Dariusz Salamon
Jeśli nie należysz do Chrystusa to gdzie należysz? Nigdzie ? Bynajmniej....
15 obserwujących
356 notek
799k odsłon
  376   0

Ile lat żył Jezus Chrystus? - Uważam, że... Jezus z Nazaretu żył 40 lat!

Skąd się wzięło przekonanie o tym, że Jezus żył 33 lata?


Wg. Łukasza 3:1 Jan Chrzciciel rozpoczął swoją działalność „w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara”. Ponieważ Łukasz użył tu greckiego słowa, które literalnie oznacza „namiestnictwo”, więc niektórzy doszli do wniosku, że ów „piętnasty rok” należy liczyć od czasu, gdy Tyberiusz został dopuszczony do współrządów z Oktawianem Augustem. Stąd czasami bierze się umieszczanie początku służby Jezusa w 27 roku n.e. Brak jednak ścisłych informacji na temat tego, kiedy rozpoczęły się owe wspólne rządy.

Mimo wszak niepewności co do początku współrządów, wiadomo dokładnie, odkąd Tyberiusz panował w roli Cezara. Stało się to dnia 17 sierpnia 14 roku n.e. (według kalendarza gregoriańskiego). Stąd też piętnasty rok jego panowania ciągnął się od 17 sierpnia roku 28 n.e. do 16 sierpnia 29 roku n.e. Tym samym działalność Jezusa rozpoczęła się w roku 29 n.e. około 6 miesięcy później aniżeli działalność Jana Zanurzającego. Dopiero od czasu swego Zanurzenia, kiedy został namaszczony duchem Boga, Jezus stał się obiecanym Mesjaszem -Chrystusem czyli Pomazańcem. Proroctwo z Księgi Daniela -  Daniel 9:25 - wyraźnie ustalało dokładną porę tego wydarzenia . A porównanie tego proroctwa z danymi historycznymi także wskazuje na rok 29 n.e. -  że wtedy miał się pojawić Mesjasz. 

Księga Daniela 9:27 wskazuje, że „w połowie tygodnia”, czyli trzy i pół roku po rozpoczęciu swojej działalności, Jezus Pomazaniec Jahwe sprawi, że ustanie ofiara krwawa i ofiara pokarmów”.

Wydawałoby się, że wszystko pięknie pasuje, Jezus ginie w 33 roku i tyleż lat miał... Otóż...

Nie mogło tak być!

Dlaczego?

Z prostego powodu - istnieje ważna informacja o tym, że Herod, ten sam do którego trafili magowie wiedzeni przez gwiazdę / zapewne znak od diabła /  do Betlejem zmarł... 4 lata przed Chrystusem!

4 p.n.e zmarł Herod Wielki!  I uważa się to za datę pewną! Jak więc Jezus mógł się urodzić za życia Heroda Wielkiego?!

Mógł! I się urodził, jak sądzę Jezus Chrystus urodził się 3 lata przed śmiercią Heroda Wielkiego! - w 7 roku przed naszą erą.

Przeskoczmy może teraz w drugim kierunku czyli do granicy, która zakreśla ilość lat życia Pana Jezusa, są to daty także pewne i dotyczą Piłata i Arcykapłana Kajfasza, kiedy stracili swoje stanowiska?

Piłat był u władzy od 26 do 36/37 roku nasze ery po czym marnie skończył, chociaż są legendy o tym, że został Uczniem a Arcykapłan Józef Kajfasz zakończył piastowanie swojej funkcji podobnie do Piłata bo w 36 roku naszej ery a był Arcykapłanem od roku 18 - to są daty graniczne życia Jezusa Pomazańca.

Przypomnijmy sobie jak było z narodzinami Jezusa, po wizycie magów Bóg ostrzega przybranego ojca Jezusa - Józefa i nakazuje mu ucieczkę z rodziną do Egiptu.

Trudno, by to nastąpiło na chwilę przed śmiercią Heroda, wiadomo też, że jakiś czas Józef z rodziną przebywał w Egipcie, z którego wrócił, gdy Bóg go powiadomił, że Herod umarł i może wracać, ale Józef dowiaduje się, że teraz rządzi syn Heroda Wielkiego i boi się udać do Jerozolimy, zamieszkuje więc w Nazarecie.

Wspomnę, że godnie z powyższym spełniło się m.in takie oto proroctwo:

"Z Egiptu wezwałem mojego syna".

Zatem wiemy już, że nasza era nie liczy się tak jak zamierzono od narodzin Syna Jahwe, ale kilka lat później się zaczyna i teraz możemy sobie łatwo policzyć, że jeśli Jezus został Zanurzony w roku 29 to musimy dodać kilka lat do tej liczby i jeśli dodamy 7 lat to wyjdzie nam, ze Jezus przyjął Zanurzenie w wieku 36 lat i jeśli miałby działać 3.5 roku to jawi nam się liczba 40 jako ilość lat życia Pana Jezusa.

Warto wiedzieć, że liczba 40 jest dość często znajdowana w Pismach na co jak się wydaje niewielu zwraca uwagę np


Noe budował Arkę 40 lat.

Naród wybrany przebywał 40 lat na pustyni

Król Dawid panował 40 lat

Jezus przebywał / poszcząc / na pustyni 40 dni

Możliwe zatem, że Jezus Chrystus zginął w 40 roku swojego życia, poznanie tej daty nie jest nam konieczne do zbawienia, ale nic nie wadzi sobie o tym pomyśleć czy poczytać.

Jeśli Jezus miałby 40 lat w chwili śmierci to wedle naszej obecnej rachuby liczenia czasu oznaczałoby, że zginął,  Anno Domini 33 roku, jeśli przyjmiemy, że zginął w Środę - jest to pewne jak pisałem niedawno - poniżej zamieszczę link - to kto wie czy nie można, by posługując się tymi danymi ustalić dokładną datę śmierci Jezusa Pomazańca, wystarczy ustalić Środy w jakie wypadało największe święto Żydów 14 Nissan z roku 33 lub sąsiednich lat wg nasze kalendarza,  jeśliby Pascha, która zawsze odbywa się 14 Nissan wg kalendarza żydowskiego/ Faryzeusze obchodzili ją błędnie dzień później / wypadłaby w środę to otrzymamy dokładną datę śmierci Jezusa i tym samym być może zbliżymy się do określenia ile lat żył.

Na dzisiaj można na pewno powiedzieć, że Jezus Chrystus nie zginął w wieku 33 lat bo wówczas urodziłby się 4 lata po śmierci Heroda Wielkiego, zatem musiał się urodzić przed jego śmiercią, zapewne w 3 lata przed śmiercią Heroda. Miałby więc 40 lat w chwili swojej śmierci.

Warto zauważyć, że jeden z synów Heroda, ten który zapanował i  fakt ten wystraszył Józefa tak, że zamieszkał w Nazarecie, rządził do 6 roku naszej ery, zatem zgadzałoby się to, że wówczas  Józef z rodziną odważył się pójść na święto do Jerozolimy, zatem mamy kolejny dowód na to, że Jezus urodził się w 7 roku przed naszą erą lub w pobliżu tego roku.

Tym samym odrzucamy inspirowaną przez diabła teorię, mówiącą o tym,że Jezus będąc w Egipcie nauczył się jakichś sztuczek i uzdrawiania, w chwili śmierci Heroda Wielkiego i powrotu z Egiptu miałby jakieś 3 lata.

Tutaj napisałem o tym, ze Jezus był PEŁNE 3 dni i PEŁNE 3 noce w grobie!  https://www.salon24.pl/u/salamon/1120387,jezusa-zabili-w-srode-14-nissan-a-nie-w-piatek-16-nissan-pewne-100-zobacz-sam


Lubię to! Skomentuj45 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale