To i owo
Przez poznanie do poznania...
45 obserwujących
1166 notek
778k odsłon
  428   1

Czy obligacje euro przynoszą teraz dodatnią rentowność?

Czy obligacje euro przynoszą teraz dodatnią rentowność?

Rada Prezesów EBC podjęła dziś decyzję o podniesieniu trzech podstawowych stóp procentowych EBC o 75 punktów bazowych. Ten ważny krok przyspiesza przejście od dominującego, wysoce akomodacyjnego poziomu stóp procentowych.

Jeśli tak, oznacza to, że podmioty spoza banków centralnych mogą zacząć je kupować… Gromadzenie gotówki to zjawisko deflacji. Oznacza to mniej produktów i wyższe ceny!!!


Podstawowe informacje z komunikatu Rada Prezesów EBC:

• Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 75 punktów bazowych. Ten ważny krok polega na przejściu od dominującego, wysoce akomodacyjnego poziomu stóp procentowych do poziomów, które zapewnią terminowy powrót inflacji do naszego dwuprocentowego celu średniookresowego. W oparciu o naszą obecną ocenę, w ciągu najbliższych kilku posiedzeń spodziewamy się dalszej podwyżki stóp procentowych, aby osłabić popyt i zabezpieczyć się przed ryzykiem trwałego przesunięcia w górę oczekiwań inflacyjnych.

• Inflacja pozostaje zdecydowanie zbyt wysoka i prawdopodobnie utrzyma się powyżej celu przez dłuższy czas. Według wstępnych szacunków Eurostatu inflacja wyniosła w sierpniu 9,1 proc. Gwałtowny wzrost cen energii i żywności, presja popytowa w niektórych sektorach spowodowana ponownym otwarciem gospodarki oraz wąskie gardła w dostawach nadal napędzają inflację.

• Presja cenowa nadal się umacnia i rozszerza w całej gospodarce, a inflacja może w najbliższym czasie jeszcze wzrosnąć.

• Bardzo wysokie ceny energii zmniejszają siłę nabywczą dochodów ludzi i chociaż wąskie gardła w dostawach zmniejszają się, nadal ograniczają działalność gospodarczą. Ponadto niekorzystna sytuacja geopolityczna, zwłaszcza nieuzasadniona agresja Rosji na Ukrainę, odbija się na zaufaniu przedsiębiorstw i konsumentów.

• Podczas gdy dynamiczna turystyka wspierała wzrost gospodarczy w trzecim kwartale, spodziewamy się, że gospodarka znacznie spowolni w pozostałej części tego roku.

• Podczas gdy wąskie gardła w dostawach zmniejszają się, nadal stopniowo wpływają one na ceny konsumpcyjne i wywierają presję na wzrost inflacji, podobnie jak odbudowujący się popyt w sektorze usług. Deprecjacja euro przyczyniła się również do narastania presji inflacyjnej.

• W kontekście spowolnienia gospodarki światowej zagrożenia dla wzrostu gospodarczego przechylają się przede wszystkim na stronę spowolnienia, w szczególności w najbliższym czasie. Jak widać w scenariuszu spadkowym w projekcjach pracowniczych, długotrwała wojna na Ukrainie pozostaje poważnym zagrożeniem dla wzrostu, zwłaszcza jeśli firmy i gospodarstwa domowe staną w obliczu racjonowania dostaw energii.

• Podsumowując, podnieśliśmy dziś trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 75 punktów bazowych i spodziewamy się dalszych podwyżek stóp procentowych, ponieważ inflacja pozostaje zdecydowanie zbyt wysoka i prawdopodobnie utrzyma się powyżej naszego celu przez dłuższy czas.


Co z tego wynika:

• Inflacja pozostaje zdecydowanie zbyt wysoka i prawdopodobnie utrzyma się powyżej celu przez dłuższy czas.

• Istnieje ryzyko trwałego przesunięcia w górę oczekiwań inflacyjnych.

• Presja cenowa nadal się wzmacnia i rozszerza w całej gospodarce.

• Podczas gdy dynamiczna turystyka wspierała wzrost gospodarczy w trzecim kwartale, spodziewamy się, że gospodarka znacznie spowolni w pozostałej części tego roku.

• Deprecjacja euro przyczyniła się również do narastania presji inflacyjnej.

• Zagrożenia dla wzrostu są przede wszystkim po stronie spadkowej.

• EBC spodziewa się dalszych podwyżek stóp procentowych, ponieważ inflacja pozostaje zdecydowanie zbyt wysoka i prawdopodobnie utrzyma się powyżej celu przez dłuższy czas.


Szamaństwo ekonomiczne…

Teraz oczekuje się , że gospodarka wzrośnie o 3,1 proc. w 2022 r., 0,9 proc. w 2023 r. i 1,9 proc. w 2024 r.

Wysoka utrzymująca się inflacja, ryzyko pogorszenia koniunktury, spowolnienie w turystyce, spadek w produkcji w połączeniu z obietnicami kolejnych podwyżek stóp procentowych nie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w strefie euro…

Myślę, że rządy wielu państw w UE zaczną kombinować z „papierami” na własną rękę?

Może będą jakieś specjalne dywidendy?

Wyższe stawki są niekorzystne dla wykupów i korzyści dla kadry kierowniczej. Wyższe stawki jednak chronią małe firmy, które wprowadzają innowacje.

Wyższe stawki nie mają większego znaczenia, jeśli firma nie ma zadłużenia. Wiele firm energetycznych w UE, w tym małych, jest już wolnych od zadłużenia.

Kiedy firmy przynoszą dużo wolnych przepływów pieniężnych, mogą je wykorzystać do spłaty zadłużenia, wykupu akcji, zwiększenia dywidendy lub inwestycji w produkcję. Większość firm naftowych robi wszystkie te cztery rzeczy.

Dobrze, że wiele z tych firmy ustaliło swoje budżety inwestycyjne na najbliższe 1-3 lata i obecnie realizują swoje plany inwestycyjne. PKN Orlen też to zrobił i chwała za to..


...

Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka