65 obserwujących
534 notki
468k odsłon
4229 odsłon

Centralny Port Komunikacyjny – cele strategiczne

Wykop Skomentuj88Spór o Centralny Port Komunikacyjny, jaki pod tym tekstem:

https://www.salon24.pl/u/polska-gospodarka/865629,spor-pis-i-opozycji-o-centralny-port-komunikacyjny-na-miare-cop-czy-pis-owska-gigantomania

toczą blogerzy, ma jedną fundamentalną wadę, jaką jest brak rozeznania istoty tej planowanej inwestycji i jej celu.

W tytule tego tekstu postawiono pytanie: „Na miarę COP” czy „PiS-owska gigantomania”?

Czy w tej sprawie powinniśmy stawiać takie pytanie?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, powinniśmy odpowiedzieć na pytanie o istotę i cel CPK.

Błędem jest nazywanie tej inwestycji portem lotniczym i zderzanie celowości jego budowy z istniejącym portem lotniczym „Okęcie” w Warszawie.

Przedsięwzięcie zwane CPK ma o wiele szerszy zakres swoich usług i celów istnienia niż tylko obsługę ruchu pasażerskiego i podkreślanie przepustowości Okęcia, jego bliskiego położenia względem centrum Warszawy jako atutu względem inwestycji CPK jest zajęciem chybionym.

Nie zrozumiemy tego zagadnienia, jeśli nie osadzimy decyzji o realizacji tego przedsięwzięcia w realiach geopolityki i wynikających z niej porządków polityczno gospodarczych kontynentu eurazjatyckiego.

Naszą historię z CPK należy rozpocząć od od II-giej połowy lat 80-tych XX wieku, kiedy to trwały negocjacje na szczycie, pomiędzy ówczesnymi liderami dwubiegunowego świata, czyli USA i ZSRR i które w konsekwencji doprowadziły do zakończenia zimnej wojny oraz ustanowienia pozimnowojennego porządku, będącego rewizją porządku jałtańskiego na korzyść USA/Zachodu.

Kraje Europy Śr.Wschodniej czyli demoludy zaczęły wychodzić z radzieckiej/rosyjskiej strefy wpływów.

W 1989 roku nastąpiła tzw.Jesień Ludów czyli wydarzenia, które rozpoczęły się w 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej, związane ze zmianą ustroju komunistycznego w krajach tej części świata, w 1990 nastąpił tzw. „upadek muru berlińskiego” i zjednoczenie obu państw niemieckich a w 1991 nastąpił rozpad ZSRR.

Scenarzyści i architekci tego procesu kończenia „zimnej wojny” zakładali, że na gruzach poprzedniego porządku polityczno gospodarczego Wschodu i Zachodu, powstanie nowy wspólny projekt obejmujący oba do tej pory antagonistyczne pomioty czyli Wschód i Zachód.

Dlatego też, po upadku ZSRR w 1991 roku rozpoczęto politykę przyciągania Rosji do Zachodu, która w pierwszej dekadzie była podobna do polityki Zachodu wobec Demoludów w tym Polski, czyli po prostu polityki kolonizacji tych państw, poprzez przejmowanie ich gospodarek w wyniku tzw. złodziejskiej prywatyzacji i utrzymywania skorumpowanych rządów tych państw, powolnych takiej polityce Zachodu.

Dla realizacji tych projektów(łączenia organizmów gospodarczych i militarnych) Wschodu i Zachodu potrzeba było inwestycji infrastrukturalnych na linii wschód-zachód.

Dlatego też, plany budowy nowego portu lotniczego koło Berlina kreślono tuż po upadku Muru Berlińskiego. W 1991 roku wybrano trzy spośród 53 rozważanych lokalizacji. Ostateczną decyzję podjęto w połowie 1996 roku - zdecydowano się na Schönefeld, obok już działającego portu lotniczego.

Nie były to plany tylko portu lotniczego, gdyż w pobliżu portu lotniczego zaplanowano BBI czyli Business Park Berlin, co już razem nadaje całkiem inny status tym inwestycjom.

Budowa lotniska Berlin-Brandenburg ruszyła w 2006 roku, a pierwotny termin oddania do użytku ustalono na czerwiec 2012 roku.

Od 2009 roku polityka USA/Zachodu zwana przyciąganiem Rosji do Zachodu weszła na wyższy poziom zwany polityką resetu USA/Zachodu z Rosją i w związku z tym wzrosło zapotrzebowanie na projekty polityczne na tym kierunku i inwestycje infrastrukturalne na osi Wschód –Zachód.

Po pomyślnych negocjacjach pesetowych w 2009 roku, przystąpiono do realizacji projektów geopolitycznych Wschód –Zachód.

W listopadzie 2010 roku na szczycie NATO w Lizbonie ustanowiono nowy porządek w Europie, będący rewizją porządku pozimnowojennego na korzyść Rosji, w którym Rosja odzyskiwała swoja strefę wpływów w Europie Śr.Wschodniej a IIIRP przypadła rola kondominium rosyjsko niemieckiego pod żydowskim zarządem powierniczym(granica wpływów niemieckich i rosyjskich na linii Ribbentrop-Mołotow i podczas szczytu NATO-Rosja ustanowiono Strategiczne Partnerstwo NATO-Rosja.

W 2010 roku podpisano list intencyjny na budowę kolei na poduszcze magnetycznej na trasie Berlin-Warszawa-Moskwa, dla zintensyfikowania ruchu towarowego Wschód Zachód a także z przyczyn wspólnej polityki militarnej planowanego tworu zwanego Eurazją czyli unią UE i Rosji.

Ten twór zwany Eurazją miał być jednym z biegunów powstającego wielobiegunowego świata i w zamierzeniach USA miał być wraz z USA przeciwwagą dla rosnącego w siłę bieguna chińskiego.

Wykop Skomentuj88
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka