Renata Rudecka-Kalinowska Renata Rudecka-Kalinowska
1018
BLOG

Prywatny akt oskarżenia

Renata Rudecka-Kalinowska Renata Rudecka-Kalinowska Polityka Obserwuj notkę 25

/Część I/

Prywatny akt oskarżenia
Imieniem oskarżyciela prywatnego jako jego pełnomocnik ustanowiony w sprawie działając na zasadzie art.59 kpk. Niniejszym składam akt oskarżenia i oskarżam Renatę Rudecką-Kalinowską, o to, że :
w dniach 26 i 28 kwietnia 2012 roku w nieustalonym miejscu umieściła w środkach masowego przekazu – na serwerach internetowych blogi.newsweek.pl, salon24,pl i blog.onet.pl – wpis pod tytułem „Strzeżcie się PiS gdy chce wam podarować Polskę” , w którym to wpisie i w komentarzach do wpisu umieściła treści zniesławiające i poniżające Dawida Jackiewicza, nadto narażające go na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania mandatu posła na Sejm RP, wywołując skutki przestępstwa na terenie całej RP, to jest o czyn z art 212 & 2 kk.

Uzasadnienie

Oskarżyciel prywatny Dawid Jackiewicz jest posłem na Sejm RP

W dniu 27 grudnia 2006 r. żona oskarżyciela prywatnego Anna Jackiewicz oraz ich kilkuletni syn zostali zaatakowani przez Zbigniewa Marchela. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, oskarzyciel prywatny spotkał sprawcę napaści na jego bliskich w autobusie. Gdy oskarzyciel prywatny zwrócił się do kierowcy autobusu o zamknięcie drzwi i wezwanie Policji, Zbigniew Marchel uciekł z autobusu, a następnie zaatakował oskarży6ciela prywatnego. Ten broniąc się odepchnął napastnika otwartą dłonią w dolną część twarzy, wskutek czego ów napastnik upadł i w wyniku obrażeń poniesionych po upadku na chodnik zmarł 2 stycznia 2007 roku.

Sprawa była przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia Krzyki – Zachód. Zgodnie z postanowieniem o umorzeniu śledztwa  granice obrony koniecznej nie zostały przekroczone. Postanowienie zostało zaskarżone zażaleniem przez pełnomocnika Pani Joanny Marchel – Jabłonki ( małżonki zmarłego). Wskutek powyższego zażalenie sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu celem merytorycznego rozpoznania przedmiotowego zażalenia w powiązaniu z aktami całego postępowania przygotowawczego. Dnia 24 kwietnia 2008 r. w/w Sąd wydał postanowienie, w którym uznał postanowienie Prokuratury za słuszne w całej jego rozciągłości. Organy procesowe nie tylko nie przypisały Panu Dawidowi Jackiewiczowi działania polegającego na „zabiciu” człowieka – tego typu zachowanie organy po prostu wykluczyły. Jak wynika z ustaleń Sądu, Pan Dawid Jackiewicz próbował zablokować napastnika w autobusie, czekając na Policję, następnie zaś działał w ramach obrony koniecznej odpierając bezprawny zamach na siebie ( i swoją rodzinę). Fakty te zostały potwierdzone w decyzjach procesowych organów obu instancji.

Dowód:

- postanowienie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzków z dnia 14 grudnia 2007 r. sygn.akt: 2 Ds.285/06 wraz z uzasadnieniem
- postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2008 r. sygn.akt III Kp 197/08 wraz z uzasadnieniem

/cdn/
/pisownia oraz podkreślenia za oryginałem/

Polecam mój tekst i linki do opisu sytuacji w mediach
http://blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka-polska/693071,oskarzona-renata-rudecka--kalinowska.html

Virtual Pet Cat for Myspace Renata Rudecka-Kalinowska   Gdybyśmy przyjęli założenia czysto moralne, to byśmy nigdy niczego nie mieli/Jarosław Kaczyński/     "Będę konsekwentny w odzyskiwaniu dla ludzi PiS urzędu po urzędzie, przedsiębiorstwa po przedsiębiorstwie, agendy po agendzie. Odzyskamy te miejsca, których obsada zależy od państwa. PiS musi tam rządzić. Trzeba jasno powiedzieć, że 16 miesięcy po wygranej PiS żaden działacz czy zwolennik naszej partii, który wykrwawiał się w naszych kampaniach wyborczych, nie może cierpieć głodu i niedostatku. Ci ludzie muszą w satysfakcjonujący sposób przejąć władzę w części sektora podlegającej rządowi". /Jacek Kurski na Zjeździe Wyborczym PiS,4 marca 2007w Gdańsku:/   &amp

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Polityka