarzewski (1981 - 1986), Janusz Nowakowski (1986 - 1987), Jarosław Polański  (2008 - 2012), Michał Daszykowski (2012 - 2016)
Marzena Dzida – z-ca
Ewa Malicka- z-ca

Zakład Chemii Analitycznej – kierownik Beata Walczak 2004 nadal, 15 rok
Zakład Chemii Fizycznej – kierownik Marzena Dzida
Zakład Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej – kierownik Wojciech Pisarski, może 2003 nadal, 15lat
Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy – kierownik Stanisław Krompiec 2005 nadal, 13 lat
Zakład Chemii Ogólnej i Chromatografii – kierownik Michał Daszykowski, 2017 do nadal, byli Teresa Kowalska 2004-2017, 13 lat
Zakład Chemii Organicznej – kierownik Jarosław Polański
Zakład Chemii Teoretycznej – kierownikStanisław Kucharski 1999 nadal, 20rok
Zakład Chemii Polimerów – kierownik Ewa Schab - Balcerzak
Zakład Dydaktyki Chemii – kier.
Zakład Syntezy Organicznej – kierownik Piotr Kuś
Zakład Krystalografii – kierownik Barbara Machura
Zakład Fizyki Chemicznej – kierownik Henryk Flakus

Wydział Nauk o Ziemi

Leszek Marynowski – dziekan, byli Jacek Jania 1993-1996 i 2002-2007, 8 lat, zmiana ustawy, kadencje niełączne
Ewa Łupikasza - pro
Urszula Myga-Piątek - pro
Michał Zatoń – pro 2016 nadal

Katedra Geologii Podstawowej – kierownik Justyna Ciesielczuk, byli Aleksander Jachowicz 1981-1989, 8 lat, Stanisław Osfańczuk 1993-2006, 13 lat, Jeży Żaba 2006-?
Katedra Geografii Fizycznej – kierownik Stanisław Czaja 2009 nadal, 10rok, byli Jan Trembaczowski 1975-1992, 17 lat, Andrzej Jankowski 1992-2009, 17 lat
Katedra Geografii Ekonomicznej – kierownik Jerzy Runge 2014 nadal (kier. zk. geografii społecznej 1999-2014, 15 lat+4lata po zmianie nazwy=20rok), byli J. Szaflarski 1974-1977 i 1984-1989, 8lat kad. niełączne, A. Maryański 1977-1984, 7lat, P. Modrzejewski 1991-1993,J. Tkocz 1994-2006, 12lat, A. Szajnowska-Wysocka 2006-2014
Katedra Geologii Stosowanej – kierownik Adam Idziak, byli Lesław Teper 2000-?
Katedra Klimatologii – kierownik Ewa Łupikasza 2014 nadal, byli Tadeusz Niedzwiedź 1996-2014, 18 lat
Katedra Geomorfologii – kierownikJacek Jania 2005 nadal, 14rok
Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii – kierownikJanusz Janeczek 1994 nadal, 25rok
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej – kier. Andrzej Witkowski może 2005 nadal, 14rok, byli Andrzej Różkowski 1974-2005, 31 lat
Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu – kierownik Urszula Myga-Piątek 2017 nadal (może od 2005 pod wcześniejszą nazwą zakładu)
Katedra Paleontologii i Stratygrafii – kier. Leszek Marynowski, byli Edward Głuchowski co najmniej 1999-(2008)-?, najmniej 9lat
Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego – kierownik Ireneusz Malik 2011 nadal, byli Józef Jersak 1979-1991, 12 lat, Kazimierz Klimek 1991-2004, 13 lat
(była) Katedra Stratygrafii Ekosystemowej – kier. Grzegorz Racki co najmniej 2001-2008, 7lat, zmiana ustawy

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Stanisław Juszczyk – dziekan, byli Władysław Kuszczyk 1996-?
Beata Mazepa – Domagała – pro
Teresa Wilk – pro
Katarzyna Krasoń - pro

Instytut Pedagogiki

Ewa Szadzińska – dyr.
Violetta Rodek - z-ca
Sabina Pawlik - z-ca

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów – kierwonik Stanisław Juszczyk
Katedra Pedagogiki Społecznej – kierownik Ewa Syrek
Zakład Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii – kierownik Ewa Szadzińska
Zakład Edukacji Muzycznej i Arteterapii – kierownik Mirosław Knapik
Zakład Pedagogiki Specjalnej – kierownik Anna Nowak
Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka – kierownik Katarzyna Krasoń
Zakład Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania – kierownik Krzysztof Maliszewski
Zakład Teorii Wychowania – kierownik Ewa Wysocka

Instytut Psychologii

Zbigniew Spander – dyr.
Patrycja Rudnicka – z-ca
Mariola Paruzel – Czachura - z-ca

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji – kierownik Barbara Kożusznik
Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej – kierownik Eugenia Mandal
Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej – kierownik Irena Plich
Zakład Psychologii Ogólnej – Zbigniew Spendel
Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną – Halina Przybyła - Basista
Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia – Małgorzata Górnik – Durose

Wydział Radia i Telewizji

Krystyna Doktorowicz – dziekan 2005-2012, 2016 do nadal, 9 lat, kadencje niełączne (wieloletni prodziekan pomiędzy 1996-2016) byli Jerzy Łukasiewicz – dziekan i prodziekan na zmianę z K. Doktorowicz
Ernst Wilde – pro
Olaf Flak – pro

Zakład Realizacji Obrazu Telewizyjnego i Filmowego – kierownik Adam Sikora
Zakład Reżyserii Filmowo Telewizyjnej – kierownik Andrzej Fidyk
Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej – kierownik Krystyna Doktorowicz

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Piotr Nowak – kierownik 1990 nadal, 28 lat
Aleksander Fangor – z-ca, kadencje bd.
Adrian Tomica – z-ca, kadencje bd.
Adam Suchański – z-ca, kadencje bd.
Witold  Wróblewski – z-ca, kadencje bd.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Jolanta Tabor – dyrektor 2006 nadal, 13rok
Aleksandra Achtelik – z-ca  2006 nadal. 13rok

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem

Paweł Miguła – dyr. ?-2002
Mirosław Niekonieczny -  dyr. 2002-2012, 10 lat

Międzywydziałowa pracownia badań strukturalnych

Stanisław Duber – kier. 2000 nadal, 19 rok

Centrum kształcenia na odległość


Jan Piecha – kier. ?-2009,
Paweł Pawełczyk – kier. 2009 nadal, 10rok

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Trzeciego Wieku


Władysława Błońska – kierownik UTW od 1983 – 1997, 14 lat
Helena Chrapkiewicz – kierownik UTW od 1997 do nadal, 22 rok

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale