0 obserwujących
1 notka
115 odsłon
  104   0

Kraj dla ludzi z długim stażem

University of Washington
University of Washington

Rzecznik Praw Obywatelskich opowiedział się za stosowaniem stażu ogółem i stażu zakładowego jako kryteriów zróżnicowania pracowników. W szczególności wydał pozytywną opinią w stosowania w/w dwóch kryteriów przy selekcji pracowników do zwolnienia. Skutkiem stosowania takiej zasady w orzecznictwie jest możliwość uzasadniania dobru pracowników, selekcji (do awansu, podwyżek, itd.) z wykorzystaniem tych dwóch kryteriów.

W sprawie sądowej młodszy pracownik złożył powództwo i kwestionował decyzję pracodawcy, który wykorzystał staż ogółem i staż zakładowy (u danego pracodawcy) jako kryterium do selekcji młodszego pracownika do zwolnienia. Formalnie też wystąpiło kryterium kwalifikacji, ale w praktyce ograniczyło się do oceny ich w formie sformułowania subiektywnej oceny o "niższym doświadczeniu" danego pracownika. Nie użyto konkretnych elementów składających się na pojęcie kwalifikacji, np. z opisu stanowiska lub ogłoszenia rekrutacyjnego (języki, oprogramowanie, itd.). Sąd orzekł, że staż ogółem i staż zakładowy to zobiektywizowane kryteria oceny pracowników.

Powód będący młodszym pracownikiem dowodził, że staż pracy ogółem jest ściśle skorelowany z wiekiem (przedłożył dowód w postaci artykułu naukowego prezentującego badania naukowe). Sąd nie uwzględnił tego dowodu. W odniesieniu do stażu zakładowego należy zauważyć, że zjawisko fali w Ludowym Wojsku Polskim było oparte na stażu zakładowym i wiązało się z licznymi zachowaniami patologicznymi połączonymi często z nękaniem młodszych przez starszych z dłuższym stażem. Na etapie wniosku o przygotowanie skargi nadzwyczajnej Rzecznik Praw Obywatelskich nie podzielił wątpliwości odnośnie korelacji stażu z wiekiem i pozornego zastosowania kwalifikacji.

Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo