127 obserwujących
809 notek
852k odsłony
  2770   0

PAŃSTWO PRAWA - wziątki, haki, przezor, proposi i palestra.

 

Przedstawiam Państwu zarys teorii państwa prawa typu wschodniego (dla uproszczenia będę używał terminu skróconego „państwo prawa”) ;).

 

Elementy składowe Państwa Prawa:

1.przezor (przestępczość zorganizowana)

      a) cywilizowany (dalej będę używał skrótu „cywilny”) czyli politycy

      b) dziki (grupy mafijne i gangsterskie oraz oligarchowie)

      c) służbowy (służby cywilne i służby wojskowe)

2.najrobi (robotnicy najemni, nazywani też "przesiębiorcami")

3.proposi (środowiska wytwarzające osłonę propagandową)

      a) mediatorzy (w skrócie „media”)

      b) eksperci

      c) celebryci

4.palestra

 

Mechanizmy działania Państwa Prawa:

1.haki

2.wziątki

3.osłona

4.rotacja

 

Fudamentem Państwa Prawa są haki. Wzajemne haki zapewniają stabilność systemu. Jest to rozwiązanie oparte na starożytnym typie wiązań budowlanych. Tworzy ono bardzo spoistą strukturę. Warunkiem sine qua non wejścia do grupy tzw.polityków (przezor cywilny) jest bycie zahakowanym. Warunkiem awansu w obrębie przezoru cywilnego jest posiadanie haków na osobniki wyżej postawione w hierarchii. Haki dzielą się na obyczajowe, teczkowe i karne. Haki w Państwie Prawa pełnią funkcję podobną do złota – są niezniszczalną formą kapitału. Haki bywają też  często środkiem płatniczym w niektórych transakcjach. 

Mając stabilną strukturę musimy wprowadzić czynnik aktywizujący (przyczynę ruchu w układzie). Funkcję tę pełnią wziątki. Wziątki są kumulowane przez poszczególne jednostki w nieruchomościach oraz jako tzw.kapitał szwajcarski (kajmański etc.).  Wyższą formą wziątek są haracze. Haracz cywilny ściągają urzędnicy Partii Rządzącej oraz banki, haracz dziki rządzi się własnymi prawami.

Osłona jest związana z koniecznością utrzymywania PR-u Państwa Prawa na arenie międzynarodowej. Funkcję osłonową (wielokrotnie wyżej nagradzaną niż praca najrobów) pełnią:

- sam przezor cywilny (poprzez tzw.parlamentaryzm i tworzenie prawa)

- dwie „grupy społeczne”: proposi (media, eksperci i celebryci) oraz palestra.  Palestra oprócz funkcji osłonowej realizuje działania dyscyplinujące najrobów.

 

Proposi uspokajają i dezorientują najrobów(dezinformacja i propaganda) oraz mobilizują ich do konsumpcji i produkcji. W przypadkach trudniejszych, działania proposów są uzupełniane przez niektóre gałęzie przemysłu farmaceutycznego oraz elementy terroru państwowego. Środowisko proposów zaliczane jest do ekosystemów pasożytujących na ciałach organizmów wyższych.

Przezor cywilny i służbowy pozostają w relacji nadrzędnej względem przezoru dzikiego. Współpraca przezoru cywilnego z przezorem dzikim polega głównie na odpłatnym wyznaczaniu zakresu przedmiotowego oraz obszaru administracyjnego dla działalności odpowiednich grup (tzw.wziątki inicjacyjne). Drugą sferą „współpracy” cywilnych z dzikimi jest zapewnianie „higieny” (pranie), wprowadzanie do legalnego obiegu „brudnych” środków finansowych w zamian za wziątki. Przezor dziki z racji dysponowania większą ilością "wolnych" środków finansowych często udziela przezorowi cywilnemu "pożyczek" na cele statutowe bądź prywatne, przeważnie bezzwrotnych, więc mających charakter wziątek za wprowadzanie oczekiwanych zmian w prawie.

Obszary gospodarcze preferowane przez przezor dziki (oraz często dołączający do niego przezor służbowy)  są następujące – przemysł seksualny, używki, show-biznes, przemysł zbrojeniowy, paliwowy, energetyka i sport. Przemysł seksualny, używki, show-biznes i sport pełnią też dodatkowe funkcje demotywacji, deracjonalizowania i ubezwłasnowalniania najrobów. Funkcje motywacyjno-dyscyplinujące obsługiwane są przez banki. Polityka zagraniczna działa analogicznie do polityki wewnętrznej. Przezor danego państwa nawiązuje kontakty z innym Państwem Prawa typu wschodniego lub z grupami przezoru działającymi na obrzeżach Państw Wyższego Typu. Pojecie „wolny rynek” oznacza, że pozaprzezornym ("nieprzezornym") przesiębiorcom nie wolno przekraczać określonej wysokości obrotu. 

Dobra wypracowane przez najrobów dzielone są przez przezor cywilny. Przezor cywilny różni się od przezoru dzikiego i służbowego podjęciem ryzyka jawnego funkcjonowania na scenie społecznej (scenie podziału zysków). Reprezentanci przezoru cywilnego lubią uchodzić za VIP-y i przechodzić do historii. Wymagają więc ogromnych działań maskujących, osłonowych i marketingowych, które tym samym zapewniają bogaty rynek pracy dla proposów. 

Rotacja przezoru cywilnego realizowana jest poprzez tzw.wybory. Rotacja w obrębie przezoru dzikiego dokonuje się za pomocą broni palnej i innych pozaretorycznych środków perswazji. Rotacja przezoru służbowego posługuje się tzw.skutecznymi środkami. Są one bardzo zróżnicowane, np.często występuje podszywanie się przezoru służbowego pod przezor cywilny poprzez kreowanie tzw.partii i ugrupowań politycznych i lokowanie ich w wyborczym systemie rotacji. 

Najrobi wypracowują dobra, które przezor dzieli pod osłoną proposów i palestry.

Oświata, kultura i nauka kształtują sprawność, użyteczność oraz ergonomiczność przyszłych najrobów. Używki wytwarzają poczucie komfortu psychicznego.

 

Pomimo względnie sprawnego działania Państwa Prawa typu wschodniego, wybrane ośrodki badawczo-naukowe pracują wciąż nad jego udoskonaleniem. Jednocześnie konkurencyjne centra badawcze na Węgrzech opracowały szczepionkę oczyszczającą opisywany organizm społeczny i umożliwiającą odrodzenie zdrowego Państwa Wyższego Typu.

 

Lubię to! Skomentuj13 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale