0 obserwujących
6 notek
1542 odsłony
137 odsłon

Odezwa do Narodu

Wykop Skomentuj5

Rodacy! Doniesiono nam, iż smok wawelski, naystarszy i naybardziej zasłużony mieszkaniec naszych ziem, popadł w desperacyą.
Nie daley jak przed dwiema noce, odnaleziono go nietrzeźwym przy ulicy Poselskiey. W ub. tygodniu spłoszył dwa konie, a w ciągu całego miesiąca zanotowano z jego udziałem trzy rozboye, próbę wyłudzenia od pacholąt pieniędzy na lizaki i owsiankę, wojownicze porykiwania w stronę turystów. Dziwne zachowanie smoka wprawiło w konsternacyą władze grodzkie, duchowieństwo, koła naukowe. Powołano specyalne konsylium, które ma zbadać bliżej kondycyą smoka, choć już dziś znamy przyczynki ad explicandas inusitatas mores tremendi draconis in civitate cracoviensi recentioribus in temporibus observata.
Kwestya smoka i kwestya narodowa są równie ważne i nie należy ich sztucznie rozdzielać. Warto przy tem zwrocić uwagę na szerszy problem socyologiczny, związany z rewolucyą obyczajową, jakim jest gwałtowne malenie pogłowia dziewic. Że jest to bolączka nie tylko smoków, ale dramat całego narodu, tragedya o nieobliczalnych następstwach, sprawa wymagająca działań przemyślnych i zdecydowanych, nikogo przekonywać nie trzeba. Zależność populacji smoków od występującego na danym obszarze pogłowia dziewic jest rzeczą ogólnie znaną. Dziś, kiedy z powodu progresującego na naszych ziemiach w ostatnim tysiącleciu niedoboru dziewic większość smoków już wyginęła, smoczę wawelskie, jako dobro całego narodu, powinno być szczególniey chronione. Wzywa się więc najwyższe czynniki rządowe i społeczeństwo do zorganizowania ogólnopolskiej branki dziewic dla smoka. Niechay nie będzie to wołaniem na puszczy. Niech nikt nie przejdzie obok tego problemu obojętnie. Dobro smoka dobrem całego narodu. Niech każda wieś w Polsce dostarczy jedną dziewicę. Niech każda osada miejska dostarczy po parze dziewic. Parafie, zakłady pracy, koła gospodyń wieyskich, hufce harcerskie niech także włączą się w naszą akcję, tworząc ochotnicze punkty, do których będą mogły zgłaszać się dziewice, którym leży na sercu dobro całego narodu. Takie punkty zboru można tworzyć również za granicą, przy ambasadach i konsulatach RP, wśród organizacyj polonijnych. Zebrane w ten sposób dziewice zostaną przekazane, jako dar całego narodu, smokowi wawelskiemu pod koniec roku, na uwieńczenie rocznicy tysiąc pięćdziesięciolecia zaistnienia państwowości polskiey i nawiązania przez Xięcia Mieczysława I oficyalnych stosunków amicityjnych z ostatnim prahistorycznym władcą ziem polskich.

Obywatelski Komitet Obrony Praw Smoka Wawelskiego

Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale