2 obserwujących
44 notki
33k odsłony
  428   0

Radary dopplerowskie wykluczają Wszechświat.

15.08.2020
       W dniu dzisiejszym, w Kościele  Katolickim świętujemy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej   Maryji Panny.
      Sto lat temu ,Wojsko Polskie powstrzymało pochód  ciemnoty, zbrodni i barbarzyństwa w krwawej bitwie z bolszewikami na  

      przedpolach Warszawy

      Zdarzenie to przeszło do historii jako Cud nad Wisłą.

     22 .05 2020       
                                                              
                                                                     A światło w ciemności świeci
                                                     i ciemność jej nie ogarnęła.

                                                                          Ewangelia św. Jana 1.5


                                                                       Spis treści.                                                                                                                                          


      1. Wstęp.

      2.   Radary dopplerowskie o wiązce ciągłej.
      3.   Realny przykład pomiaru prędkości.
      4.   Teza.
      5.   Działanie radaru dopplerowskiego w Heliocentryźmie.
      6.   Prędkość wskazywana na całej powierzchni Ziemi.  
      7.   Pomiary prędkości pojazdów w odniesieniu  do ruchu  Ziemi wokół Słońca.
      8.   Pomiary prędkości pojazdów w odniesieniu do ruchu   Słońca wokół centrum galaktyki.
      9.   Pomiary prędkości pojazdów w odniesieniu do ruchu Drogi Mlecznej w Kosmosie.
    10.   Wielki  Wybuch i rozszerzanie się Wszechświata.
    11.   Działanie radia, telewizji, telefonii komórkowej i łączności w Heliocentryźmie.
    12.   Satelity w Heliocentryźmie.   
    13.   Radary dopplerowskie a ustalenia Alberta Einsteina przyjęte w Ogólnej Teorii Względności.
 13.1.  Dopplerowski prędkościomierz absolutny.
    14. Pomiar wszelkich ruchów naszej planety.
    15.   Wnioski.

                                                                         

                                                                                      1. Wstęp.


     Od kilku już lat poszukuję prostego dowodu pozwalającego w jednoznaczny sposób ustalić  kinematykę naszej planety.
Najskuteczniejszy pod tym względem jest żyroskop, lecz nie zdołałem pozyskać tego cennego urządzenia.
Ogół ludzi jest tak bardzo zadufanych w  swojej wiedzy, że nie dopuszcza nawet myśli o gigantycznych manipulacjach jakim są poddawani przez całe swoje życie.
     Dopiero dzisiaj o świtaniu, uświadomiłem sobie z ogromnym zdumieniem, że na wielu drogach, ulicach i autostradach  całego świata jest ustawionych tysiące urządzeń, które w znacznie doskonalszy  sposób  pozwalają   ustalić ową prawdę.
Są nimi radary dopplerowskie służące do mierzenia prędkości pojazdów.
Szkoda, że kierowcy płacący mandaty  oraz policjanci je wystawiający nie uświadomili sobie jak ważną teorię astronomiczną potwierdzają w takich momentach.
Odczuwaliby z tego powodu wielką satysfakcję, która osładzałaby im te przykre chwile.

                                                    2. Radary dopplerowskie o wiązce ciągłej.

    Radary te wykorzystują zmianę częstotliwości odbitego sygnału w stosunku do wysyłanego, gdy ciało od którego odbiło się promieniowanie porusza się względem radaru.   Urządzenia  tego typu są używane do mierzenia prędkości oraz w obserwacjach  meteorologicznych.


                                               Efekt Dopplera.


     Efekt Dopplera jest wykorzystywany do określania prędkości przybliżania się lub oddalania źródła fali.
Prędkość poruszania się obiektu można określić na podstawie wzoru dla ruchomego źródła.
          vs  = ( v/f  ) *Δ f     
           Δ f = f – f0    

 vs – prędkość obiektu  skierowanego w stronę   radaru
      v – prędkość fali emitowanej przez radar
      f0 – częstotliwość fali emitowanej przez radar
      f-    częstotliwość fali odbieranej przez radar

                                                    3. Realny przykład pomiaru prędkości.

     Dla wyjaśnienia tego zagadnienia posłużę się  rada-rem dopplerowskim Iskra-1.
Jest to radar o fali ciągłej, cały czas wysyła wiązkę promieniowania o określonej częstotliwości.
Został on już dawno temu został zastąpiony przez znacznie nowocześniejsze urządzenia przeznaczone do mierzenia prędkości samochodów.
Pracuje on na częstotliwości fali 24 GHz.
Zakres pomiaru prędkości od 20- 240 km/h.
Maksymalna odległość pomiaru 800 m.
Podczas pomiaru policjant wchodził z nim na drogę, a następnie nakierowywał go w stronę nadjeżdżającego pojazdu.
Wysyłał w jego stronę falę elektromagnetyczną o częstotliwości  24 GHz.
Ponieważ fala ta zbliżała się do pojazdu, a on do fali, to częstotliwość jej względem pojazdu wzrastała.
Po odbiciu się od jego karoserii zmieniała kierunek i powracała do odbiornika czyli radaru.
Jej prędkość jak i częstotliwość nie ulega wówczas zmianie.
Układ elektroniczny radaru porównał tą powracającą częstotliwość z tą którą posiadała fala wyemitowana  i ustalił prędkość pojazdu np. na 150 km/godz.
    Znając częstotliwość fali emitowanej przez radar, jej prędkość oraz prędkość pojazdu możemy obliczyć częstotliwość fali odebranej przez radar.

        vs  = ( v/f  ) *Δ f     
           Δ f = f – f0   

     f = f0 v/( v- vs )     [ Hz ]

 Ponieważ  fala emitowana prze radar jest falą elektromagnetyczną to rozchodzi się z prędkością światła w próżni.

        f = f0 c/( c- vs )     [ Hz ]

     v = c = 3x 108  [ m/s ]
     vs = 150 km/ h  = 41,67  [m/s]
     f0 = 24 GHz = 24 x 109  [ Hz ]

    f =  f0 * 3 x108 / (3* 108  –  41,67 )

    f = 1,000.000.139 f0           GHz
    
                                                  Sprawdzenie wyniku pomiaru.

     W tym przypadku procedura ta nie posiada większego  sensu, lecz w kolejnych okaże się  niezbędna.

              vs  = ( v/f ) *Δ f     
                  Δ f = f – f0       
               vs = ( v/f ) * ( f – f0 )
                 vs = v ( 1 – f0/ f )          v = c

                 vs = c ( 1 – fs / f )     [ m/s ]   
   
         vs =  3x 108 ( 1-  f0 / 1,000000139  f0

            vs = 41,6699  [ m/s ]  ~ 41,67 [ m/s]
            vs = 150,0116 [km/h ] ~ 150  [ km/h ]

    Należy jeszcze zauważyć, iż pomiaru takim radarem można dokonać w każdym miejscu  jak i kierunku na Ziemi.
Ich wyniki będą zależne jedynie od prędkości pojazdu i zgodności kierunku jazdy pojazdu z kierunkiem fali emitowanej przez radar.

                                                     4. Teza.

     Przedstawię teraz tezę, która jest wręcz szokująca.
Opisana powyżej metoda pomiaru prędkości pojazdów w jednoznaczny sposób podważa całą Teorię Heliocentryczną.
Ten sposób wysyłania i odbierania fali elektromagnetycznej  możliwy jest tylko w przypadku nieruchomej Ziemi oraz nieruchomego Kosmosu.                                                                                                                                                                                                               Zaprzecza tym samym Wielkiemu Wybuchowi oraz rozszerzaniu się Wszechświata.
Model statycznego Kosmosu został już dawno zaniecha-ny z powodu jego przewidywalnej niestabilności.                                                W modelu geocentrycznym powinien on krążyć wokół nieruchomej Ziemi.
Trudno jednak sobie wyobrazić prawie nieskończony Wszechświat dokonujący w ciągu doby pełnego obrotu wokół centralnie umieszczonej Ziemi.
Teoria płaskiej Ziemi z powodu przemieszczania się planety z przyśpieszeniem 10 m/s2 także nie kwalifikuje się do rozważania.
Do poważnego rozpatrywania pozostał tylko Niebocentryzm.
     Moja znajomość fizyki fal elektromagnetycznych jest skromna, dlatego konieczna będzie rzetelna dyskusja w tej materii.

                             5. Działanie radaru dopplerowskiego w Heliocentryźmie.

     Bardzo łatwo jest przedstawić nawet najdziwniejszą tezę.
Problem pojawia się jednak niezwykle szybko, należy jej jeszcze dowieść.                                                                                                   Mam nadzieję, iż sprostam temu karkołomnemu wręcz zadaniu.

                                                       Założenia.

Wykorzystam  do tego celu, podobnie jak poprzednio, radar Iskra -1  o częstotliwości fali 24 GHz .
Przyjmuję, że wszystkie pomiary będą wykonywane  na równiku Ziemi, na którym prędkość  obrotowa  wynos 1674 km/h, czyli 465 m/s.
Samochód porusza się z prędkością  150 km/h, czyli   41,67 m/s.
Obliczanie prędkości, którą powinien wskazać radar będę przeprowadzał dla dwóch przypadków.

1. Samochód będzie się poruszał w kierunku zachodnim, czyli zgodnie z kierunkiem obrotu planety.
2. Jego ruch będzie przebiegał w kierunku wschodnim, czyli przeciwnie do kierunku obrotu Ziemi wokół własnej osi.

    Pozostałe założenia przyjmę dla każdego przypadku.

     Wyprowadzenie wzoru na prędkość  samochodu,   kiedy porusza się on przeciwnie do kierunku   obrotu Ziemi.


      https://niebocentryzm.blogspot.com/2020/08/radary-dopplerowkie-wykluczaja.html

Lubię to! Skomentuj16 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale