catrw catrw
462
BLOG

Czy języki regionalne to coś więcej?

catrw catrw Obyczaje Obserwuj temat Obserwuj notkę 36


imageMoże to początek, proponowanej przez samorządowców PO decentralizacji Polski?

Moim skromnym zdaniem to niebezpieczna dekompozycja państwa...

To próba podziału Polski na: Polskę A, Polskę B i Polskę C....

To próba podzielenia Polaków na biednych i bogatych, lepszych i gorszych.

Prezydenci dużych miast chcą pełnić rolę magnaterii RP z XVIII wieku. Chcą wprowadzić ustawy: Pacta Platformiańskie (Pacta conventa), Artykuły Donaldańskie (Artykuły Henrykowskie)...Wszyscy wiemy czym rządy Oligarchii Magnackiej zakończyły się dla Rzeczypospolitej....Rozbiorami...

Słaba zdecentralizowana Polska stanie się kondominium Rosji i Niemiec...

Ten pomysł to osłabienie Polski...W Konstytucji RP jest zawarta zasada ustrojowa, unitarnej formy państwa w:

Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.

Dopełnia pozycję samorządów:

Art. 15.

1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.

2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa.

Art. 16.

1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.

2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Ale każdy prawnik wie, że Konstytucja jako ustawa zasadnicza jest nadrzędnym aktem prawnym nad Ustawą..

Opozycja jeśli swój pomysł chce wprowadzić musi zmienić Konstytucję...

Donald Tusk i jego akolici z Koalicji 13 grudnia tworzą szlak krzywdy Polaków w najnowszej Historii Polski....

Serwują Polakom filozofię ubóstwa, wyższe rachunki za energię, wyższe koszty życia.

Prowadzą politykę antycywilizacyjną blokującą inwestycje prorozwojowe, elektrownie atomowe, CPK...

Ta cała polityka koalicji 13 grudnia to moral hazard.

Moral hazard to pokusa nadużycia - teza mówiąca o tym, że podmiot chroniony przed ryzykiem może zachowywać się inaczej, niż gdyby był w pełni eksponowany na ryzyko. Na przykład, osoba ubezpieczona może zachowywać się bardziej ryzykownie w porównaniu z sytuacją, w której nie miałaby ona ubezpieczenia.

Czyli Donald Tusk et consortes mający poparcie goszystowskich sił w UE (czytaj w Niemczech) bezkarnie może naruszać polską rację stanu w swoich działaniach.

Działania Donalda Tuska et consortes cechuje anomia.

Definicja pojęcia anomii jest równoznaczna z brakiem norm społecznych lub ich zaniku. Anomia to stan świadomości jednostki, polegający na odrzuceniu pewnych przyjętych wartości oraz zastąpieniu ich poprzez chaotycznie skonstruowane popędy typu 8 gwiazdek...

Przedstawiciele koalicji 13 grudnia całkowicie wyzbyli się poczucia wspólnoty ze społeczeństwem polskim oraz nie czują odpowiedzialności i jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Polaków .

Wybory do Parlamentu UE 2024 roku będą miały wpływ nie tylko na losy Polski ale także na losy świata.


Jeśli chcecie państwo likwidacji UE, Polski, Zachodu to głosujcie na KO-PO, Trzecią Drogę, Lewicę.. Macie takie prawo bo w Polsce jest demokracja....

Jeśli chcecie normalności i przywrócenia Polski Polakom, Europy Europejczykom to pod żadnym pozorem nie głosujcie na KO-PO, Trzecią Drogę, Lewicę..


...


catrw
O mnie catrw

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości