To i owo
Przez poznanie do poznania...
20 obserwujących
608 notek
249k odsłon
206 odsłon

Zasady, cele i środki amerykańskiej polityki fiskalnej i monetarnej...

Wykop Skomentuj10

Zasady, cele i środki amerykańskiej polityki fiskalnej i monetarnej...

Cele i środki amerykańskiej polityki fiskalnej i monetarnej były zawsze przedmiotem gorących dyskusji. Spór ten często koncentrował się na zaletach kształtowania polityki opartej na regułach, a nie na dyskrecjonalnym kształtowaniu polityki. Oczywiście polityka fiskalna i monetarna zawsze wiąże się z pewną kombinacją reguł i dyskrecji, choć decydenci nigdy nie stosują takiego podejścia samodzielnie. Ale w różnych momentach i w odpowiedzi na różne naciski mają tendencję do podkreślania jednego i drugiego...


Kiedy decydenci opierają się na zasadach, realizują mniej interwencjonistyczne, bardziej przewidywalne i bardziej systematyczne działania polityczne. W polityce pieniężnej Rezerwa Federalna przestrzega stałej i przewidywalnej strategii dostosowywania stóp procentowych do podaży pieniądza. W polityce fiskalnej ustawodawcy i przedstawiciele władz wykonawczych ustalają długoterminową politykę dotyczącą długów, wydatków i dochodów. Polega ona na „automatycznych stabilizatorach”, takich jak zasiłki dla bezrobotnych oraz innych programach transferowych wrażliwych na zmiany w cyklu koniunkturalnym....


 W polityce pieniężnej Rezerwa Federalna stara się wpływać na chwilowe wahania bezrobocia i inflacji lub reagować na nie bez długoterminowej strategii. Polityka fiskalna obejmuje ukierunkowane i tymczasowe zmiany wydatków i podatków, których celem jest zazwyczaj uzyskanie krótkoterminowego bodźca.


Polityka gospodarcza USA w okresie powojennym składała się z trzech głównych oscylacji między polityką opartą na regułach a polityką uznaniową....

W latach 80 i 90 nastąpiła zmiana w kierunku polityki opartej na zasadach. A w ostatniej dekadzie nastąpił powrót do dyskrecji. Co ciekawe, te same wahania wystąpiły jednocześnie w polityce pieniężnej i fiskalnej. Każda z tych zmian miała ogromne konsekwencje dla amerykańskiej gospodarki. Podsumowując, stanowią one historyczny poligon doświadczalny, na którym można zbadać wpływy polityki opartej na regułach i uznaniowej na gospodarkę.


Czego zatem można się nauczyć z tych dowodów na temat wpływu tych polityk na bezrobocie, inflację, stabilność gospodarczą, częstotliwość i głębokość recesji, długość i siłę ożywienia gospodarczego oraz okresy wzrostu gospodarczego? Zaś jeśli chodzi o wspieranie dobrobytu, co jest lepsze - trzymanie się jasnych zasad lub udzielanie decydentom szerokiego zakresu uznania?


W dekadach po II wojnie światowej keynesowskie idee dotyczące antycyklicznej polityki fiskalnej stały się coraz bardziej popularne wśród ekonomistów akademickich. Ten rozwijający się konsensus otrzymał oficjalne potwierdzenie, w Raporcie Gospodarczym Prezydenta z 1962 r. (coroczna publikacja przygotowana przez Prezydencką Radę Doradców Gospodarczych ).

 „Zadaniem stabilizacji gospodarczej nie może być pozostawione wyłącznie wbudowanym stabilizatorom” - ostrzegał raport. „Dyskrecjonalna polityka budżetowa, np. zmiany stawek podatkowych lub programów wydatków, jest niezbędna - czasami w celu wzmocnienia, a czasem w celu zrównoważenia skutków stabilizatorów”. Rada argumentowała ponadto, że rząd powinien mieć szerokie pole manewru, aby często dokonywać takich zmian, w odpowiedzi na zmieniające się warunki.

 „Aby promować stabilność gospodarczą, rząd powinien mieć możliwość szybkiej zmiany stawek podatkowych lub programów wydatków, a także w stanie odwrócić jego działania w miarę zmiany okoliczności ”, zauważył raport. Podobna logika musi przeważać w polityce pieniężnej - tam, gdzie „polityka akrecyjna jest niezbędna, czasami w celu wzmocnienia, a czasem w celu złagodzenia lub przezwyciężenia, skutków finansowych krótkoterminowych wahań działalności gospodarczej”.Te ogólne zasady wkrótce zaczęły być wdrażane w polityce i obowiązywały przez lata 60 i 70 XX wieku, pod administracją obu stron Republikanów i Demokratów. Ogólnie rzecz biorąc, przyjęły one formę pakietów stymulacyjnych i innych ukierunkowanych wydatków lub tymczasowych zmian podatkowych mających na celu zwiększenie popytu lub inne manipulowanie gospodarką.

Obejmowały one ulgę inwestycyjną z 1962 r. i dopłatę podatkową z 1968 r. oraz ulgę podatkową z 1975 r. i w 1977 r. Administracja Cartera z powodzeniem wprowadziła uznaniowe pakiety bodźców, w tym znaczne dotacje dla państwa na infrastrukturę.


Uosobieniem interwencjonistycznej polityki gospodarczej było jednak narzucenie kontroli płac i cen przez administrację Nixona w 1971 r. W celu zwalczania inflacji, która wzrosła o ponad 6%. nastąpiło 90-dniowe zamrożenie prawie wszystkich podwyżek płac i cen.  Przekształciło się to w trzyletni eksperyment uznaniowej kontroli inflacji - eksperyment, który ostatecznie się nie powiódł. (w 1974 r. średnia stopa inflacji przekraczała 11%).

Wykop Skomentuj10
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka